Įeiti
Publikuota: 2023-08-02. Atnaujinta: 2023-08-02

ACER patvirtino tris Elektros balansavimo pajėgumų pirkimo metodikas


​Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) informuoja, kad Europos Sąjungos energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra (ACER) 2023 m. liepos 19 d.  patvirtino tris visų perdavimo sistemos operatorių ir Europos elektros energijos perdavimo sistemos operatorių tinklo organizacijos (ENTSO-E) pasiūlymus dėl:

• suderintos tarpzoninio pralaidumo paskirstymo balansavimo pajėgumų mainams arba dalijimuisi rezervais metodikos;

• regioninių koordinavimo centrų (angl. Regional Coordination Centre (RCC)) užduoties nustatyti regioninių rezervų pajėgumų apimtis metodikos;

• regioninių koordinavimo centrų užduoties palengvinti ir prisidėti prie balansavimo pajėgumų pirkimo metodikos.

Šiais naujais ACER sprendimais siekiama integruoti balansavimo pajėgumų rinkas naudojant šalių tarpzoninius pralaidumus. Taip siekiama sumažinti elektros energijos balansavimo pajėgumų įsigijimo sąnaudas, kartu užtikrinant tiekimo saugumą. Tai galima pasiekti sumažinant bendrą balansavimo pajėgumų poreikį ir pirkimo išlaidas būtiniems balansavimo pajėgumams įsigyti.​

Integruota ir ES lygiu suderinta balansavimo rinka ES lygiu, leis ES valstybėms narėms dalintis ištekliais, kuriuos naudoja jų perdavimo sistemos operatoriai (PSO), kad būtų užtikrintas balansas tarp elektros gamybos ir vartojimo. Šie ACER priimti sprendimai padidins elektros energetikos sistemų patikimumą, operatorių ir rinkos dalyvių veiklos efektyvumą bei sukurs galimybes integruoti daugiau elektros gamybos iš atsinaujinančių išteklių.

Daugiau informacijos rasite čia.