Įeiti

Mažeikių rajono šilumos kainos


Mažeikių rajono savivaldybėje veikiantys šilumos tiekėjai
Šilumos tiekėjas Tinklapis Informacija apie superkamą šilumą Informacija apie licenciją
UAB „Mažeikių šilumos tinklai‟www.mst.ltLicencija Nr. L4-ŠT-3 (Komisijos 2003 m. lapkričio 18 d. nutarimas Nr. O3-89)
AB „Orlen Lietuva“www.orlenlietuva.ltLicencija Nr.1, išduota Mažeikių rajono savivaldybės administracijos 2012 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. A1-1353
Šilumos kainos, ct/kWh su PVM

Rodyti pokytį
Šilumos gamybos šaltiniai
Pavadinimas Katilinių skaičius (vnt.) Instaliuota galia (MW) Instaliuota galia pagal kuro rūšį (MW)
Biokuras Gamtinės dujos Kitas kuras
UAB „Mažeikių šilumos tinklai‟484,3741,0542,1539,74
AB „Orlen Lietuva“148000480
Iš viso5564,3741,0542,15519,74
Maksimalus šilumos galios poreikis* 156,3
Šilumos tiekimo rodikliai 2020 m.
Šilumos tiekėjo pavadinimas Į tinklą patiekta šiluma, tūkst. MWh Šilumos suvartojimas, tūkst. MWh Šilumos perdavimo technologiniai nuostoliai ir šiluma savoms reikmėms
tūkst. MWh proc.
UAB „Mažeikių šilumos tinklai‟133,51112,37 21,1415,83
AB „Orlen Lietuva“0,000,00 0,000,00
* - šilumos gamybos šaltinių galia, leidžianti šilumos tiekėjui užtikrinti per paskutinius 3 metus fiksuotą maksimalų vidutinį valandos galios poreikį ir užtikrinti papildomą galios kiekį, atitinkantį konkrečioje sistemoje.