Įeiti
Publikuota: 2024-02-12. Atnaujinta: 2024-02-12

Skelbiama viešoji konsultacija dėl bendrosios energetikos darbuotojų atestavimo schemos


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) viešajai konsultacijai teikia projektą dėl bendrosios energetikos darbuotojų atestavimo schemos pakeitimų. Pastabos ir pasiūlymai priimami iki 2024 m. vasario 15 d.

Projekto tikslas – pakoreguoti bendrosios energetikos darbuotojų atestavimo schemos prieduose nustatytus bendruosius kvalifikacinius (minimalius) reikalavimus energetikos darbuotojams, atsižvelgiant į Energetikos įstatymo papildymą (28 straipsnio 8 dalis).

Esminis pakeitimas:

  • energetikos inžinerinių kategorijų darbuotojai, vadovaujantys energetikos objektų, įrenginių įrengimo ir (ar) eksploatavimo darbams ir (ar) juos vykdantys, kurie neturi ne žemesnio kaip inžinerijos, technologijų ir (ar) fizinių mokslų studijų krypčių grupės aukštojo koleginio arba jam prilygstančio išsilavinimo, tačiau iki 2018 m. gruodžio 31 d. buvo atestuoti nurodytiems darbams ir (ar) funkcijoms atlikti, gali būti periodiškai atestuojami atestavimo įstaigoje netaikant nustatyto reikalavimo turėti aukščiau minėtą išsilavinimą.

• Projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje (TAIS) ir VERT interneto svetainėje www.vert.lt.

• Pastabas ir pasiūlymus prašome pateikti el. paštu [email protected] arba per LR Seimo teisės aktų projektų informacinę sistemą, o neturint tokios galimybės - paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223 arba faksu (8 5) 213 5270.

• Pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos".​