Įeiti
Publikuota: 2023-01-19. Atnaujinta: 2023-01-19

VERT perskaičiavo UAB „Birštono šiluma“ šilumos kainų dedamąsiasValstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) perskaičiavo UAB „Birštono šiluma“ šilumos kainų dedamąsias bei konstatavo, kad šilumos kainų dedamosios nustatytos su pažeidimais.

  • Nesilaikyta  Šilumos kainų nustatymo metodikos nuostatos, numatančios, kaip šilumos bazinės kainos pastoviosios sąnaudos perskaičiuojamos atsižvelgiant į ilgalaikio turto vienetų nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų pokytį dėl naujai pradėtų eksploatuoti ilgalaikio turto vienetų ir nenaudojamų, nusidėvėjusių ilgalaikio turto vienetų.

  • Neteisingai apskaičiuota  šilumos bazinės kainos investicijų grąža.

  • Šilumos bazinės kainos pastoviosios sąnaudos turi būti perskaičiuojamos atsižvelgiant į kitus, nuo ūkio subjekto valios nepriklausančių veiksnių nulemtus, neišvengiamus sąnaudų pokyčius.

  • Šilumos bazinės kainos kintamoji dedamoji turi būti perskaičiuojama atsižvelgiant į faktinius elektros energijos, vandens technologinėms reikmėms, apyvartinių taršos leidimų kainų pokyčius.

  • Šilumos bazinės kainos kintamoji dedamoji turi būti perskaičiuojama atsižvelgiant į faktinius kitų kintamųjų sąnaudų (pelenų tvarkymo (išvežimo, utilizavimo), cheminių medžiagų technologijai, energijos išteklių biržos ir (ar) gamtinių dujų biržos operatoriaus teikiamų paslaugų, laboratorinių tyrimų ir pan.) kainų pokyčius.

  • Neteisingai  įvertintas šilumos kainoje įskaitytų sąnaudų kurui įsigyti dydžio ir per atitinkamą laikotarpį faktiškai patirtų sąnaudų kurui įsigyti dydžio    neatitikimas.

  • Su pažeidimais įvertinta šilumos kainoje, nustatyto teigiamo skirtumo kompensavimas vartotojų naudai arba neigiamo skirtumo kompensavimas ūkio subjekto naudai, atsižvelgus į faktiškai realizuotą šilumos kiekį, pasibaigus atitinkamos dedamosios taikymo laikotarpiui.

Birštono savivaldybei per 30 kalendorinių dienų nepašalinus nutarime nurodytų pažeidimų, VERT įgyja teisę vienašališkai nustatyti laikinas šilumos kainų dedamąsias.​

Išsamiai susipažinti su VERT 2023-01-19 posėdžio medžiaga galite ČIA.

​