Įeiti
Publikuota: 2023-08-10. Atnaujinta: 2023-08-10

VERT vienašališkai nustatė VšĮ Velžio komunalinio ūkio šilumos kainos dedamąsias


​Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) vienašališku sprendimu nustatė VšĮ Velžio komunalinio ūkio šilumos bazinės kainos dedamąsias antriesiems šilumos bazinės kainos galiojimo metams, kurios įsigalios 2023 m. rugsėjo 1 d.

VERT vienašališki sprendimai dėl šilumos kainos dedamųjų priimami, kai savivaldybių tarybos nesilaiko Šilumos ūkio įstatyme įtvirtintos prievolės per 30 dienų nuo šilumos kainų dedamųjų projekto pateikimo nustatyti šilumos kainos dedamąsias. Vienašališkai nustatytos šilumos kainų dedamosios galioja ne ilgiau kaip 12 mėnesių.

Po šilumos kainos dedamųjų perskaičiavimo projekcinė 2023 m. rugpjūčio mėn. šilumos kaina, palyginti su galiojančia kaina, didėja nuo 8,27 ct/kWh iki 9,75 ct/kWh, t. y. 1,48 ct/kWh. Perskaičiuota pastovioji dedamoji šilumos kainą didina 0,41 ct/kWh, t. y. nuo 2,19 ct/kWh iki 2,60 ct/kWh. Perskaičiuota kintamoji dedamoji šilumos kainą didina 0,11 ct/kWh, t. y. nuo 6,08 ct/kWh iki 6,19 ct/kWh. Papildoma dedamoji šilumos kainą didina 0,96 ct/kWh.

Išsamiai susipažinti su VERT 2023-08-10 posėdžio medžiaga galite ČIA