Įeiti
Publikuota: 2023-01-16. Atnaujinta: 2023-01-16

VERT skelbia viešąją konsultaciją dėl Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos


​​

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) viešajai konsultacijai teikia Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos projektą. Pastabas ir pasiūlymus prašome teikti iki 2023 m. sausio 30 d.

Projekto tikslai: 

  • papildyti nuostatomis, reglamentuojančiomis investicijų grąžos normos nustatymą Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme numatytais atvejais, kai Metodika taikoma regioninių atliekų tvarkymo centrams ir bendro atliekų deginimo įrenginio ir atliekų deginimo įrenginio valdytojams, kurie teikia komunalinių atliekų tvarkymo reguliuojamos veiklos paslaugas.
  • atsižvelgti į rinkos dalyvių pateiktus siūlymus bei Metodikos taikymo praktiką, taip pat reaguoti į ekonomikos raidos perspektyvas, sparčiai didėjančią skolinimosi kainą, prisidedančią prie rinkos dalyvių turimų finansinių įsipareigojimų naštos augimo.

Esminiai pakeitimai: 

1. Papildyta nuostata, kad investicijų grąžos normos nustatymo reikalavimai yra taikomi regioninių atliekų tvarkymo centrams ir bendro atliekų deginimo įrenginio ir (ar) atliekų deginimo įrenginio valdytojams.

2. Papildyta teisės aktų sąrašu, kuriuo vadovaujantis yra parengta Metodika.

3. Modifikuojama skolinto kapitalo kainos apskaičiavimo formulė – skolinto kapitalo kaina būtų apskaičiuojama sudedant ūkio subjekto faktinės ilgalaikių paskolų likučio palūkanų normos svertinį vidurkį, efektyvaus skolinimosi skatinimo ribos reikšmę ir skolinto kapitalo priedą.

4. Siūloma nustatyti skolinto kapitalo kainos (palūkanų norma, už kurią ūkio subjektas gali gauti ilgalaikę paskolą), proc., kuri atitinka ūkio subjekto faktinės paskolų litais ir (arba) eurais, kurių trukmė ilgesnė nei vieneri metai, likučio palūkanų normos svertinį vidurkį, apskaičiavimui naudojamų duomenų laikotarpius atsižvelgiant į atskirų sektorių paslaugų kainodaros specifiką.

5. Ūkio subjekto faktinė ir Tarybos nustatyta skolinto kapitalo kaina, proc., negali viršyti to paties laikotarpio Lietuvos banko skelbiamų nefinansinėms korporacijoms (bendrovėms) suteiktų paskolų eurais, kurių trukmė ilgesnė nei vieneri metai, likučių palūkanų normų vidurkio.

6. Metodikos 7 punkte papildomai nurodoma, kad ji taikoma ūkio subjektui, vykdančiam veiklą gamtinių dujų, centralizuotai tiekiamų suskystintų naftos dujų, ir (ar) elektros energetikos sektoriuose. Taip pat nustatoma, kad jeigu ūkio subjekto faktinė ilgalaikių paskolų palūkanų norma yra mažesnė nei Lietuvos banko skelbiamų nefinansinėms korporacijoms (bendrovėms) suteiktų paskolų litais (iki 2014 m. gruodžio 31 d.) ir eurais (nuo 2015 m. sausio 1 d.), kurių trukmė ilgesnė nei vieneri metai, likučių palūkanų normų vidurkis ir ūkio subjektas vykdo veiklą šilumos gamybos ir (ar) tiekimo, karšto vandens tiekimo, geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo, keleivių ir transporto priemonių perkėlimo keltais per Kuršių marias (per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją) į (iš) Kuršių neriją, komunalinių atliekų tvarkymo sektoriuose, tai skolinto kapitalo kaina padidinama dalimi, kuri lygi skirtumui tarp atitinkamos paslaugos kainos ar viršutinės ribos nustatymo, ar didžiausio tarifo derinimo projekto pateikimo Tarybai metu Europos pinigų rinkos instituto (angl. European Money Markets Institute) tinklapyje paskelbtos mėnesio pirmos dienos EURIBOR indekso reikšmės ir Ūkio subjekto faktinės skolinto kapitalo kainos (efektyvaus skolinimosi skatinimo riba). Efektyvaus skolinimosi skatinimo riba skaičiuojama tik tuo atveju, kai Ūkio subjekto faktinė skolinto kapitalo kaina yra mažesnė nei 6 mėnesių EURIBOR indekso reikšmė (neigiama EURIBOR indekso reikšmė prilyginama nuliui).

7. Metodikos 8 punktas papildytas nuostata, kad ji taikoma ūkio subjektui, vykdančiam veiklą gamtinių dujų, centralizuotai tiekiamų suskystintų naftos dujų, elektros energetikos sektoriuose. Taip pat nustatoma, kad jeigu ūkio subjektas neturi ilgalaikių paskolų ir ūkio subjektas vykdo veiklą šilumos gamybos ir (ar) tiekimo, karšto vandens tiekimo, geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo, keleivių ir transporto priemonių perkėlimo keltais per Kuršių marias (per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją) į (iš) Kuršių neriją, komunalinių atliekų tvarkymo sektoriuose, tai skolinto kapitalo kaina skaičiuojama kaip atitinkamos paslaugos kainos ar viršutinės ribos nustatymo, ar didžiausio tarifo derinimo projekto pateikimo Tarybai metu Europos pinigų rinkos instituto (angl. European Money Markets Institute) tinklapyje paskelbta mėnesio pirmos dienos 6 mėnesių EURIBOR indekso reikšmė (neigiama EURIBOR indekso reikšmė prilyginama nuliui).

8. Pakeistas Metodikos 15 punktas, kuriame nurodoma, kad ūkio subjektai, vykdantys veiklą gamtinių dujų, centralizuotai tiekiamų suskystintų naftos dujų, elektros energetikos sektoriuose, duomenis ūkio subjekto faktinei skolinto kapitalo kainai nustatyti bei perskaičiuoti Tarybai pateikia pagal Metodikos priede pateikiamą lentelę kasmet iki liepos 10 d.

9. Metodika papildoma 151 punktu nustatančiu, kad ūkio subjektai, vykdantys veiklą šilumos gamybos ir (ar) tiekimo, karšto vandens tiekimo, geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo, keleivių ir transporto priemonių perkėlimo keltais per Kuršių marias (per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją) į (iš) Kuršių neriją, komunalinių atliekų tvarkymo sektoriuose, duomenis ūkio subjekto faktinei skolinto kapitalo kainai nustatyti bei perskaičiuoti Tarybai pateikia pagal Metodikos priede pateikiamą lentelę kartu su atitinkamos paslaugos kainos ar viršutinės ribos nustatymo, ar didžiausio tarifo derinimo projektais.

10. Metodikos 16 punktas papildomas nuostata, kad Šilumos gamybos ir (ar) tiekimo, karšto vandens tiekimo, geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo, keleivių ir transporto priemonių perkėlimo keltais per Kuršių marias (per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją) į (iš) Kuršių neriją, komunalinių atliekų tvarkymo sektorių atveju iki kiekvieno mėnesio dvidešimtos dienos Tarybos interneto svetainėje skelbiami mėnesio pirmos dienos Lietuvos banko skelbiamų nefinansinėms korporacijoms (bendrovėms) suteiktų paskolų eurais, kurių trukmė ilgesnė nei vieneri metai, likučių palūkanų normų vidurkis ir 6 mėnesių EURIBOR indekso reikšmė.

 

• Projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje (TAIS) ir VERT interneto svetainėje www.vert.lt. 

• Pastabas ir pasiūlymus prašome pateikti el. paštu [email protected] arba per LR Seimo teisės aktų projektų informacinę sistemą, o neturint tokios galimybės - paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223 arba faksu (8 5) 213 5270.

• Pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos".​