Įeiti
Publikuota: 2023-09-15. Atnaujinta: 2023-09-15

Skelbiama viešoji konsultacija dėl Vidutinės biokuro kainos nustatymo tvarkos ir sąlygų aprašo pakeitimo


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) antrai viešajai konsultacijai teikia Vidutinės biokuro kainos nustatymo tvarkos ir sąlygų aprašo (Aprašas) pakeitimo projektą.  Pastabas ir pasiūlymus siųskite iki 2023 m. rugsėjo 20 d.

Esminiai pakeitimai:

Centralizuoto šilumos tiekimo (CŠT) sistemose, kuriose yra ūkio subjektų, perkančių biokurą pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 3 d. nutarimu Nr. 277 patvirtintų taisyklių 201.1 papunktį, bus nustatomos dvi prognozuojamos biokuro kainos:

• pirmoji prognozuojama biokuro kaina (PKS) nustatoma, kaip per paskutinius tris biokuro biržoje vykusius biokuro įsigijimo aukcionus sudarytų SM2 rūšies savaitės ir mėnesio i tiekimui biokuro tiekimo biokuro biržos (skiedrų) pirkimo‒pardavimo sandorių (nevertinant sandorių su indeksuota kaina) kainų ir kiekio vidutinis svertinis vidurkis CŠT sistemoje, neįtraukiant ūkio subjektų, perkančių biokurą pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 3 d. nutarimu Nr. 277 patvirtintų taisyklių 201.1 papunktį pirkto biokuro sandorių;

• antroji prognozuojama biokuro kaina (PKSK) nustatoma, kaip per paskutinius tris biokuro biržoje vykusius biokuro įsigijimo aukcionus, ūkio subjektų, perkančių biokurą pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 3 d. nutarimu Nr. 277 patvirtintų taisyklių 201.1 papunktį, elektros ir (ar) šilumos energijai gaminti naudojančių Europos Sąjungos valstybių narių regioninėse energijos ir energijos išteklių rinkose įsigytą biokurą, pagamintą ne Lietuvos Respublikos teritorijoje ir dėl kurių prognozuojamas ateinančio šildymo sezono atitinkamoje Lietuvos apskrityje medienos skiedrų poreikis energiniais matavimo vienetais (MWh) yra 30 procentų didesnis, nei paskutinių dviejų šildymo sezonų vietinės kilmės medienos skiedrų faktinio poreikio vidurkis energiniais matavimo vienetais (MWh), CŠT sistemoje sudarytų SM2 ir SM3 rūšies savaitės ir mėnesio i tiekimui biokuro tiekimo biokuro biržos (skiedrų) pirkimo‒pardavimo sandorių (nevertinant sandorių su indeksuota) kainų ir kiekio vidutinis svertinis vidurkis, įskaičiuojant biokuro transportavimo iš ES šalių iki vartojimo vietos įkainį.

 

• Projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje (TAIS) ir VERT interneto svetainėje www.vert.lt. 

• Pastabas ir pasiūlymus prašome pateikti el. paštu [email protected] arba per LR Seimo teisės aktų projektų informacinę sistemą, o neturint tokios galimybės - paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223 arba faksu (8 5) 213 5270.

• Pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos".