Įeiti
Publikuota: 2021-03-12. Atnaujinta: 2021-03-18

Tarybos posėdis (nuotoliniu būdu)


​2021-03-18

10:30 val.

I dalis

1. Dėl UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ išduotos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licencijos Nr. L7-GVTNT-52 pakeitimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Vandens skyriaus vyr. specialistė Vida Žilėnienė
Dalyvauja: Švenčionių rajono savivaldybės, UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ atstovai.

2. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus Molėtų gimnazijai išdavimo. APSVARSTYTA
Pranešėjas – Leidimų skyriaus vyr. specialistas Rimantas Semėnas
Dalyvauja: Molėtų gimnazijos atstovai.

3. Dėl leidimo gaminti elektros energiją UAB „Taulidas“ išdavimo (pažymos Nr. O5E-333). APSVARSTYTA
Pranešėjas – Leidimų skyriaus vyr. specialistas Rimantas Semėnas
Dalyvauja: UAB „Taulidas“ atstovai.

4. Dėl leidimo gaminti elektros energiją UAB „Taulidas“ išdavimo (pažymos Nr. O5E-342). APSVARSTYTA
Pranešėjas – Leidimų skyriaus vyr. specialistas Rimantas Semėnas
Dalyvauja: UAB „Taulidas“ atstovai.

5. Dėl leidimo gaminti elektros energiją Kauno technikos kolegijai išdavimo. APSVARSTYTA
Pranešėjas – Leidimų skyriaus vyr. specialistas Rimantas Semėnas
Dalyvauja: Kauno technikos kolegijos atstovai.

6. Dėl leidimo gaminti elektros energiją uždarajai akcinei bendrovei „Gonitas“ išdavimo ir anksčiau išduoto leidimo UAB „Splitmus“ pripažinimo netekusiu galios. APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Asta Dailidienė
Dalyvauja: UAB „Gonitas“ atstovai.

7. Dėl leidimo verstis didmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis uždarajai akcinei bendrovei „ILJOTA“ pakeitimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus patarėja Rita Klakauskienė
Dalyvauja: UAB „ILJOTA“ atstovai.

8. Dėl leidimo verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais uždarajai akcinei bendrovei „ILJOTA“ pakeitimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus patarėja Rita Klakauskienė
Dalyvauja: UAB „ILJOTA“ atstovai.

9. Dėl leidimų gaminti elektros energiją UAB Iblija išdavimo ir anksčiau išduotų leidimų SBSUN UAB ir UAB „ELIOINVEST“ pripažinimo netekusiais galios (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus patarėja Rita Klakauskienė
Dalyvauja: UAB Iblija atstovai.

10. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus viešajai įstaigai „Grunto valymo technologijos“ išdavimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus patarėja Rita Klakauskienė
Dalyvauja: VšĮ „Grunto valymo technologijos“ atstovai.

11. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus UAB „Alekso gintaras“ išdavimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus patarėja Rita Klakauskienė
Dalyvauja: UAB „Alekso gintaras“ atstovai.

12. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus UAB „Paminklitas“ išdavimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus patarėja Rita Klakauskienė
Dalyvauja: UAB „Paminklitas“ atstovai.

13. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus UAB „CoReal“ išdavimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Daiva Krivickienė
Dalyvauja: UAB „CoReal“ atstovai.

14. Dėl leidimo gaminti elektros energiją uždarajai akcinei bendrovei „DZŪKIJOS ARNIKA“ išdavimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Asta Dailidienė
Dalyvauja: UAB „DZŪKIJOS ARNIKA“ atstovai.

15. Dėl leidimų verstis mažmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis UAB „Madalva“ pakeitimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Vilita Juzėnė
Dalyvauja:UAB „Madalva“ atstovai.

16. Dėl leidimo verstis mažmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis uždarajai akcinei bendrovei „ILJOTA“ pakeitimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus patarėja Rita Klakauskienė
Dalyvauja: UAB „ILJOTA“ atstovai.

17. Dėl leidimo gaminti elektros energiją BH Domus PRO UAB išdavimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Daiva Krivickienė
Dalyvauja: BH Domus PRO UAB atstovai.

18. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus Molėtų progimnazijai išdavimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėjas – Leidimų skyriaus vyr. specialistas Rimantas Semėnas
Dalyvauja: Molėtų progimnazijos atstovai.

19. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus UAB LITAMILK išdavimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Asta Dailidienė
Dalyvauja: UAB LITAMILK atstovai.

20. Dėl leidimo gaminti elektros energiją „Elektrum Lietuva“, UAB išdavimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėjas – Leidimų skyriaus vyr. specialistas Rimantas Semėnas
Dalyvauja: „Elektrum Lietuva“, UAB atstovai.

21. Kiti klausimai.

II dalis

1. Dėl UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“ 2019−2022 metų investicijų. APSVARSTYTA
Pranešėjas – Šilumos kainų ir investicijų skyriaus vyr. specialistas Almas Rupšlaukis
Dalyvauja: Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos, UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

2. Dėl UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ 2019 metų investicijų. APSVARSTYTA
Pranešėjas – Šilumos kainų ir investicijų skyriaus vyr. specialistas Domantas Rimkus
Dalyvauja: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos, UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

3. Dėl UAB „BIO zona“ šilumos gamybos kainos dedamųjų. APSVARSTYTA
Pranešėja – Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus vyr. specialistė Urtė Pavydė
Dalyvauja: UAB „BIO zona“, UAB „Litesko“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

4. Dėl Prūdiškių socialinės globos namų perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Vandens skyriaus patarėja Vilma Davulienė
Dalyvauja: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos, Prūdiškių socialinės globos namų atstovai.
Posėdžio medžiaga

5. Dėl UAB „Kauno vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Vandens skyriaus patarėja Vilma Davulienė
Dalyvauja: Kauno miesto savivaldybės administracijos, Kauno rajono savivaldybės administracijos, UAB „Kauno vandenys“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

6. Dėl UAB „Vilkaviškio vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Vandens skyriaus vyr. specialistė Lina Jakimčikienė
Dalyvauja: Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos, UAB „Vilkaviškio vandenys“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

7. Dėl UAB „Kelmės vanduo“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Vandens skyriaus vyr. specialistė Asta Rimkevičiūtė
Dalyvauja: Kelmės rajono savivaldybės administracijos, UAB „Kelmės vanduo“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

8. Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2021 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. O3E-273 „Dėl UAB „Prienų vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo“ pakeitimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Vandens skyriaus vyr. specialistė Vida Žilėnienė
Dalyvauja: Prienų rajono savivaldybės administracijos, UAB „Prienų vandenys“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

9. Dėl atsisakymo išduoti leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus UAB „KJ 220“ (pažymos Nr. O5E-345) (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus patarėja Rita Klakauskienė
Dalyvauja: UAB „KJ 220“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

10. Dėl atsisakymo išduoti leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus UAB „KJ 220“ (pažymos Nr. O5E-346) (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus patarėja Rita Klakauskienė
Dalyvauja: UAB „KJ 220“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

11. Dėl atsisakymo išduoti leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus UAB „KJ 220“ (pažymos Nr. O5E-347) (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Asta Dailidienė
Dalyvauja: UAB „KJ 220“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

12. Dėl atsisakymo išduoti leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus UAB „KJ 220“ (pažymos Nr. O5E-348) (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Asta Dailidienė
Dalyvauja: UAB „KJ 220“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

13. Dėl atsisakymo išduoti UAB „BRATOIL“ leidimą verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja –Leidimų skyriaus vyr. specialistė Vilita Juzėnė
Dalyvauja: UAB „BRATOIL“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

14. Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. birželio 27 d. nutarimo Nr. O3E-231 „Dėl Pažymų apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Techninės priežiūros departamento Koordinavimo ir analizės skyriaus vyr. specialistė Gintarė Kimutienė
Posėdžio medžiaga

15. Kiti klausimai.Kilus klausimams dėl posėdžio organizavimo, kreipkitės į Veiklos valdymo skyriaus vyr. specialistes: Gražiną Songailaitę-Šilinskienę, el. paštu [email protected], tel. 8 (682) 70 309 arba Jurgitą Ramanavičienę, el. paštu [email protected], dėl medžiagos turinio – į rengėjus (pranešėjus).