Įeiti
Publikuoti: 2014-02-07. Atnaujinta: 2020-05-22

Aukcionų archyvas2020-2015 m. aukcionų archyvas 


1. Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionas vėjo elektrinėms, kurių numatoma įrengtoji galia viršija 350 kW ir kurios bus prijungiamos prie perdavimo tinklų

Prašymo pateikimo data
2012-09-27


Aukcionas baigtas

​1.1.  Aukciono aprašymas
1.2. Pirmasis aukciono komiteto posėdis
1.3. Pirmojo aukciono komiteto posėdžio protokolas
1.4. Pratęstas dokumentų vertinimo terminas
1.5. Antrojo aukciono komiteto posėdžio protokolas
1.6. Aukciono dalyvių sąrašas
1.7. Vokų su pirminiais fiksuotais pasiūlymais atplėšimas
1.8. Trečiojo aukciono komiteto posėdžio protokolas
1.9. Patikslintas pasiūlymas dėl fiksuoto tarifo
1.10. Vokų su patikslintais fiksuotais pasiūlymais atplėšimas
1.11. Ketvirtojo aukciono komiteto posėdžio protokolas
1.12. Penktojo aukciono komiteto posėdžio protokolas
1.13. Laimėtojų patvirtinimas

2. Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionas biodujų elektrinėms, kurių įrengtoji galia yra ne didesnė nei 1000 kW

Prašymo pateikimo data
2012-09-28


 

Aukcionas baigtas


2.1.  Aukciono aprašymas
2.2. Pirmasis aukciono komiteto posėdis
2.3. Pirmojo aukciono komiteto posėdžio protokolas
2.4. Pratęstas dokumentų vertinimo terminas
2.5. Antrojo aukciono komiteto posėdžio protokolas
2.6. Aukciono dalyvių sąrašas
2.7. Vokų su pirminiais fiksuotais pasiūlymais atplėšimas
2.8. Trečiojo aukciono komiteto posėdžio protokolas
2.9. Patikslintas pasiūlymas dėl fiksuoto tarifo
2.10. Vokų su patikslintais fiksuotais pasiūlymais atplėšimas
2.11. Ketvirtojo aukciono komiteto posėdžio protokolas
2.12. Penktojo aukciono komiteto posėdžio protokolas
2.13. Laimėtojų patvirtinimas


3. Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionas vėjo elektrinėms, kurių numatoma įrengtoji galia yra nuo 30 kW iki 350 kW ir kurios bus prijungiamos prie skirstomųjų tinklų
Prašymo pateikimo data
2012-10-02

Aukcionas baigtas

3.1.  Aukciono aprašymas
3.2. Pirmasis aukciono komiteto posėdis
3.3. Pirmojo aukciono komiteto posėdžio protokolas
3.4. Pratęstas dokumentų vertinimo terminas
3.5. Antrojo aukciono komiteto posėdžio protokolas
3.6. Aukciono dalyvių sąrašo tvirtinimas atidėtas
3.7. Trečiojo aukciono komiteto posėdžio protokolas
3.8. Aukciono dalyvių sąrašas
3.9. Vokų su pirminiais fiksuotais pasiūlymais atplėšimas
3.10. Ketvirtojo aukciono komiteto posėdžio protokolas
3.11. Patikslintas pasiūlymas dėl fiksuoto tarifo
3.12. Vokų su patikslintais fiksuotais pasiūlymais atplėšimas
3.13. Penktojo aukciono komiteto posėdžio protokolas
3.14. Šeštojo aukciono komiteto posėdžio protokolas
3.15. Laimėtojų patvirtinimas

4. Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionas vėjo elektrinėms, kurių numatoma įrengtoji galia yra didesnė nei 350 kW ir kurios bus jungiamos prie skirstomojo tinklo
Prašymo pateikimo data
2012-10-10

Aukcionas baigtas

4.1.  Aukciono aprašymas
4.2. Pirmasis aukciono komiteto posėdis
4.3. Pirmojo aukciono komiteto posėdžio protokolas
4.4. Pratęstas dokumentų vertinimo terminas
4.5. Antrojo aukciono komiteto posėdžio protokolas
4.6. Aukciono dalyvių sąrašas

4.7. Vokų su pirminiais fiksuotais pasiūlymais atplėšimas
4.8. Trečiojo aukciono komiteto posėdžio protokolas
4.9. Patikslintas pasiūlymas dėl fiksuoto tarifo

4.10. Vokų su patikslintais fiksuotais pasiūlymais atplėšimas
4.11. Ketvirtojo aukciono komiteto posėdžio protokolas
4.12. Penktojo aukciono komiteto posėdžio protokolas
4.13. Laimėtojų patvirtinima


5. Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionas saulės šviesos elektrinėms, neintegruotoms į pastatą, kurių įrengtoji galia yra didesnė nei 100 kW

Prašymo pateikimo data
2012-10-10

Aukcionas nutrauktas

​5.1.  Aukciono aprašymas
5.2. Pirmasis aukciono komiteto posėdis
5.3. Pirmojo aukciono komiteto posėdžio protokolas
5.4. Pratęstas dokumentų vertinimo terminas
5.5. Antrojo aukciono komiteto posėdžio protokolas
5.6. Aukciono dalyvių sąrašo tvirtinimas atidėtas
5.7. Trečiojo aukciono komiteto posėdžio protokolas
5.8. Komisijos nutarimas dėl aukciono nutraukimo

6. Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionas saulės šviesos elektrinėms, neintegruotoms į pastatą, kurių įrengtoji galia yra ne didesnė nei 100 kW

Prašymo pateikimo data
2012-10-12

Aukcionas nutrauktas​6.1.  Aukciono aprašymas
6.2. Pirmasis aukciono komiteto posėdis
6.3. Pirmojo aukciono komiteto posėdžio protokolas
6.4. Pratęstas dokumentų vertinimo terminas
6.5. Antrojo aukciono komiteto posėdžio protokolas
6.6. Trečiojo aukciono komiteto posėdžio protokolas
6.7. Aukciono dalyvių sąrašo tvirtinimas atidėtas
6.8. Ketvirtojo aukciono komiteto posėdžio protokolas
6.9. Komisijos nutarimas dėl aukciono nutraukimo

7. Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionas saulės šviesos elektrinėms, integruotoms į pastatą, kurių įrengtoji galia yra didesnė nei 100 kW

Prašymo pateikimo data
2012-10-24

Aukcionas nutrauktas


​7.1.  Aukciono aprašymas
7.2. Pirmasis aukciono komiteto posėdis
7.3. Pirmojo aukciono komiteto posėdžio protokolas
7.4. Pratęstas dokumentų vertinimo terminas
7.5. Antrojo aukciono komiteto posėdžio protokolas
7.6. Trečiojo aukciono komiteto posėdžio protokolas
7.7. Komisijos nutarimas dėl aukciono nutraukimo

8. Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionas hidroelektrinėms, kurių įrengtoji galia yra nuo 30 kW iki 1000 kW

Prašymo pateikimo data
2013-01-14

Aukcionas baigtas


​8.1.  Aukciono aprašymas
8.2. Pratęstas aukciono dokumentų ir pirminių pasiūlymų dėl fiksuoto tarifo registravimo terminas
8.3. Pirmasis aukciono komiteto posėdis
8.4. Pirmojo aukciono komiteto posėdžio protokolas
8.5. Antrojo aukciono komiteto posėdžio protokolas
8.6. Aukciono dalyvių sąrašas
8.7. Voko su pirminiu fiksuotu pasiūlymu atplėšimas
8.8. Trečiojo aukciono komiteto posėdžio protokolas
8.9. Patikslintas pasiūlymas dėl fiksuoto tarifo
8.10. Voko su patikslintu fiksuotu pasiūlymu atplėšimas
8.11. Ketvirtojo aukciono komiteto posėdžio protokolas
8.12. Laimėtojo patvirtinimas

9. Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionas biodujų jėgainėms, gaminančioms elektros energiją iš biodujų, išgaunamų anaerobiniu ar kitu būdu perdirbant biodegraduojančias organinės kilmės atliekas ar substratus, kurių įrengtoji galia nuo 1000 kW iki 2000 kW

Prašymo pateikimo data
2013-01-29

Aukcionas neįvyko

9.1.  Aukciono aprašymas
9.2. Pratęstas aukciono dokumentų ir pirminių pasiūlymų dėl fiksuoto tarifo registravimo terminas
9.3. Pirmasis aukciono komiteto posėdis
9.4. Pirmojo aukciono komiteto posėdžio protokolas
9.5. Aukcionas neįvyko

10. Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionas biomasės elektrinėms, kurių įrengtoji galia nuo 30 kW iki 5000 kW

Prašymo pateikimo data
2013-01-04

Aukcionas baigtas


​10.1.  Aukciono aprašymas
10.2. Pirmasis aukciono komiteto posėdis
10.3. Pirmojo aukciono komiteto posėdžio protokolas
10.4. Antrojo aukciono komiteto posėdžio protokolas
10.5. Trečiojo aukciono komiteto posėdžio protokolas
10.6. Ketvirtojo aukciono komiteto posėdžio protokolas
10.7. Patikslintas pasiūlymas dėl fiksuoto tarifo
10.8. Vokų su patikslintais fiksuotais pasiūlymais atplėšimas
10.9. Penktojo aukciono komiteto posėdžio protokolas
10.10. Šeštojo aukciono komiteto posėdžio protokolas
10.11. Laimėtojų paskelbimas

11. Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionas vėjo elektrinėms, kurių numatoma įrengtoji galia viršija 350 kW ir kurios bus prijungiamos prie perdavimo tinklų

Prašymo pateikimo data
2013-03-04

Aukcionas baigtas


11.1.  Aukciono aprašymas
11.2. Pirmasis aukciono komiteto posėdis
11.3. Pirmojo aukciono komiteto posėdžio protokolas
11.4. Pratęstas dokumentų vertinimo terminas
11.5. Antrojo aukciono komiteto posėdžio protokolas
11.6. Aukciono dalyvių sąrašas
11.7. Vokų su pirminiais pasiūlymais atplėšimas
11.8. Trečiojo aukciono komiteto posėdžio protokolas
11.9. Patikslintas pasiūlymas dėl fiksuoto tarifo
11.10. Vokų su patikslintais fiksuotais pasiūlymais atplėšimas
11.11. Ketvirtojo aukciono komiteto posėdžio protokolas
11.12. Laimėtojo patvirtinimas

12. Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionas gamintojams, naudojantiems biodujas, išgaunamas anaerobiniu ar kitu būdu perdirbant biodegraduojančias organinės kilmės atliekas ar substratus, kurių elektrinių įrengtoji galia nuo 500 kW iki 1000 kW

Prašymo pateikimo data
2013-03-29

Aukcionas nutrauktas


​12.1.  Aukciono aprašymas
12.2. Pirmasis aukciono komiteto posėdis
12.3. Pirmojo aukciono komiteto posėdžio protokolas
12.4. Antrojo aukciono komiteto posėdžio protokolas
12.5. Klausimo svarstymas Komisijos posėdyje dėl aukciono nutraukimo
12.6. Trečiojo aukciono komiteto posėdžio protokolas
12.7. Komisijos nutarimas dėl aukciono nutraukimo

13. Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionas gamintojams, naudojantiems biodujas, išgaunamas anaerobiniu ar kitu būdu perdirbant biodegraduojančias organinės kilmės atliekas ar substratus, kurių elektrinių įrengtoji galia nuo 10 kW iki 500 kW

Prašymo pateikimo data
2013-04-03

Aukcionas nutrauktas


​13.1.  Aukciono aprašymas
13.2. Pirmasis aukciono komiteto posėdis
13.3. Pirmojo aukciono komiteto posėdžio protokolas
13.4. Antrojo aukciono komiteto posėdžio protokolas
13.5. Klausimo svarstymas Komisijos posėdyje dėl aukciono nutraukimo
13.6. Trečiojo aukciono komiteto posėdžio protokolas
13.7. Komisijos nutarimas dėl aukciono nutraukimo

14. Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionas biodujų elektrinėms, gaminančioms elektros energiją iš sąvartynuose išgaunamų biodujų, kurių įrengtoji galia yra nuo 10 kW iki 500 kW

Prašymo pateikimo data
2013-04-09

Aukcionas nutrauktas


​14.1.  Aukciono aprašymas
14.2. Pirmasis aukciono komiteto posėdis
14.3. Pirmojo aukciono komiteto posėdžio protokolas
14.4. Antrojo aukciono komiteto posėdžio protokolas
14.5. Klausimo svarstymas Komisijos posėdyje dėl aukciono nutraukimo
14.6. Trečiojo aukciono komiteto posėdžio protokolas
14.7. Komisijos nutarimas dėl aukciono nutraukimo

15. Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionas biodujų jėgainėms, gaminančioms elektros energiją iš biodujų, išgaunamų anaerobiniu ar kitu būdu perdirbant biodegraduojančias organinės kilmės atliekas ar substratus, kurių įrengtoji galia nuo 1000 kW iki 2000 kW

Prašymo pateikimo data
2013-05-21

Aukcionas nutrauktas


​15.1.  Aukciono aprašymas
15.2. Klausimo svarstymas Komisijos posėdyje dėl aukciono nutraukimo
15.3. Aukciono komiteto posėdžio protokolas
15.4. Komisijos nutarimas dėl aukciono nutraukimo

16. Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionas gamintojams, naudojantiems biomasę, kurių rekonstruotų elektrinių įrengtoji galia didesnė nei 5000 kW

Prašymo pateikimo data
2013-07-11

Aukcionas nutrauktas


​16.1. Klausimo svarstymas Komisijos posėdyje dėl aukciono nutraukimo
16.2. Aukciono komiteto posėdžio protokolas
16.3. Komisijos nutarimas dėl aukciono nutraukimo

17. Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionas gamintojams, naudojantiems biomasę, kurių rekonstruotų elektrinių įrengtoji galia didesnė nei 10 kW ir ne didesnė kaip 5000 kW

Prašymo pateikimo data
2013-07-17

Aukcionas nutrauktas


​17.1. Klausimo svarstymas Komisijos posėdyje dėl aukciono nutraukimo
17.2. Aukciono komiteto posėdžio protokolas
17.3. Komisijos nutarimas dėl aukciono nutraukimo

18. Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionas hidroelektrinėms, kurių įrengtoji galia yra nuo 10 kW iki 1000 kW

Prašymo pateikimo data
2013-06-17

Aukcionas baigtas


​18.1. Aukciono aprašymas
18.2. Pratęstas aukciono dokumentų ir pirminių pasiūlymų dėl fiksuoto tarifo registravimo terminas
18.3. Pirmasis aukciono komiteto posėdis
18.4. Pirmojo aukciono komiteto posėdžio protokolas
18.5. Antrojo aukciono komiteto posėdžio protokolas
18.6. Aukciono dalyvių sąrašas
18.7. Vokų su pirminiais pasiūlymais atplėšimas
18.8. Trečiojo aukciono komiteto posėdžio protokolas
18.9. Patikslintas pasiūlymas dėl fiksuoto tarifo
18.10. Voko su patikslintu fiksuotu pasiūlymu atplėšimas
18.11. Ketvirtojo aukciono komiteto posėdžio protokolas
18.12. Laimėtojų paskelbimas

19. Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionas vėjo elektrinėms, kurių numatoma įrengtoji galia viršija 350 kW ir kurios bus jungiamos prie skirstomojo tinklo
Prašymo pateikimo data
2013-04-02


Aukcionas baigtas
19.1. Aukciono aprašymas
19.2. Pirmasis aukciono komiteto posėdis
19.3. Pirmojo aukciono komiteto posėdžio protokolas
19.4. Pratęstas dokumentų vertinimo terminas
19.5. Antrojo aukciono komiteto posėdžio protokolas
19.6. Aukciono dalyvių sąrašas
19.7. Vokų su pirminiais pasiūlymais atplėšimas
19.8. Trečiojo aukciono komiteto posėdžio protokolas
19.9. Ketvirtojo aukciono komiteto posėdžio protokolas
19.10. Informacija apie išnaudotą skatinimo kvotą
19.11. Komisijos nutarimas dėl aukciono sustabdymo
19.12. Informacija apie išnaudotą skatinimo kvotą (2014-01-06)
19.13. Informacija apie išnaudotą skatinimo kvotą (2014-04-17)
19.14. Penktojo aukciono komiteto posėdžio protokolas
19.15. Šeštojo aukciono komiteto posėdžio protokolas
19.16. Septintojo aukciono komiteto posėdžio protokolas
19.17. Patikslintų pasiūlymų dėl fiksuoto tarifo registravimas

 

20. Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionas gamintojams, naudojantiems hidroenergiją, kurių elektrinių įrengtoji galia yra didesnė nei 10 kW ir ne didesnė kaip 1000 kW
​Prašymo pateikimo data
2015-01-22

Aukcionas baigtas​____________________________________
20.1 Aukciono aprašymas​
20.2. Pratęstas aukciono dokumentų ir pasiūlymų dėl fiksuoto tarifo registravimo terminas

20.3. Pirmasis aukciono komiteto posėdis
20.4. Pirmojo aukciono komiteto posėdžio protokolas
20.5. Antrojo aukciono komiteto posėdžio protokolas
20.6. Aukciono dalyvių sąrašas
20.7. Vokų su pasiūlymais dėl fiksuoto tarifo atplėšimas
20.8. Trečiojo aukciono komiteto posėdžio protokolas
20.9. Laimėtojo patvirtinimas

21.Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionas gamintojams, naudojantiems vėjo energiją, kurių elektrinių įrengtoji galia didesnė nei 350 kW ir kurios jungiamos prie perdavimo tinklo

Prašymo pateikimo data
2015-02-18___________

Aukcionas baigtas.

​21.1   Aukciono aprašymas
21.2. Pirmasis aukciono komiteto posėdis

21.3. Pirmojo aukciono komiteto posėdžio protokolas
21.4. Antrojo aukciono komiteto posėdžio protokolas
21.5. Trečiojo aukciono komiteto posėdžio protokolas
21.6. Aukciono dalyvių sąrašas
21.7. Vokų su pasiūlymais dėl fiksuoto tarifo atplėšimo
21.8. Ketvirtojo aukciono komiteto posėdžio protokolas
21.9. Penktojo aukciono komiteto posėdžio protokolas
21.10. Šeštojo aukciono komiteto posėdžio protokolas
21.11. Laimėtojų patvirtinimas

22. Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionas vėjo elektrinėms, kurių numatoma įrengtoji galia nuo 10 kW iki 350 kW ir kurios bus jungiamos prie skirstomojo tinklo
Prašymo pateikimo data
2013-04-03

Aukcionas sustabdytas


1.23. Vienuoliktojo aukciono komiteto posėdžio protokolas Nr. A2-1 (2019-06-13)
1.24. Komisijos nutarimas dėl aukciono nutraukimo