Įeiti
Publikuota: 2023-01-26. Atnaujinta: 2023-01-26

VERT kviečia vartotojus aktyviai domėtis, kokie yra siūlomi elektros energijos planai, ir esant poreikiui pasirinkti kitą nepriklausomą elektros energijos tiekėją


​​​​​Atsižvelgdama į elektros kainos biržoje pokyčius ir naujausius nepriklausomų elektros tiekėjų teikiamus siūlymus, Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) ragina vartotojus aktyviai pasinaudoti savo teise ir esant poreikiui keisti nepriklausomą elektros energijos tiekėją. VERT primena, kad visi vartotojai turi teisę bet kuriuo metu priimti sprendimą dėl sutarties nutraukimo ir nepriklausomo elektros tiekėjo keitimo. 

Buitinis vartotojas, norintis vienašališkai nutraukti sutartį su nepriklausomu elektros energijos tiekėju, turi įsivertinti, ar nebuvo sutartyje numatyta nuolaidų, baudų, kurios, anksčiau laiko nutraukus sutartį, turi būti grąžinamos tiekėjui. Informuoti tiekėją apie nutraukiamą sutartį nereikia, sudaryta nauja sutartis įsigalios po 2 savaičių ir ankstesnė sutartis bus nutraukta automatiškai.

Buitinis vartotojas paskutinę sutarties galiojimo dieną privalo pranešti elektros apskaitos prietaisų rodmenis bei kitą galutiniam atsiskaitymui būtiną informaciją ir už patiektą elektros energiją, persiuntimo ir kitas su tuo susijusias paslaugas atsiskaityti su tiekėju ar operatoriumi.

Svarbu, kad, norint nepatekti į elektros energijos garantinį tiekimą, esama sutartis neturėtų būti nutraukta anksčiau, negu sudaryta nauja sutartis.

VERT primena, kad gyventojai gali pasinaudoti VERT sukurta skaičiuokle https://skaiciuokle.vert.lt/, kur nepriklausomi elektros energijos tiekėjai, keisdami planus, informaciją turi atnaujinti per parą. Kainų skaičiuoklėje vartotojai ras aktualiausią informaciją, ja naudotis nesunku: tereikia žinoti, kiek elektros energijos suvartoja per mėnesį arba per metus. Įvedus šį skaičių, kainų palyginimo skaičiuoklė suras visus pasiūlymus, puslapio viršuje rodydama pigiausią variantą.


Didmeninės elektros energijos kaina Lietuvos kainų zonoje "Nord Pool" biržoje ir elektros energijos biržoje įsigijimo 
kaina įtraukta į VT kainą laikotarpiu 2022-07-01 - 2023-01-26

 

Sumažėjo kainos elektros energijos biržoje. Ką turėčiau daryti?


1.     Peržiūrėti esamos sutarties sąlygas (bendrąsias ir specialiąsias). Bendrąsias sutarčių sąlygas rasite nepriklausomo elektros energijos tiekėjo interneto puslapyje. 

Atkreipkite dėmesį:

  1. 1. Į sutarties terminą (sutartis gali būti terminuota arba neterminuota).
 • Neterminuota sutartis gali būti nutraukta vienašališkai vartotojo be papildomų mokes​čių.
 •  Nutraukiant terminuotą sutartį gali būti taikomos netesybos.
 • Tam tikram laikotarpiui fiksuotos kainos sutartis laikoma terminuota sutartimi.
  1. 2. Į sutartyje nustatytą kainos fiksavimo laikotarpį.
 • Be kainos fiksavimo
 • Kaina fiksuota 6, 24, 36, 84 mėn.
  1. 3. Terminuotos sutarties nutraukimo sąlygos (netesybos).
 • Prievolė grąžinti pagal sutartį gautas nuolaidas.
 • Prievolė sumokėti rezervavimo mokestį už likusį neišnaudotą pardavimo laikotarpį.

2.   Susipažinti su šiuo metu rinkoje esančiais pasiūlymais. Tai Jūs galite padaryti VERT elektros energijos kainų palyginimo informacinėje sistemoje (https://skaiciuokle.vert.lt/).

3.   Įvertinus netesybų dydį priimti sprendimą dėl tolimesnių veiksmų.

 • Sudaryti naują sutartį. Įsigaliojus naujai sutarčiai, esama nutraukiama automatiškai.
 • Nenutraukti esamos sutarties.