Įeiti
Publikuota: 2024-01-31. Atnaujinta: 2024-01-31

Skelbiama viešoji konsultacija dėl Pagaminto ir planuojamo pagaminti elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių kiekio apskaičiavimo tvarkos aprašo


​Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) viešajai konsultacijai teikia projektą dėl Pagaminto ir planuojamo pagaminti elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių kiekio apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pastabos ir pasiūlymai priimami iki 2024 m. vasario 9 d.

Projekto tikslas – patvirtinti Pagaminto ir planuojamo pagaminti elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių kiekio apskaičiavimo tvarkos aprašą, pagal kurį būtų apskaičiuojamas metinis pagamintas ir planuojamas pagaminti elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių kiekis sausumos teritorijoje einamųjų metų sausio 1 d., siekiant įvertinti, ar jis siekia Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 13 straipsnio 2 dalyje nurodytą elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių sausumos teritorijoje kiekį (5 TWh).

Projektu numatoma, kad apskaičiuojant metinį kiekį, bus vertinamas:

  • elektrinėse, ilgiau kaip metus gaminančiose elektros energiją, praėjusiais kalendoriniais metais pagamintas elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių kiekis;
  • elektrinėse, trumpiau kaip metus gaminančiose elektros energiją, planuojamas pagaminti metinis elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių kiekis;
  • turinčių leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus arba prijungimo sąlygas, kai leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus nereikalingas, elektrinėse planuojamas pagaminti metinis elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių kiekis;
  • asmenims, dalyvavusiems Tarybos 2019 metais ar vėliau organizuotų elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių išteklių skatinimo kvotų paskirstymo aukcionuose, paskirtas elektros energijos gamybos kiekis.

Projekte taip pat numatyta, kad informaciją, reikalingą metiniam gamybos kiekiui apskaičiuoti, teiktų operatoriai kasmet iki vasario 1 d., o siekiant apskaičiuoti metinį gamybos kiekį 2024 m. sausio 1 d., projekte numatyta, kad operatoriai šią informaciją pateiktų VERT per 5 darbo dienas nuo projekto įsigaliojimo.

• Projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje (TAIS) ir VERT interneto svetainėje www.vert.lt.

• Pastabas ir pasiūlymus prašome pateikti el. paštu [email protected] arba per LR Seimo teisės aktų projektų informacinę sistemą, o neturint tokios galimybės - paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223 arba faksu (8 5) 213 5270.

• Pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos".​