Įeiti
Publikuoti: 2020-07-10. Atnaujinta: 2024-06-18

Suskystintų naftos dujų balionų šalinimo planas


​​​​​​​​​​​​​​​​​Įvertinus pavojų, kurį kelia nesaugiai daugiabučiuose namuose naudojami dujų balionai, ir siekiant užtikrinti gyventojų saugumą, Energetikos ministerija dar 2019 m. parengė veiksmų planą, pagal kurį iš trijų (dviejų, jei mansardoje įrengtos gyvenamosios patalpos) ir daugiau aukštų daugiabučių namų turės būti pašalinti dujų balionai.  

Šiam tikslui pasiekti (pagal Priemonės „Suskystintų naftos dujų balionų daugiabučiuose pakeitimas kitais energijos šaltiniais" finansavimo sąlygų aprašą) Vyriausybė 2024 m. iš biudžeto skyrė 3,8 mln. Eur, iš kurių valstybės parama vienam butui, pašalinus dujų balioną, sieks iki 726 Eur su PVM.

Valstybės subsidijos, renkantis alternatyvius energijos šaltinius:

  • Iki 242 Eur su PVM subsidija daugiabučių namų bendrųjų inžinerinių elektros ar gamtinių dujų sistemų įrengimui ir (ar) pertvarkymui laiptinėse bei bendros paskirties patalpose.
  • Iki 242 Eur su PVM subsidija butų elektros instaliacijos ar dujų sistemos pertvarkymui.
  • Iki 242 Eur su PVM įrangos, reikalingos naujam energijos šaltiniui naudoti (elektrinės arba dujinės viryklės), įsigijimui.

Siekiant, kad eksploatuojamų dujų balionų būtų atsisakyta kuo greičiau ir galimybė gauti valstybės paramą nesukeltų papildomų administracinių rūpesčių gyventojams, paraiškas kompensacijoms gauti turės teikti daugiabučio namo butų ar kitų patalpų savininkų įgaliotas asmuo, bendrija ar administratorius, veikiantys sudarytos ir viešajame registre įregistruotos jungtinės veiklos sutarties ar kitu  Civiliniame kodekse numatytu atstovavimo pagrindu.

2024 m. sausio 1 d. Daugiabučių namų, dalyvaujančių balionų šalinimo plane numatytų priemonių įgyvendinime, sąrašuose  yra likę dar 508 daugiabučiai namai Energetikos ministerija pratęsė plano galiojimą 2024 metams. 

Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai ne vėliau kaip iki 2024 m. vasario 1 d. paskelbus pirmąjį kvietimą interneto svetainėje www.apva.lt., daugiabučių namų gyventojai, kurių namai yra įtraukti į Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT) parengtus sąrašus, pagal kuriuos juose numatoma keisti dujų balionus alternatyviais energijos šaltiniais turės apsispręsti ir pasirinkti alternatyvų energijos šaltinį – elektrą arba gamtines dujas, jeigu iki namo jau yra įrengti gamtinių dujų įvadai bei pateikti paraiškas. Pakeitus teisės aktus, atnaujintas paraiškų priėmimas – daugiabučių namų atstovai kviečiami teikti paraiškas iki 2024 metų birželio 28 d. 16.00 val.​

Norintieji pasinaudoti valstybės teikiama negrąžinama parama,  darbus turės atlikti ir nustatytos formos mokėjimo prašymus per APVIS pateikti​ iki 2024 m. gruodžio 2 d. 17.00 val.

SVARBU. Daugiabutis namas, kuriame numatoma vykdyti projektą, turi būti įtrauktas į VERT viešai skelbiamą daugiabučių namų, kuriuose maistui ruošti naudojami dujų balionai, sąrašą.

2020-2023 m. valstybės parama pasinaudojo 1478 daugiabučių namų gyventojai iš 56 savivaldybių.

Daugiabučiai namai savivaldybėse, dalyvaujantys Plane:

Situacija savivaldybėse pagal daugiabučių namų dalyvaujančių plane numatytų priemonių įgyvendinimą 2024 m. sausio 1 d. 

​​

Lietuvos energetikos instituto mokslininkų atlikta studija parodė, kad 50 litrų balionuose parduodamų suskystintų naftos dujų kainos ir elektros kainos, kurią sumokėtume ruošdami maistą ant indukcinės viryklės, skirtumas yra minimalus. Elektra ruošti maistą vidutiniškai yra tik 0,90 Eur. per mėnesį brangiau. Tačiau saugumo požiūriu nauda nepalyginamai didesnė – maistui ruošti nenaudojant dujų balionų, tai yra ant elektros viryklės ar prisijungus prie gamtinių dujų skirstymo tinklo, užtikrinamas didesnis saugumas ne tik butui, bet ir visam namui, nes nėra baliono sprogimo pavojaus. Kartu tai yra gerokai patogiau – nereikia keisti dujų balionų ir juos eksploatuoti pagal nustatytus reikalavimus ir taip patirti papildomų išlaidų.

Suskystintų naftos dujų balionų, naudojamų daugiabučiuose namuose, pakeitimo 2019–2024 metais veiksmų planą (atnaujintą 2023 m.) galite rasti  č​i​a​​.

Suskystintų naftos dujų balionų daugiabučiuose pakeitimas kitais energijos šaltiniais priemonės finansavimo sąlygų aprašą galite rasti č​​​​ia​ (teisės akto pakeitimasčia​).

Informacija daugiabučių namų administratoriams ir bendrijoms! VERT skelbia rangovų, vykdančių elektros įrenginių įrengimo ir eksploatavimo veiklą, sąrašą​​. Rangovai privalo turėti galiojantį profesinės civilinės atsakomybės draudimą, kaip nustatyta Energetikos įstatymo 221 straipsnyje.


​Dėl suskystintų naftos dujų (SND) balionų daugiabučiuose pakeitimo kitais energijos šaltiniais
Kodėl turiu keisti dujų balioną?
Daug metų naudoju dujų balioną ir nieko nenutiko, kodėl dabar turiu keisti?
Ką man daryti, norint atsisakyti naudoti dujų balioną maistui ruošti?
​Kur kreiptis, norint atsisakyti dujų baliono?
​Ar man pačiam reikės išvežti balioną?
Kiek man kainuos pakeisti dujų balioną?
Nenoriu keisti baliono, iki šiol jį saugiai naudojau. Kas man bus?
Jei mano namas nuspręs atsisakyti dujų balionų, o aš jo nenaudoju, man reikės kažką daryti ar keisti?


Įmonės, kurios vykdo suskystintų naftos dujų balionų priežiūrą SĄRAŠAS


​​
​​​
Kontaktai

​Finansavimo sąlygos/mokėjimai/atsiskaitymas/administravimas: tel. +370 61499699​​, el. p. [email protected].

Įvairios iniciatyvos/koordinavimas/kontrolė: Gedimino pr. 38, LT-01104, Vilnius. Tel. (8 5) 203 4696, faks. (8 5) 203 4692, el. p. [email protected]
Paraiškų dėl SND balionų šalinimo ir reikalingo elektros (ar dujų) galios poreikio užtikrinimo iki daugiabučio ir Sprendimo apie SND balionų keitimą pateikimas, pasirenkant kitą energijos šaltinį: tel. 8 617 96546, el. p. [email protected].
Daugiabučių namų adresų sąrašas: tel. 8 800 20500, tel. 8 (659) 61 935, el. p. [email protected].
Namo aprūpinimo energija būdo pasirinkimo/namo vidaus instaliacijos rangos darbai: gyventojai, privalo kreiptis į savo namo BNO valdytojus.