Įeiti
Publikuota: 2022-12-13. Atnaujinta: 2022-12-19

Tarybos posėdis (nuotoliniu būdu)


​​2022-12-19

9:30 val.

I dalis

​​1. Dėl UAB „Kelmės vanduo“ išduotos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licencijos Nr. L7-GVTNT-03 pakeitimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Vandens skyriaus vyr. specialistė Vida Žilėnienė
Dalyvauja: UAB „Kelmės vanduo“, Kelmės rajono savivaldybės administracijos atstovai.

2. Dėl leidimo verstis mažmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis UAB „EMILSTA“ išdavimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Zita Lukšienė
Dalyvauja: UAB „EMILSTA“ atstovai.

3. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Alauša“ leidimų galiojimo panaikinimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Zita Lukšienė
Dalyvauja: UAB „Alauša“ atstovai.

4. Dėl leidimo verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais uždarajai akcinei bendrovei „ROKIŠKIO SŪRIS“ išdavimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Zita Lukšienė
Dalyvauja: UAB „ROKIŠKIO SŪRIS“ atstovai.

5. Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2022 m. spalio 17 d. nutarimo nr. O3E-1381 „Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus MB Agresyvus kapitalas išdavimo“ pakeitimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus patarėja Daiva Krivickienė
Dalyvauja: MB Agresyvus kapitalas atstovai.

6. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus UAB „Solis navitas“ išdavimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus patarėja Daiva Krivickienė
Dalyvauja: UAB „Solis navitas“ atstovai.

7. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus UAB „Gudruolis“ išdavimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus patarėja Daiva Krivickienė
Dalyvauja: UAB „Gudruolis“ atstovai.

8. Dėl leidimo gaminti elektros energiją „BIKUVA“, UAB išdavimo ir anksčiau išduoto leidimo gaminti elektros energiją  pripažinimo netekusiu galios. APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Žydrė Juodikienė
Dalyvauja: „BIKUVA“, UAB atstovai.

9. Dėl leidimo verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais uždarajai akcinei bendrovei „Stateta“ išdavimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Vilita Juzėnė
Dalyvauja: UAB „Stateta“ atstovai.

10. Dėl leidimo verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais UAB „Viada LT“ pakeitimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Vilita Juzėnė
Dalyvauja: UAB „Viada LT“ ats​tovai.

11. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus UAB „Karjerų linija“ išdavimo. APSVARSTYTA
Pranešėjas – Leidimų skyriaus patarėjas Rolandas Pakalka
Dalyvauja: UAB „Karjerų linija“ atstovai.

12. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus A. B. išdavimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Aurelija Dubokienė
Dalyvauja: A. B.

13. Kiti klausimai.

II dalis

1. Dėl UAB „Širvintų vandenys“ 2021 metų investicijų. APSVARSTYTA
Pranešėja – Investicijų skyriaus vyr. specialistė Gintarė Klovienė
Dalyvauja: Širvintų rajono savivaldybės administracijos, UAB „Širvintų vandenys“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

2. Dėl UAB „Kauno vandenys“ 2018‒2022 metų investicijų. APSVARSTYTA
Pranešėja – Investicijų skyriaus vyr. specialistė Gintarė Klovienė
Dalyvauja: Kauno miesto savivaldybės administracijos, Kauno rajono savivaldybės administracijos, UAB „Kauno vandenys“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

3. Dėl AB „Kauno energija“ 2021 metų investicijų. APSVARSTYTA
Pranešėjas – Investicijų skyriaus patarėjas Mindaugas Bernotas
Dalyvauja: Kauno miesto savivaldybės administracijos, Kauno rajono savivaldybės administracijos, AB „Kauno energija“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

4. Dėl UAB „Visagino energija“ 2019–2021 metų investicijų. APSVARSTYTA
Pranešėjas – Investicijų skyriaus vyr. specialistas Almas Rupšlaukis
Dalyvauja: Visagino savivaldybės administracijos, UAB „Visagino energija“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

5. Dėl UAB Kretingos šilumos tinklų 2021–2022 metų investicijų. APSVARSTYTA
Pranešėjas – Investicijų skyriaus vyr. specialistas Almas Rupšlaukis
Dalyvauja: Kretingos rajono savivaldybės administracijos, UAB Kretingos šilumos tinklų atstovai.
Posėdžio medžiaga

6. Dėl UAB „Palangos vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Vandens skyriaus patarėja Asta Rimkevičiūtė
Dalyvauja: UAB „Palangos vandenys“ atstovai.
Posėdžio medžiaga, elektroninis dokumentas*
*Elektroninį dokumentą atsidaryti galite pasinaudoję nuoroda https://adoc.archyvai.lt/eais-lpp/app/view.

7. Dėl UAB „Lazdijų vanduo“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Vandens skyriaus patarėja Asta Rimkevičiūtė
Dalyvauja: UAB „Lazdijų vanduo“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

8. Dėl UAB „Kaišiadorių vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Vandens skyriaus patarėja Asta Rimkevičiūtė
Dalyvauja: UAB „Kaišiadorių vandenys“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

9. Dėl UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Vandens skyriaus patarėja Asta Rimkevičiūtė
Dalyvauja: UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

10. Dėl UAB „Kretingos vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Vandens skyriaus patarėja Asta Rimkevičiūtė
Dalyvauja: UAB „Kretingos vandenys“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

11. Dėl UAB „Nemenčinės komunalininkas“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Vandens skyriaus patarėja Asta Rimkevičiūtė
Dalyvauja: UAB „Nemenčinės komunalininkas“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

12. Dėl UAB „Aukštaitijos vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Vandens skyriaus patarėja Vilma Davulienė
Dalyvauja: UAB „Aukštaitijos vandenys“ atstovai.
Posėdžio medžiaga, elektroninis dokumentas*
*Elektroninį dokumentą atsidaryti galite pasinaudoję nuoroda https://adoc.archyvai.lt/eais-lpp/app/view.

13. Dėl UAB „Kupiškio vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Vandens skyriaus patarėja Vilma Davulienė
Dalyvauja: UAB „Kupiškio vandenys“ atstovai.
Posėdžio medžiaga, elektroninis dokumentas*
*Elektroninį dokumentą atsidaryti galite pasinaudoję nuoroda https://adoc.archyvai.lt/eais-lpp/app/view.

14. Dėl UAB „Tauragės vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Vandens skyriaus patarėja Vilma Davulienė
Dalyvauja: UAB „Tauragės vandenys“ atstovai.
Posėdžio medžiaga, elektroninis dokumentas*
*Elektroninį dokumentą atsidaryti galite pasinaudoję nuoroda https://adoc.archyvai.lt/eais-lpp/app/view.

15. Dėl UAB „Panevėžio gatvės“ perskaičiuotos paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos bazinės kainos nustatymo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Vandens skyriaus patarėja Vilma Davulienė
Dalyvauja: UAB „Panevėžio gatvės“ atstovai.
Posėdžio medžiaga, elektroninis dokumentas*
*Elektroninį dokumentą atsidaryti galite pasinaudoję nuoroda https://adoc.archyvai.lt/eais-lpp/app/view.

16. Dėl UAB „Birštono vandentiekis“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Vandens skyriaus patarėja Vilma Davulienė
Dalyvauja: UAB „Birštono vandentiekis“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

17. Dėl UAB „Pagėgių komunalinis ūkis“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Vandens skyriaus patarėja Vilma Davulienė
Dalyvauja: UAB „Pagėgių komunalinis ūkis“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

18. Dėl UAB „Akmenės vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Vandens skyriaus vyr. specialistė Lina Jakimčikienė
Dalyvauja: UAB „Akmenės vandenys“ atstovai.
Posėdžio medžiaga, elektroninis dokumentas*
*Elektroninį dokumentą atsidaryti galite pasinaudoję nuoroda https://adoc.archyvai.lt/eais-lpp/app/view.

19. Dėl Alytaus rajono savivaldybės įmonės „Simno komunalininkas“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Vandens skyriaus vyr. specialistė Lina Jakimčikienė
Dalyvauja: Alytaus rajono savivaldybės įmonės „Simno komunalininkas“ atstovai.
Posėdžio medžiaga, elektroninis dokumentas*
*Elektroninį dokumentą atsidaryti galite pasinaudoję nuoroda https://adoc.archyvai.lt/eais-lpp/app/view.

20. Dėl UAB „Giraitės vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Vandens skyriaus vyr. specialistė Lina Jakimčikienė
Dalyvauja: UAB „Giraitės vandenys“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

21. Dėl UAB „Telšių vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Vandens skyriaus vyr. specialistė Vida Žilėnienė
Dalyvauja: UAB „Telšių vandenys“ atstovai.
Posėdžio medžiaga, elektroninis dokumentas*
*Elektroninį dokumentą atsidaryti galite pasinaudoję nuoroda https://adoc.archyvai.lt/eais-lpp/app/view.

22. Dėl UAB „Plungės vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Vandens skyriaus vyr. specialistė Vida Žilėnienė
Dalyvauja: UAB „Plungės vandenys“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

23. Dėl UAB „Kaišiadorių šiluma“ šilumos kainų dedamųjų perskaičiavimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Šilumos kainų skyriaus patarėja Sandra Grinienė
Dalyvauja: Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos, UAB „Kaišiadorių šiluma“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

24. Dėl UAB „Skuodo šiluma“ karšto vandens kainų dedamųjų nustatymo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Šilumos kainų skyriaus vyr. specialistė Oksana Statkevič
Dalyvauja: Skuodo rajono savivaldybės administracijos, UAB „Skuodo šiluma“ atstovai.
Posėdžio medžiaga, elektroninis dokumentas*
*Elektroninį dokumentą atsidaryti galite pasinaudoję nuoroda https://adoc.archyvai.lt/eais-lpp/app/view.

25. Dėl UAB „Šilalės šilumos tinklai“ šilumos kainų dedamųjų perskaičiavimo ir vienašališko nustatymo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Šilumos kainų skyriaus vyr. specialistė Laura Sakalytė
Dalyvauja: Šilalės rajono savivaldybės administracijos, UAB „Šilalės šilumos tinklai“ atstovai.
Posėdžio medžiaga, elektroninis dokumentas*
*Elektroninį dokumentą atsidaryti galite pasinaudoję nuoroda https://adoc.archyvai.lt/eais-lpp/app/view.

26. Dėl UAB „Molėtų šiluma“ šilumos kainų dedamųjų perskaičiavimo ir vienašališko nustatymo. APSVARSTYTA
Pranešėjas – Šilumos kainų skyriaus vedėjas Aivaras Ciesiūnas
Dalyvauja: Molėtų rajono savivaldybės administracijos, UAB „Molėtų šiluma“ atstovai.
Posėdžio medžiaga, elektroninis dokumentas*
*Elektroninį dokumentą atsidaryti galite pasinaudoję nuoroda https://adoc.archyvai.lt/eais-lpp/app/view.

27. Dėl UAB „BIO zona“ katilinės, veikiančios Telšių miesto Dariaus ir Girėno katilinės šilumos tiekimo sistemoje, šilumos gamybos kainos dedamųjų perskaičiavimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus patarėja Vilija Janickienė
Dalyvauja: UAB „BIO zona“, UAB „Litesko“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

28. Dėl Daugiabučių gyvenamųjų namų, adresu Kalvarijų g. Nr. 286 ir 286A, Vilnius, šilumos paskirstymo metodo Nr. 23V derinimo. APSVARSTYTA
Pranešėjas – Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus vyr. specialistas Lauras Puslys
Dalyvauja: AB „Vilniaus šilumos tinklai“, DN Kalvarijų g. 286 ir Kalvarijų 286A Vilniuje bendrijos atstovai.
Posėdžio medžiaga

29. Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2022 m. spalio 11 d. nutarimo Nr. O3E-1363 „Dėl valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2018 m. gruodžio 31 d. nutarimo Nr. O3E-470 „Dėl šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Ekonominės analizės skyriaus vyr. specialistė Marija Subačienė
Posėdžio medžiaga

30. Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. gegužės 16 d. nutarimo Nr. O3E-154 „Dėl šilumos aukciono reglamento tvirtinimo“ pakeitimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Šilumos ir vandens departamento vyr. patarėja, laikinai vykdanti departamento direktoriaus funkcijas, Rasa Valatkevičienė
Dalyvauja: UAB „Baltpool“, AB „Vilniaus šilumos tinklai“ atstovai.
Posėdžio medžiaga, elektroninis dokumentas*
*Elektroninį dokumentą atsidaryti galite pasinaudoję nuoroda https://adoc.archyvai.lt/eais-lpp/app/view.

31. Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2018 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. O3E-464 „Dėl gamtinių dujų įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Dujų skyriaus vyr. specialistė Urtė Pavydė
Dalyvauja: Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, AB „Energijos skirstymo operatorius“, UAB „Ignitis“, AB agrofirmos „Josvainiai“, UAB Gren Lietuva, UAB „Intergas“ atstovai.
Posėdžio medžiaga, elektroninis dokumentas*
*Elektroninį dokumentą atsidaryti galite pasinaudoję nuoroda https://adoc.archyvai.lt/eais-lpp/app/view.

32. Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. birželio 10 d. nutarimo Nr. O3E-179 „Dėl Ūkio subjektų konsultavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Teisėkūros ir teisinės analizės skyriaus vyr. specialistė Brigita Stankevičienė
Posėdžio medžiaga

33. Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2023–2025 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Veiklos valdymo skyriaus vyr. specialistė Lina Geležiūnė
Posėdžio medžiaga neskelbiama.

34. Dėl ginčo tarp Sunly Land, UAB ir LITGRID AB dėl atsisakymo pasirašyti ketinimų protokolą nagrinėjimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Teisės taikymo skyriaus patarėja Simona Gavorskaitė
Klausimas nagrinėjamas rašytinės procedūros tvarka, ginčo šalims nedalyvaujant.
Posėdžio medžiaga neskelbiama.

35. Dėl ginčo tarp UAB „AmberCell Investment“ ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ bei UAB „Elektrum Lietuva“ nagrinėjimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus vyr. specialistė Renata Šeškevičienė
Klausimas nagrinėjamas rašytinės procedūros tvarka, ginčo šalims nedalyvaujant.
Posėdžio medžiaga neskelbiama.

36. Dėl vartojimo ginčo tarp A. V. ir AB „Energijos skirstymo operatorius nagrinėjimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus vyr. specialistė Renata Šeškevičienė
Klausimas nagrinėjamas rašytinės procedūros tvarka, ginčo šalims nedalyvaujant.
Posėdžio medžiaga neskelbiama.

37. Dėl vartojimo ginčo tarp K. P. ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ nagrinėjimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus vyr. specialistė Violeta Butkutė
Klausimas nagrinėjamas rašytinės procedūros tvarka, ginčo šalims nedalyvaujant.
Posėdžio medžiaga neskelbiama.

38. Dėl vartojimo ginčo tarp V. Š. ir UAB „Ignitis“ nagrinėjimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus vyr. specialistė Violeta Butkutė
Klausimas nagrinėjamas rašytinės procedūros tvarka, ginčo šalims nedalyvaujant.
Posėdžio medžiaga neskelbiama.

39. Dėl vartojimo ginčo tarp R. L. ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ nagrinėjimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus vyr. specialistė Violeta Butkutė
Klausimas nagrinėjamas rašytinės procedūros tvarka, ginčo šalims nedalyvaujant.
Posėdžio medžiaga neskelbiama.

40. Dėl vartojimo ginčo tarp A. T. ir UAB „Ignitis“ nagrinėjimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus vyr. specialistė Irena Zaliauskienė
Klausimas nagrinėjamas rašytinės procedūros tvarka, ginčo šalims nedalyvaujant.
Posėdžio medžiaga neskelbiama.

41. Dėl vartojimo ginčo tarp A. A. ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ nagrinėjimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus vyr. specialistė Irena Zaliauskienė
Klausimas nagrinėjamas rašytinės procedūros tvarka, ginčo šalims nedalyvaujant.
Posėdžio medžiaga neskelbiama.

42. Dėl vartojimo ginčo tarp UAB „Prime Leasing“ ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ nagrinėjimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus vyr. specialistė Irena Zaliauskienė
Klausimas nagrinėjamas rašytinės procedūros tvarka, ginčo šalims nedalyvaujant.
Posėdžio medžiaga neskelbiama.

43. Dėl vartojimo ginčo tarp V. P., V. P. ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ nagrinėjimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus patarėja Sandra Grabauskaitė
Klausimas nagrinėjamas rašytinės procedūros tvarka, ginčo šalims nedalyvaujant.
Posėdžio medžiaga neskelbiama.

44. Dėl vartojimo ginčo tarp V. B. ir UAB „Ignitis“ nagrinėjimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus patarėja Sandra Grabauskaitė
Klausimas nagrinėjamas rašytinės procedūros tvarka, ginčo šalims nedalyvaujant.
Posėdžio medžiaga neskelbiama.

45. Dėl vartojimo ginčo tarp T. G. ir UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ nagrinėjimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus patarėja Sandra Grabauskaitė
Klausimas nagrinėjamas rašytinės procedūros tvarka, ginčo šalims nedalyvaujant.
Posėdžio medžiaga neskelbiama.

46. Kiti klausimai.
Kilus klausimams dėl posėdžio organizavimo, kreipkitės į Veiklos valdymo skyriaus vyr. specialistes: Gražiną Songailaitę-Šilinskienę, el. paštu [email protected], tel. 8 (682) 70 309 arba Jurgitą Ramanavičienę, el. paštu [email protected], tel. 8 (636) 94 474, dėl medžiagos turinio – į rengėjus (pranešėjus).​