Įeiti
Publikuoti: 2014-09-02. Atnaujinta: 2023-03-13

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Paskelbta Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos
​2023-03-13
Tarybos suderintos bazinės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainos​​​​​​​​​​​​​ ​(atsisiųskite xls formatu​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​)​.

 

2023 m. kovo 1 d.

1 pav. Ūkio subjektų taikomos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute, Eur/m3 ir atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų  aptarnavimo paslaugos bazinė kaina vartotojams, Eur/butui per mėn.

​​​

*Kainos, patvirtintos Savivaldybių tarybų (nuo 2019-05-02, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 10 punktu, Savivaldybių tarybos tvirtina geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo, eksploatavimo užmokestį, kurį vandens tiekėjai apskaičiuoja pagal Tarybos 2019 m. balandžio 1 d. nutarimu Nr. O3E-91 patvirtintą Geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo, eksploatavimo užmokesčio apskaičiavimo metodiką) arba geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų valdybos, o kai ji nesudaroma, – įmonės vadovo (nuo 2022-11-16, vadovaujantis Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 35 straipsnio 3 dalimi). Kainose įvertintos tik apskaitos prietaisų priežiūros sąnaudos, o sąskaitų, mokėjimo pranešimų apie suteiktas geriamojo vandens tiekimo ir  nuotekų tvarkymo paslaugas parengimo ir pateikimo vartotojams ir abonentams, vandens 

suvartojimo ir mokėjimų apskaitos, vartotojų ir abonentų informavimo bei kitos su geriamojo  vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų pardavimu susijusios veiklos sąnaudos vertinamos m3 kainose.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ūkio subjektai  geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugomis aptarnauja  1 135 120,00  vartotojų, vnt. (sutartys), iš šio skaičiaus sudarytos 799 802,00 sutartys su vartotojais gyvenančiais daugiabučiuose namuose.

​2 pav. Vartotojų mokamos sumos 2023 m. už geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo paslaugas bute, Eur per  mėn. su PVM​​​​​

​​Žiūrėkite detalesnę informaciją čia​​.

​​​3 pav. Ūkio subjektų taikomos geriamojo vandens tiekimo paslaugų bazinę ka​iną vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo paslaugas individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms, įvaduose Eur/m3 bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūro​s ir vartotojų  aptarnavimo paslaugos bazinė kaina vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo paslaugas individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms, įvaduose, Eur/prietaisui per mėn.*​

*Kainos, patvirtintos Savivaldybių tarybų (nuo 2019-05-02, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 10 punktu, Savivaldybių tarybos tvirtina geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo, eksploatavimo užmokestį, kurį vandens tiekėjai apskaičiuoja pagal Tarybos 2019 m. balandžio 1 d. nutarimu Nr. O3E-91 patvirtintą Geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo, eksploatavimo užmokesčio apskaičiavimo metodiką) arba geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų valdybos, o kai ji nesudaroma, – įmonės vadovo (nuo 2022-11-16, vadovaujantis Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 35 straipsnio 3 dalimi). Kainose įvertintos tik apskaitos prietaisų priežiūros sąnaudos, o sąskaitų, mokėjimo pranešimų apie suteiktas geriamojo vandens tiekimo ir  nuotekų tvarkymo paslaugas parengimo ir pateikimo vartotojams ir abonentams, vandens suvartojimo ir mokėjimų apskaitos, vartotojų ir abonentų informavimo bei kitos su geriamojo  vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų pardavimu susijusios veiklos sąnaudos vertinamos m3 kainose.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ūkio subjektai  geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugomis aptarnauja  1 135 120,00  vartotojų, vnt. (sutartys), iš šio skaičiaus sudarytos 209 229,00 sutartys su vartotojais gyvenančiais individualiuose namuose.

4 pav. ​​Ūkio subjektų taikomos geriamojo vand​ens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir n​uotekų tvarkymo paslaugas buities ir komerciniams poreikiams bei perkantiems geriamąjį vandenį,  skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą abonentams, Eur/m3
(Pastaba.  Vidutinė Apskaitos veiklos bazinė kaina abonentams, vadovaujantis  Geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo užmokesčio apskaičiavimo metodikos 13 punktu, diferencijuojama pagal Bendrovės nustatytus ir savivaldybės patvirtintus diferencijavimo principus (apskaitos prietaisų diametrus).


5 pav​. Ū​kio subjektų taikomos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos abonentams, perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą patalpoms šildyti ir tiekiamą vartotojams ir abonentams bei geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą vartotoja​ms, ir vartotojų kategorijai, perkančiai p​aslaugas daugiabučių gyvenamųjų namų arba individualių gyvenamųjų namų bendrijų įvade, Eur/m3​6 pav. Ūkio subjektų ab​onentams taikomos  paviršinių nuotekų tvarkymo kainos, Eur/m3