Įeiti
Publikuota: 2014.03.25. Atnaujinta: 2017.03.31

Nepateikę ataskaitų gamintojai


Elektros energijos gamintojų, elektros energijos gamybai naudojančių atsinaujinančius energijos išteklius (toliau – gamintojai), nepateikusių Komisijai 2015–2016 m. ketvirtinių elektros energijos gamybos veiklos ataskaitų, sąrašas.

Gamintojų, privalėjusių, bet nepateikusių Komisijai ketvirtinių elektros energijos gamybos veiklos ataskaitų, skaičius, 2015–2016 metais*

atsinaujinantys-nepateike.png

Šaltinis – Komisija.

*2015 m. kovo 6 d. pasikeitus Energetikos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo įmonių informacijos teikimo taisyklėms, elektros energijos gamybos veiklos ataskaitų nebeturi teikti gamintojai, kurių elektrinių įrengtoji galia neviršija 30 kW.


2015 m. I ketvirčio elektros energijos gamybos veiklos ataskaitas pateikė 48 proc. visų ūkio subjektų, privalėjusių teikti šias ataskaitas.

2015 m. II ketvirčio elektros energijos gamybos veiklos ataskaitas pateikė 47 proc. visų ūkio subjektų, privalėjusių teikti šias ataskaitas

2015 m. III ketvirčio elektros energijos gamybos veiklos ataskaitas pateikė 47 proc. visų ūkio subjektų, privalėjusių teikti šias ataskaitas

2015 m. IV ketvirčio elektros energijos gamybos veiklos ataskaitas pateikė 39 proc. visų ūkio subjektų, privalėjusių teikti šias ataskaitas

2016 m. I ketvirčio elektros energijos gamybos veiklos ataskaitas pateikė 40 proc. visų ūkio subjektų, privalėjusių teikti šias ataskaitas.

2016 m. II ketvirčio elektros energijos gamybos veiklos ataskaitas pateikė 39 proc. visų ūkio subjektų, privalėjusių teikti šias ataskaitas.

2016 m. III ketvirčio elektros energijos gamybos veiklos ataskaitas pateikė 38 proc. visų ūkio subjektų, privalėjusių teikti šias ataskaitas.

2016 m. IV ketvirčio elektros energijos gamybos veiklos ataskaitas pateikė 38 proc. visų ūkio subjektų, privalėjusių teikti šias ataskaitas.