Įeiti
Publikuoti: 2015-02-09. Atnaujinta: 2024-06-26

Finansinis pajėgumas


​Vadovaudamasi Ūkio subjektų technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas), patvirtinto 2009 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. O3-6, 4.6 papunkčiu, Taryba kartą per metus atlieka reguliuojamą veiklą vykdančių geriamojo vandens tiekimo ir  nuotekų tvarkymo sektoriaus ūkio subjektų finansinio pajėgumo vertinimą.

Vertinant ūkio subjekto bendrąjį finansinį pajėgumą, Taryba nustato ir taiko geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sektoriaus finansinio pajėgumo normatyvinio rodiklio žemutinę reikšmę (Aprašo 17 punktas). Aprašo 15 punktas nustato, kad ūkio subjekto finansinis pajėgumas vertinamas kaip pakankamas, jei (i) ūkio subjekto bendrasis finansinio pajėgumo rodiklis ataskaitiniais metais yra didesnis nei Tarybos nustatyta atitinkamo sektoriaus finansinio pajėgumo normatyvinio rodiklio žemutinė reikšmė (Aprašo 15.2.1 papunktis); (ii) ūkio subjekto nuosavo ir įstatinio kapitalo santykis atitinka Akcinių bendrovių įstatymo reikalavimus (Aprašo 15.2.2 papunktis).

2023 m. geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sektoriaus finansinio pajėgumo normatyvinio rodiklio žemutinė reikšmė – 2,11​ (nustatyta 2024 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. O3E-907​​).