Įeiti
Publikuota: 2023-03-10. Atnaujinta: 2023-03-10

Viešoji konsultacija dėl Administracinio nusižengimo teisenos, protokolo ir nutarimo


​​

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) skelbia viešąją konsultaciją dėl Administracinio nusižengimo teisenos, protokolo ir nutarimo administracinio nusižengimo byloje registravimo bei nutarimo vykdymo Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje taisyklių patvirtinimo. Pastabas ir pasiūlymus siųskite iki 2023 m. kovo 17 d.​

Esminiai pakeitimai taisykėse:

  • Atsisakoma tarnybinio pranešimo rengimo norint dėl objektyvių priežasčių pirmą kartą pratęsti terminą administracinio nusižengimo tyrimui atlikti. Toks terminas  galėtų būti pratęsiamas VERT darbuotojui, tiriančiam administracinius nusižengimus, suformavus  atitinkamą motyvuotą prašymą dokumentų valdymo sistemoje „Avilys“, bei, atitinkamai, apie pratęstą terminą pažymint šioje sistemoje.

  • Atsisakoma VERT Teisės departamento darbuotojo vizos, kuomet VERT pirmininko įgalioto darbuotojo tarnybiniu pranešimu administracinio nusižengimo protokolas perduodamas nagrinėti įgaliotam VERT nariui ne teismo tvarka. Pakeitimais prisidės prie spartesnio administracinio nusižengimo tyrimo procedūrų vykdymo. ​

• Projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje (TAIS) ir VERT interneto svetainėje www.vert.lt. 

• Pastabas ir pasiūlymus prašome pateikti el. paštu [email protected] arba per LR Seimo teisės aktų projektų informacinę sistemą, o neturint tokios galimybės - paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223 arba faksu (8 5) 213 5270.

• Pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos".