Įeiti
Publikuota: 2023-01-12. Atnaujinta: 2023-01-12

Viešoji konsultacija dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikų


​Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) vieš​ajai konsultacijai skelbia Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos pakeitimo projektą (Projektas Nr. 1) ir Valstybės reguliuojamos gamtinių dujų perdavimo veiklos pajamų ir kainų nustatymo metodikos patvirtinimo (Perdavimo kainų metodika) pakeitimo projektą (Projektas Nr. 2).

Pastabas ir pasiūlymus siųskite iki 2023 m. sausio 26 d.

Abiejų projektų tikslas – aiškiau reglamentuoti į gamtinių dujų įmonių reguliuojamų paslaugų pajamų viršutines ribas įtraukiamų pajamų ir sąnaudų nuokrypių nuo VERT nustatytų vertinimo principus.

Projektais numatomi esminiai pakeitimai:

1.   Nuo gamtinių dujų įmonės nepriklausančių veiksnių kylančių sąnaudų nuokrypių, kurie gali būti grindžiami VERT, vertinimo principai. Apibrėžtas baigtinis šių sąnaudų nuokrypių, sąrašas ir nustatyta, kokiais atvejais jie yra vertinami.

2.   Gamtinių dujų įmonių veiklos efektyvumo vertinimo principai. Pagal siūlomus pakeitimus reguliuojamos paslaugos veiklos efektyvumas būtų pripažįstamas esant bet kokių veiklos sąnaudų (OPEX ir OPEX(DU)) sutaupymams (kai faktinės veiklos sąnaudos yra mažesnės nei VERT nustatytos), nereikalaujant iš gamtinių dujų įmonių papildomo pagrindimo dėl veiklos efektyvumo. Gamtinių dujų įmonei leistina investicijų grąža būtų didinama puse sutaupymo dydžio, tačiau ne daugiau nei 10 proc. metams, kuriai patirtas gamtinių dujų įmonės veiklos efektyvumas, nustatytos investicijų grąžos.

3.   Gamtinių dujų įmonės investicijų grąžos viršijimo dydžio nustatymas ir vertinimas:

  1. Keičiamas investicijų grąžos viršijimo dydžio vertinimo periodiškumas. Kaip ir iki šiol, investicijų grąžos viršijimo dydis būtų skaičiuojamas po dvejų, ketverių ir penkerių reguliavimo periodo metų, tačiau nustačius investicijų grąžos skirtumą ne didesnį nei 10 proc. metų, kuriais susidaręs investicijų grąžos viršijimas yra vertinamas, VERT nustatytos investicijų grąžos iš atitinkamos reguliuojamos veiklos sumos, nustatant pajamų viršutinę ribą ketvirtiesiems ir pirmiesiems reguliavimo periodo metams investicijų grąžos viršijimo dydis nebūtų vertinamas (investicijų grąžos viršijimo dydis už visą reguliavimo periodą būtų įvertintas nustatant pajamų viršutinę ribą kito reguliavimo periodo antriesiems metams).
  2. Numatyta, į kokius rodiklius papildomai turi būti atsižvelgiama skaičiuojant investicijų grąžos viršijimo dydį, ir parengti priedai investicijų grąžos viršijimo dydžiui skaičiuoti.

4.   Gamtinių dujų įmonių darbo užmokesčio sąnaudų nustatymo nuostatos:

  1. Numatyta kad tuo atveju, kai darbo užmokesčio sąnaudos naujam reguliavimo periodui yra nustatomos pagal pasibaigusių metų VERT nustatytas darbo užmokesčio sąnaudas, papildomai yra atsižvelgiama į pasikeitusius ankstesnių metų darbo užmokesčio pokyčius pagal Finansų ministerijos pateiktą paskutinį ekonominės raidos scenarijų..
  2. Pakeistas efektyvumo koeficientas, taikomas nustatant ir koreguojant darbo užmokesčio sąnaudas, kuris bus lygus pusei Finansų ministerijos skelbiamo darbo užmokesčio pokyčio (proc.), bet ne didesnis nei 1,5 proc.

5.   Patikslintas leistinos investicijų grąžos koregavimo pagal patikimumo rodiklius periodiškumas, atsižvelgiant į VERT nutarimu priimtą Gamtinių dujų įmonių teikiamų paslaugų patikimumo ir kokybės rodiklių, jų įvertinimo tvarkos aprašą.

6.   Metodikoje aiškiau reglamentuotos suskystintų gamtinių dujų (SGD) pakartotinio dujinimo paslaugos kainodaros nuostatos, atsižvelgiant į SGD terminalo operatoriaus reguliuojamo veiklos auditų metu kylančius klausimus.

7.   Perdavimo metodikoje papildomai siūloma keisti pastoviosios dalies mokėjimo koeficiento nustatymo principą, taikomą skaičiuojant perdavimo paslaugos kainas ir įvestas naujas Lietuvos perdavimo sistemos sujungimo taškas su Lietuvos biodujų gamybos įrenginiais (vidinis įleidimo taškas).​

· Projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje (TAIS) ir VERT interneto svetainėje www.vert.lt. 

· Pastabas ir pasiūlymus prašome pateikti iki 2023 m. sausio 26 d. el. paštu [email protected] arba per LR Seimo teisės aktų projektų informacinę sistemą, o neturint tokios galimybės - paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223 arba faksu (8 5) 213 5270.

· Pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos.

​