Įeiti
Publikuota: 2023-01-12. Atnaujinta: 2023-01-12

Pakoreguotas Šilumos gamybos ir supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašas


​Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) pritarė Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašo pakeitimo projektui, kuriuo siekiama patikslinti palyginamosioms šilumos gamybos sąnaudoms apskaičiuoti taikomo sąlyginio elektros energijos suvartojimo technologinėms reikmėms rodiklio nustatymo tvarką, kad palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos tiksliau atspindėtų šilumos tiekimo sistemose patiriamus faktinius šilumos gamybos kaštus.

​Esminiai pakeitimai:

​1. Atliktas papildymas, numatantis, kad tam tikrose šilumos tiekimo sistemose, esant objektyvioms priežastims (pvz., šilumos perdavimo tinklo ir (ar) šilumos gamybos įrenginių techniniai ypatumai), VERT nutarimu gali būti nustatytas kitoks, nei Supirkimo tvarkoje įtvirtintas standartinis 22,5 kWh/MWh, biokurą naudojančio šilumos gamybos įrenginio sąlyginis elektros energijos suvartojimo technologinėms reikmėms rodiklis.

2. Siekiant naudoti pirminį duomenų šaltinį, patikslinta, kad vidutinė gamtinių dujų žaliavos rinkos kaina, nustatoma pagal dujų biržos operatoriaus UAB GET Baltic tinklalapyje (https://www.getbaltic.com) skelbiamus gamtinių dujų biržos kainos duomenis.

3. Siekiant užtikrinti patikimą ir sklandų šilumos aukcionų vykdymą, projekte numatyta, kad esant objektyvioms priežastims (pvz., šilumos aukciono sistemos veikimo sutrikimai, teisinio reglamentavimo pokyčiai ar kita), VERT gali leisti informaciją reikalingą aukcionams organizuoti skelbti ir šilumos aukcionus vykdyti kitokiu, nei Supirkimo tvarkoje numatyta, VERT nurodytu laiku.

4. Siekiant aiškumo, projektu patikslinama, kokie veiksmai atliekami VERT pritarus raštu (be VERT nutarimo priėmimo), o kokie priėmus atitinkamą VERT nutarimą.

 

Išsamiai susipažinti su VERT 2023-01-12 posėdžio medžiaga galite ČIA.