Įeiti
Publikuota: 2023-09-12. Atnaujinta: 2023-09-12

Baltijos šalių reguliuotojai parengė bendrą ataskaitą apie tarpvalstybinių pajėgumų prieinamumą


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), bendradarbiaudama su Estijos ir Latvijos nacionalinėmis energetikos reguliavimo institucijomis, parengė bendrą ataskaitą apie Latvijos, Lietuvos ir Estijos tarpvalstybinių pajėgumų prieinamumą didmeninėje elektros energijos prekybos rinkoje 2022 metais.

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl elektros energijos vidaus rinkos numato, kad Europos Sąjungos valstybių narių reguliuotojai turi pareigą stebėti įvairius elektros rinkos aspektus, iš kurių vienas svarbiausių yra elektros perdavimo pajėgumų prieinamumas prekybai. Vykdydamos šį įsipareigojimą, reguliavimo institucijos parengė bendrą ataskaitą už 2022 metus. Ataskaitoje pateiktas vertinimas, kaip Baltijos šalių perdavimo sistemos operatoriai užtikrina, kad rinkoje būtų paskirstyta ne mažiau kaip 70% tarpvalstybinių jungčių perdavimo pajėgumų.​

Ataskaitoje atlikta rinkai naudojamų tarptautinių jungčių perdavimo pajėgumų ir jų atitikties 70 proc. kriterijui analizė. Ataskaitoje daroma išvada, kad rinkai prieinamų tarpvalstybinių jungčių perdavimo pajėgumų kiekis abejomis kryptimis Latvijos–Lietuvos tarpvalstybinėje jungtyje atitinka 70 proc. kriterijų.

Išsamiau su išvadomis kviečiame susipažinti parengtoje ataskaitoje​.