Įeiti
Publikuota: 2024-06-12. Atnaujinta: 2024-06-12

Viešoji konsultacija dėl Prekybos elektros energija ir gamtinėmis dujomis priežiūros bei Energijos išteklių rinkos priežiūros taisyklių pakeitimo


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) viešajai konsultacijai teikia Prekybos elektros energija ir gamtinėmis dujomis priežiūros bei Energijos išteklių rinkos priežiūros taisyklių pakeitimo projektus (Projektas Nr. 1 ir Projektas Nr. 2). Pastabos ir pasiūlymai priimami iki 2024 m. liepos 12 d.

Projektų tikslas – užtikrinti Prekybos elektros energija ir gamtinėmis dujomis priežiūros taisyklių bei Energijos išteklių rinkos priežiūros taisyklių aktualumą ir atitiktį aukštesnės galios teisės aktams.

Esminiai pakeitimai:

  • atlikti pakeitimai atsižvelgiant į didmeninės energijos rinkos vientisumo ir skaidrumo reglamento pakeitimus, atliktus Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu, kiek tai susiję su Sąjungos apsaugos nuo manipuliavimo rinka didmeninėje energijos rinkoje gerinimu (REMIT II);
  • nustatyti reikalavimai rinkos dalyviams, susiję su algoritmine prekyba ir tiesioginės elektroninės prieigos suteikimu;
  • atnaujinti reikalavimai, susiję su viešai neatskleistos informacijos skelbimu, atsižvelgus į 2022 m. balandžio 26 d. „Nord Pool“ studijos tyrimo  rezultatus, kuriais nustatyta tinkama viešai neatskleistos informacijos skelbimo riba Šiaurės ir Baltijos šalių didmeninėje elektros energijos rinkoje;
  • taisyklės papildytos naujausiomis Europos Sąjungos Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros (ACER) dėl didmeninės energijos rinkos vientisumo ir skaidrumo taikymo gairių nuostatomis ir kitais ACER išaiškinimais;
  • detalizuotas registracijos Centralizuoto Europos rinkos dalyvių registro platformoje (CEREMP) procesas;
  • projekte dėl Energijos išteklių rinkos priežiūros taisyklių, numatyta, kad Energijos išteklių rinkos priežiūros taisyklės neapima reguliavimo pagal Reglamento nuostatas, o prekybos gamtinėmis dujomis ir elektros energija priežiūra reglamentuojama Prekybos elektros energija ir gamtinėmis dujomis priežiūros taisyklėse.

 

• Projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje (TAIS) ir VERT interneto svetainėje www.vert.lt.

• Pastabas ir pasiūlymus prašome pateikti el. paštu [email protected] arba per LR Seimo teisės aktų projektų informacinę sistemą, o neturint tokios galimybės - paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223.

• Pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos".