Įeiti

Konkursas, organizuojamas pagal AIE įstatymo 22-1 str. nuostatas (netaikant skatinimo)


​​​​​​​​​Skelbiamas Jūrinės teritorijos naudojimo atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai konkursas, organizuojamas pagal Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 221 straipsnį (toliau – Konkursas), naudoti jūrinę teritoriją, nurodytą Vyriausybės 2023 m. kovo 15 d. nutarime Nr. 171 „Dėl Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje dalių, kuriose tikslinga organizuoti konkursą (konkursus) netaikant skatinimo priemonių atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai, ir šių elektrinių didžiausios leistinos generuoti galios ir mažiausios įrengtosios galios nustatymo“ (toliau -  Vyriausybės 2023 m. kovo 15 d. nutarimas Nr. 171),  plėtojant šioje teritorijoje elektrines, kurių įrengtoji galia negali būti mažesnė, o leistina generuoti galia negali viršyti Vyriausybės 2023 m. kovo 15 d. nutarime Nr. 171 nurodytų atitinkamai mažiausios įrengtosios galios ir didžiausios leistinos generuoti galios, už didžiausią pasiūlytą elektrinių plėtros jūrinėje teritorijoje vystymo mokestį. Informacija apie Konkursą ​Konkurso pavadinimas 

Jūrinės teritorijos naudojimo atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai konkursas, organizuojamas pagal Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 221 straipsnį. 


Konkurso sąlygos:  

Visos Konkurso sąlygos nustatytos Konkurso sąlygų apraše, patvirtintame Tarybos 2023-03-29 nutarimu Nr. O3E-333  Jūrinė Konkurso teritorija Mažiausia įrengtoji galia  


580 MW Didžiausia leistina generuoti galia 

700 MW Konkurso dokumentų teikimo laikotarpis 

Konkurso dokumentai teikiami Konkursų aprašo II skyriaus trečiajame skirsnyje ir IV skyriaus trečiajame skirsnyje nustatyta tvarka nuo 2023 m. kovo 31 d. 8.00 val. iki 2023 m. gegužės 29 d. 16.00 val. (imtinai) Prašymų dalyvauti Konkurse teikimo tvarka  

Prašymas dalyvauti Konkurse teikiamas Konkursų aprašo II skyriaus ketvirtajame skirsnyje nustatyta tvarka Konkurso dokumentų teikimo laikotarpiu Prašymų dalyvauti Konkurse ir Konkurso dokumentų registravimo tvarka ir laikas 

Prašymai dalyvauti Konkurse ir failai su Konkurso dokumentais registruojami Konkursų aprašo II skyriaus atitinkami ketvirtajame skirsnyje ir penktajame skirsnyje nustatyta tvarka Tarybos darbo laiku: nuo 2023 m. kovo 31 d. iki 2023 m. gegužės 29 d. (imtinai) 

8.00 – 12.00 val. ir 12.45 – 17.00 val. pirmadieniais – ketvirtadieniais 

8.00 – 12.00 val. ir 12.45 – 15.45 val. penktadieniais Pasiūlymo dėl elektrinių plėtros vystymo mokesčio teikimo sąlygos 

Pasiūlymų dėl elektrinių plėtros jūrinėje teritorijoje vystymo mokesčio teikimas vykdomas Konkursų aprašo IV skyriuje nustatyta tvarka 


Dalyvio mokestis ir Tarybos sąskaita 

300 EUR, Luminor bank AS Lietuvos skyrius​, sąskaitos 
Nr.: LT934010049501288776 Konkurso sekretorius ir tel. Nr., kuriuo siunčiamos SMS su slaptažodžiais 

Laima Kasparavičiūtė, jei nesant – Justina Malakauskaitė 

Tel. Nr. +370 691 62 069 


El. pašto adresas 


Tarybos adresas  

Prašymai dalyvauti Konkurse popierine forma pristatomi Tarybai adresu  

Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius 

Suma, kuri yra reikalinga elektrinių įrengimui ir prijungimui prie elektros tinklų, pagal kurią vertinama Konkurso dalyvio atitiktis Reikalavimų aprašo VI skyriuje nustatytam finansinio pajėgumo reikalavimui dėl nuosavo kapitalo dydžio (fizinio asmens atveju – nuosavo turto dydžio) 

1 833,6 mln. Eur. Klausimai - atsakymai 

Paklausimus dėl Konkursų sąlygų ir Konkursų aprašo galima teikti iki 2023-05-15  
el. paštu [email protected]

Atsakymus į pateiktus klausimus rasite čia. 

​Konkurso eiga:

​Asmenų, siekiančių dalyvauti Konkurse, registracija ir dokumentų teikimo etapas

(2023 m. kovo 31 d.  – gegužės 29 d.)

Baigėsi.

​ Užregistruoti du Konkurso dalyviai.

Nr. JVK1-1

Nr. JVK1-2.​


​Konkurso dalyvių kvalifikacijos tikrinimo etapas

(2023 m. gegužės 30 d. – birželio 28 d.)

Pratęstas iki 2023 m. liepos 5 d.

Baigėsi.
​​​

​Pirmasis Komiteto posėdis įvyko 2023 m. birželio 1 d. 13.15 val. Tarybos posėdžių salėje (3 aukšt., Verkių g. 25C-1, Vilnius).

Komiteto posėdžio, vykusio 2023-06-01, protokolas.

Tarybos pirmininko 2023 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. O1E-137 ​Konkurso dalyvių kvalifikacijos tikrinimo etapo terminas pratęstas 7 k. d.

Konkurso dalyvių sąrašas, patvirtintas Tarybos 2023 m. liepos 3 d. nutarimu Nr. O3E-890

Pasiūlymų dėl elektrinių plėtros vystymo mokesčio teikimo etapas

(2023 m. liepos 4 – 10 d.)

Baigėsi.

Paskelbtas Elektroninis aukcionas (skelbimą galima rasti čia)

​Konkurso dalyvių registracija į Elektroninį aukcioną:
2023 m. liepos 4 d. 00:00 – 23:59 val.

Pasiūlymams dėl elektrinių plėtros vystymo mokesčio teikti terminas: nuo 2023 m. liepos 7 d. 09:00 val. iki 2023 m. liepos 10 d. 13:59 val.

Potencialaus Konkurso laimėtojo paskelbimas  (2023 m. liepos 11 d.)​

Baigėsi​Pagal Komiteto 2023 m. liepos 11 posėdyje priimtus sprendimus skelbiamas:

Potencialus konkurso laimėtojų sąrašas:

1. Konkurso dalyvis JVK1-1, pasiūlęs 20 mln. Eur elektrinių plėtros vystymo mokestį.

2. Konkurso dalyvis JVK1-2, pasiūlęs 5 mln. Eur elektrinių plėtros vystymo mokestį.

Potencialus konkurso laimėtojasKonkurso dalyvis JVK1-1.

Konkurso laimėtojo paskelbimas
Baigėsi​​

Tarybos 2023 m. spalio 12 d. nutarimu Nr. O3E-1478 Konkurso dalyvis JVK1-1 – jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikiantys juridiniai asmenys UAB „Ignitis renewables“ ir OW OFFSHORE, S.L. pripažinti Konkurso laimėtojais.​

Elektrinių plėtros vystymo mokesčio sumokėjimo terminas –

iki 2023 m. gruodžio 11 d.

20 mln. Eur elektrinių plėtros vystymo mokestis sumokėtas 2023 m. gruodžio 7 d.
Aktualūs teisės aktai (instrukcijos) 

2. Konkursų aprašas, patvirtintas Tarybos 2023 m. kovo 29 d. nutarimu Nr. O3E-332. 

3. Reikalavimų aprašas, patvirtintas LRV 2022 m. spalio 19 d. nutarimu Nr. 1049​ 

7. Elektroninių aukcionų vykdymo informacinių technologijų priemonėmis naudotojo instrukcija.  

8. Litgrid paskelbtos Išankstin​ės prijungimo s​ąlygos​.

​​