Įeiti
Publikuota: 2024-01-11. Atnaujinta: 2024-01-11

VERT suderino LITGRID elektros energijos perdavimo sutarties standartines sąlygas


​​​​Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) suderino AB LITGRID parengtas elektros energijos perdavimo paslaugos sutarčių standartines sąlygas.

Nuo 2024 m. gegužės 1 d. sutarties standartinėse sąlygose keičiasi:

  1. Atliktos korekcijos dėl valandinės apskaitos keitimo į 15 min.;
  2. Suderintos nuostatos pagal Elektros energetikos įstatymą (paslaugos nutraukimas/ribojimas), panaikintos patikimumo kategorijos;
  3. Nustatyta, kad Sutartis privalo būti sudaroma 2 savaitės iki elektrinės bandomosios eksploatacijos pradžios, kaip tai numato Aprašo reikalavimai;
  4. Sutarties 1 priedo korekcijos praplečiant Tinklų naudotojo objektų duomenų lentelės apimtį, taip pat numatytas priskyrimas gamintojų, naudojančių atsinaujinančius energijos išteklius, ribojimo kategorijai;
  5. Sutarties 8 priedas papildytas reikalavimu dėl Operatyvinės paraiškos apimties;
  6. Sukurtas naujas skyrius Nr.9 „Elektros energijos priėmimas ir persiuntimas elektros tinklais“;
  7. Sukurtas naujas priedas Nr.11. „Elektros energijos priėmimo ir persiuntimo ribojimo dėl perdavimo tinklo pralaidumų ribojimo ar sistemos balanso pertekliaus ribojimo atvejais tvarka ir sąlygos“;
  8. Sukurtas naujas skyrius Nr.10 „Leistinos generuoti galios apribojimai“;
  9. Sutarties 6 priedas papildytas nuostata dėl įsipareigojimo kritinius gedimus šalinti iki 5 d. d. Priešingu atveju sprendžiama dėl paslaugų nutraukimo ar ribojimo.

Išsamesnė informacija – ČIA.