Įeiti
Publikuota: 2023-09-14. Atnaujinta: 2023-09-14

Skelbiama viešoji konsultacija dėl Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašo pakeitimo


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) antrai viešajai konsultacijai teikia Šilumos ūkio įstatymo pakeitimo įgyvendinamųjų teisės aktų projektą - Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašo pakeitimo projektą (Projektas). Pastabas ir pasiūlymus siųskite iki 2023 m. rugsėjo 19 d.

Esminiai pakeitimai:​

1. Šilumos tiekimo sistemose, kuriose veikia aukciono dalyviai, kurie, vadovaudamiesi Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 3 d. nutarimu Nr. 277 „Dėl Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Kuro pirkimo taisyklės), 201.1 papunkčiu, elektros ir (ar) šilumos energijai gaminti naudoja Europos Sąjungos valstybių narių regioninėse energijos ir energijos išteklių rinkose įsigytą biokurą, pagamintą ne Lietuvos Respublikos teritorijoje ir dėl kurių prognozuojamas ateinančio šildymo sezono atitinkamoje Lietuvos apskrityje medienos skiedrų poreikis energiniais matavimo vienetais (MWh) yra 30 procentų didesnis, nei paskutinių dviejų šildymo sezonų vietinės kilmės medienos skiedrų faktinio poreikio vidurkis energiniais matavimo vienetais (MWh), taikomos dvi atskiros palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos, diferencijuotos atsižvelgiant į VERT 2013 m. gruodžio 27 d. nutarimu Nr. O3-759 „Dėl Vidutinės biokuro kainos nustatymo tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo“ pavirtame Vidutinės biokuro kainos nustatymo tvarkos ir sąlygų apraše reglamentuotą skirtingų prognozuojamų biokuro biržos (skiedrų) kainos nustatymo šilumos tiekimo sistemai, mechanizmą;

2. Atsisakyta palyginamųjų sąnaudų skaičiavimo taikant atitinkamas naujausias (aktualiausias) VERT nustatytas ir paskelbtas Lyginamųjų rodiklių tiesines regresijos lygtis  mechanizmo. Palyginamųjų skaičiavimui siūloma taikyti Supirkimo tvarkos 1 priede numatytus rodiklius.

 

• Projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje (TAIS) ir VERT interneto svetainėje www.vert.lt. 

• Pastabas ir pasiūlymus prašome pateikti el. paštu [email protected] arba per LR Seimo teisės aktų projektų informacinę sistemą, o neturint tokios galimybės - paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223 arba faksu (8 5) 213 5270.

• Pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos".