Įeiti
Publikuota: 2024-06-10. Atnaujinta: 2024-06-10

VERT patvirtino AB „Litgrid“ pasinaudojimo elektros perdavimo tinklais tvarkos aprašą


​​

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) pirmadienį patvirtino atnaujintą AB „Litgrid“ pasinaudojimo elektros perdavimo tinklais tvarkos aprašą.

Esminiai pokyčiai:

  • patikslinama, kada ir kokiais terminais perdavimo tinklo zonos gali būti perskaičiuojamos ir paviešinamos siekiant tinklų naudotojams užtikrinti galimybę pasinaudoti aktualiais pralaidumų duomenimis,
  • patikslinama, kokie dokumentai turi būti pateikiami siekiant įrodyti, kad prašyme rezervacijai nurodyti žemės sklypai (ar jų dalys) teisėtai valdomi tinklų naudotojo,
  • numatyta, kad tinklų naudotojui per leidime plėtoti pajėgumus nustatytą terminą pastačius ne visas hibridinę elektrinę sudarančias elektrines arba ne visas hibridinę elektrinę sudarančias elektrines ir (ar) ne visus kaupimo įrenginius, nustoja galioti perdavimo tinklo rezervacija nepastatytai hibridinės elektrinei dalį sudarančiai elektrinei ir (ar) kaupimo įrenginiui. Tokiu atveju laisvi pralaidumai atvaizduojami prijungimo prie elektros tinklų galimybių žemėlapyje,
  • patikslinamos nuostatos, kaip apskaičiuojamas prievolių įvykdymo užtikrinimas, kai tinklų naudotojas siekia prie veikiančios atsinaujinančius išteklius naudojančios elektrinės papildomai įrengti kitą atsinaujinančius išteklius naudojančią elektrinę ir (ar) kaupimo įrenginį, įrengti hibridinę elektrinę ir kada bei kokia apimtimi operatorius gali panaudoti prievolių įvykdymo užtikrinimą,
  • detalizuojama, kokiais etapais vykdomas įrenginių atitikimo nustatytiems techniniams reikalavimams patikrinimo procedūros vertinimas,
  • patikslinamos nuostatos, susijusios su elektros energijos priėmimu ir persiuntimu elektros tinklais, detalizuota, kad operatorius elektros energijos priėmimą ir persiuntimą kontroliuoja ir valdo dviem etapais, planavimo ir realaus laiko, bei kas sudaro šiuos planavimo ir realaus laiko etapus,
  • PETA projektas papildytas priedu, nusakančiu parametrų reikalavimus kaupimo įrenginiams, taip pat atnaujinti kiti PETA priedai.

Daugiau informacijos – čia.

Susipažinti su VERT 2024-06-10 posėdžio medžiaga galite čia.​