Įeiti
Publikuota: 2024-01-19. Atnaujinta: 2024-01-19

VERT perskaičiavo UAB Ignalinos šilumos tinklai šilumos kainų dedamąsias


VERT konstatavo, jog UAB Ignalinos šilumos tinklai šilumos kainų dedamosios Ignalinos rajono savivaldybės tarybos nustatytos nesilaikant Šilumos kainų nustatymo metodikos.

  • Įmonė neteisingai perskaičiavo pastoviąsias sąnaudas dėl infliacijos įtakos ir realizuoto šilumos kiekio neatitikimo.
  • Neteisingai perskaičiavo bazinės kainos pastoviąsias sąnaudas dėl ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų pokyčio.
  • Klaidingai perskaičiavo šilumos bazinėje kainoje įvertintą investicijų grąžą, atsižvelgiant į investicijų grąžos pokytį.
  • Neteisingai apskaičiavo faktinius elektros energijos bei kitų kintamųjų sąnaudų pokyčius.
  • Neteisingai apskaičiavo šilumos kainoje įskaičiuotų bei faktiškai patirtų kuro šilumai gaminti ir elektros technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudų skirtumą.

Ignalinos rajono savivaldybės tarybai per 30 dienų nepašalinus padarytų pažeidimų, VERT įgis teisę vienašališkai nustatyti laikinas šilumos kainos dedamąsias.


Išsamiai susipažinti su VERT 2024-01-18 posėdžio medžiaga galite ČIA