Įeiti
Publikuota: 2023-01-12. Atnaujinta: 2023-01-12

Viešoji konsultacija dėl Suskystintų gamtinių dujų terminalo lėšų surinkimo ir išmokėjimo tvarkosValstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) skelbia viešąją konsultaciją dėl Suskystintų gamtinių dujų terminalo, jo infrastruktūros ir jungties įrengimo bei eksploatavimo sąnaudoms ar jų daliai kompensuoti skirstų lėšų administravimo tvarkos aprašo pakeitimo projektą. Pastabas ir pasiūlymus siųskite iki 2023 m. sausio 19 d.​

Projekto tikslas – numatyti suskystintų gamtinių dujų terminalo (SGDT) lėšų surinkimo ir išmokėjimo tvarką, kai VERT sprendimu nustatytas gamtinių dujų tiekimo saugumo papildomos dedamosios prie gamtinių dujų perdavimo kainos (saugumo dedamoji) dydis yra lygus nuliui.​

Numatomi esminiai pakeitimai:

  1. Aprašas papildytas nuostata, numatančia, kad kai VERT sprendimu nustatytas saugumo dedamosios kainos dydis yra lygus nuliui, bet jame yra įvertintos SGDT lėšų gavėjo (-jų) sąnaudos, SGDT lėšų gavėjas (-ai) pagal VERT pateiktą raštą mokėtiną SGDT lėšų sumą SGDT lėšų administratoriui perveda per 5 darbo dienas nuo SGDT lėšų administratoriaus išrašyto apskaitos dokumento gavimo dienos.

  2. Papildytos aprašo nuostatos, reglamentuojančios gautų delspinigių ir (ar) palūkanų už pradelstus SGDT lėšų mokėjimus išmokėjimo SGDT lėšų gavėjams tvarką. Numatyta, kad jeigu SGDT lėšų gavėjams nustatytų sąnaudų suma yra neigiama arba lygi nuliui, delspinigiai ir (ar) palūkanos už pradelstus SGDT lėšų mokėjimus bei gauti pradelsti SGDT lėšų mokėjimai SGDT lėšų gavėjams nėra išmokami ir VERT įvertina šias SGDT lėšas nustatydama ateinančių metų saugumo dedamąją.

  3. Patikslintos aprašo nuostatos, numatant, kad SGDT lėšų administratorius kas mėnesį dengia 1/12 VERT ataskaitiniams metams patvirtintos SGDT lėšų administravimo sąnaudų sumos, o kitiems SGDT lėšų gavėjams surinktos SGDT lėšos paskirstomos jau atskaičius SGDT lėšų administratoriaus dengiamą SGDT lėšų sumą.​

  • Projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje (TAIS) ir interneto svetainėje www.vert.lt.
  • Pastabas ir pasiūlymus projektui pateikite iki 2023 m. sausio 19 d. elektroniniu paštu [email protected] arba per Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų informacinę sistemą