Įeiti
Publikuota: 2024-01-19. Atnaujinta: 2024-01-19

Tarybos posėdis (nuotoliniu būdu)


​​​​​​​​​​​​​​​​​​2024-01-25


09:3​​0 val.


I DALIS​​

1. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus UAB „GG LTU S15“ galiojimo termino pratęsimo. APSVARSTYTA.
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyriausioji specialistė Zita Lukšienė
Dalyvauja: UAB ,,GG LTU S15“ atstovai.

2. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus UAB „GG LTU S16“ galiojimo termino pratęsimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA.

Pranešėja – Leidimų skyriaus vyriausioji specialistė Zita Lukšienė
Dalyvauja: UAB ,,GG LTU S16“ atstovai.​

3. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus UAB Gigaparkas išdavimo. APSVARSTYTA.
Pranešėjas – Leidimų skyriaus patarėjas Rolandas Pakalka
Dalyvauja: UAB Gigaparkas atstovai.

4.  Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus UAB „Aukštaitijos vėjas“ išdavimo. APSVARSTYTA.
Pranešėjas – Leidimų skyriaus patarėjas Rolandas Pakalka
Dalyvauja: UAB „Aukštaitijos vėjas“ atstovai.

5. Dėl Evecon UAB išduoto leidimo Nr. L-6491 techninės klaidos ištaisymo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA.
Pranešėjas – Leidimų skyriaus patarėjas Rolandas Pakalka
Dalyvauja: Evecon UAB atstovai.​ 

6. Dėl leidimo gaminti elektros energiją UAB „SOLAR P6“ išdavimo. APSVARSTYTA.
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyriausioji specialistė Žydrė Juodikienė
Dalyvauja: UAB „SOLAR P6“ atstovai.

7. Dėl leidimo gaminti elektros energiją akcinei bendrovei „Klaipėdos mediena“ išdavimo
(papildomas klausimas). APSVARSTYTA.
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyriausioji specialistė Žydrė Juodikienė
Dalyvauja: Akcinės bendrovės „Klaipėdos mediena“ atstovai. 

8
. Dėl asociacijai „Ekovolta“ piliečių energetikos bendrijos statuso suteikimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA.
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyriausioji specialistė Vilita Juzėnė
Dalyvauja: asociacijos „Ekovolta“ atstovai.​

9. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus Saulės grąžos parkai 6, UAB, išdavimo. APSVARSTYTA.
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyriausioji specialistė Aurelija Dubokienė
Dalyvauja: Saulės grąžos parkai 6, UAB atstovai.

1
0. Kiti klausimai.


​​ II DALIS

​​​ 1. Dėl VŠĮ Energetikų mokymo centro energetikos objektus ir įrenginius eksploatuojančių energetikos darbuotojų mokymo programų derinimo. APSVARSTYTA.
Pranešėja – Koordinavimo ir analizės skyriaus patarėja Birutė Jagminienė
Dalyvauja: VšĮ Energetikų mokymo centro atstovai.
Posėdžio medžiaga.​

2. Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2014 m. gegužės 26 d. nutarimo Nr. O3-140 „Dėl energetikos įmonių reguliuojamos veiklos patikrinimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. APSVARSTYTA.
Pranešėja – Teisės taikymo skyriaus vedėja Giedrė Devetinaitė-Puzarienė
Dalyvauja: AB „Ignitis grupė“, UAB „Litesko“ atstovai.
Posėdžio medžiaga.

3. Dėl UAB Kretingos šilumos tinklų karšto vandens kainų dedamųjų nustatymo.  APSVARSTYTA.
Pranešėja – Šilumos kainų skyriaus vyriausioji specialistė Oksana Statkevič
Dalyvauja: Kretingos rajono savivaldybės administracijos, UAB Kretingos šilumos tinklų atstovai.
Posėdžio medžiaga.

4. Dėl AB „Kauno energija“ šilumos bazinės kainos dedamųjų ir karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo. ​APSVARSTYTA.
Pranešėja – Šilumos bazinių skyriaus vyriausioji specialistė Tatjana Žilinska
Dalyvauja: AB „Kauno energija“, Kauno miesto savivaldybės administracijos, Kauno rajono savivaldybės administracijos, Jurbarko rajono savivaldybės administracijos atstovai.
Posėdžio medžiaga,​ pažyma Adoc formatu​.

5. Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2011 m. liepos 25 d. nutarimo Nr. O3-193 „Dėl pasinaudojimo elektros tinklais tvarkos aprašo rengimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. APSVARSTYTA.
Pranešėja – Atsinaujinančios energetikos ir elektros mažmeninės rinkos elektros skyriaus vyriausioji specialistė Ugnė Ilioitienė
Dalyvauja: Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, Lietuvos R​espublikos specialiųjų tyrimų tarnybos, AB „Energijos skirstymo operatorius“, LITGRID AB, AB „Achema“, AB „Akmenės cementas“, UAB „Dainavos elektra“, UAB „EPSO-G“, UAB „Green Genius“, UAB „Ignitis renewables“, Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacijos, Lietuvos vėjo elektrinių asociacijos, Lietuvos saulės energetikos asociacijos, Lietuvos pramonininkų konfederacijos atstovai.
​Posėdžio medžiaga​.​

6. Dėl UAB „Utenos vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA.
Pranešėja –  Vandens skyriaus patarėja Asta Rimkevičiūtė 
Dalyvauja:​ UAB „Utenos vandenys“ atstovai​.
Posėdžio medžiaga.​

7.   Dėl UAB „Sūduvos vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA.
Pranešėja – Vandens skyriaus patarėja Asta Rimkevičiūtė 
Dalyvauja: UAB „Sūduvos vandenys“ atstovai.
Posėdžio medžiaga.​

8. Dėl UAB „Šakių vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo (papildomas klausimas)APSVARSTYTA.
Pranešėja – ​Vandens skyriaus patarėja Vilma Davulienė
Dalyvauja: UAB „Šakių vandenys“ atstovai. 
Posėdžio medžiaga​.

9. Dėl UAB „Neringos vanduo“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA.

Pranešėja – Vandens skyriaus vyriausioji specialistė Lina Jakimčikienė 
Dalyvauja: UAB „Neringos vanduo“ atstovai. 
Posėdžio medžiaga.​

10. Dėl perkrovos pajamų panaudojimo prognozės 2024 metais derinimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA.
Pranešėja – Elektros skyriaus vyriausioji specialistė  Asta Girdžiušaitė 
Dalyvauja: Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, LITGRID AB atstovai.
Posėdžio medžiaga.​​

11. Dėl Atsiskaitymo už disbalansą sutarties standartinių sąlygų tvirtinimo
(papildomas klausimas). APSVARSTYTA.
Pranešėjas – Didmeninės rinkos skyriaus vedėjas, laikinai vykdantis Dujų ir elektros departamento direktoriaus funkcijas Ignas Kazakevičius 
Dalyvauja: Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacijos, Lietuvos vėjo elektrinių asociacijos, Lietuvos pramonininkų konfederacijos, Lietuvos verslo konfederacijos, AB LITGRID, Achema GAS Trade, APS PowerMart, AS „Axpo Nordic“, AS „EMCO“, AB „Achema“, AB Energijos skirstymo operatorius, AB „Ignitis gamyba“, AB „Lifosa“, AB „ORLEN Lietuva“, AB „Panevėžio energija“, AB „Vilniaus šilumos tinklai“, ČEZ, A/S, Energi Dannmark A/S, Energynet SIA, OU „Fusebox“, MB „Balancy grid“, UAB Gren Klaipėda, UAB „Elektrum Lietuva“, UAB „Enefit“, SIA „AOX Trade“, UAB „Ignitis“, UAB „Imlitex“, UAB „Kauno termofikacijos elektrinė“, UAB „Kauno kogeneracinė jėgainė“, UAB „Litnaglis“, UAB „Scener“, UAB „Vilniaus kogeneracinė jėgainė“ atstovai.
Posėdžio medžiaga.​

12.
 Dėl vartojimo ginčo tarp Ž. Š. ir UAB „Elektrum Lietuva“ nagrinėjimo (papildomas klausimas).APSVARSTYTA.
Pranešėja – Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus vyr. specialistė Violeta Butkutė. 
Klausimas nagrinėjamas rašytinės procedūros tvarka, ginčo šalims nedalyvaujant.

13.
 Dėl vartojimo ginčo tarp M. V. ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ nagrinėjimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA.
Pranešėja – Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus vyr. specialistė Violeta Butkutė. 
Klausimas nagrinėjamas rašytinės procedūros tvarka, ginčo šalims nedalyvaujant.

14.
 Dėl vartojimo ginčo tarp N. Č. ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ nagrinėjimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA.
Pranešėja – Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus vyr. specialistė Violeta Butkutė. 
Klausimas nagrinėjamas rašytinės procedūros tvarka, ginčo šalims nedalyvaujant.

15.  Dėl vartojimo ginčo tarp A. Š. ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ nagrinėjimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA.
Pranešėja – Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus vyr. specialistė Violeta Butkutė. 
Klausimas nagrinėjamas rašytinės procedūros tvarka, ginčo šalims nedalyvaujant.

16.
 Dėl ginčo tarp UAB „Elkada“ ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ nagrinėjimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA.
Pranešėja – Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus patarėja Rūta Barysaitė 
Ginčai nagrinėjami  rašytinės procedūros tvarka, ginčo šalims nedalyvaujant.

17. Dėl vartojimo ginčo tarp A. B. ir UAB „Enefit“ bei AB „Energijos skirstymo operatorius“ nagrinėjimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA.
Pranešėja: Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus vyriausioji specialistė Dina Butylova 
Klausimas nagrinėjamas rašytinės procedūros tvarka, ginčo šalims nedalyvaujant.

18.
 Dėl vartojimo ginčo tarp R. N. ir UAB „Elektrum Lietuva“ bei  AB „Energijos skirstymo operatorius“ nagrinėjimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA.
Pranešėja: Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus vyriausioji specialistė Dina Butylova 
Klausimas nagrinėjamas žodinės procedūros tvarka, dalyvaujant ginčo šalims.

19. ​Kiti klausimai.​​
Kilus klausimams dėl posėdžio organizavimo, kreipkitės į Veiklos valdymo skyriaus vyr. specialistę Daivą Mazurkevičienę​, el. paštu ​[email protected]​​, ​​​tel. 8 (636) 94 474, dėl medžiagos turinio – į rengėjus (pranešėjus).​​​​​​ ​