Įeiti
Publikuota: 2019.05.30. Atnaujinta: 2020.01.17

Technologiškai neutralus elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių aukcionas


Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą Elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių išteklių skatinimo kvotų paskirstymo 2020–2022 metams tvarkaraštį, artimiausias aukcionas dėl 0,7 TWh kvotos bus paskelbtas 2020 m. gegužės 29 d.

Informacija apie 0,3 TWh  skatinimo kvotų paskirstymo aukcioną ​(įvykęs)
Aukciono pavadinimas2019 m. skatinimo kvotų paskirstymo aukcionas, kuriame paskirstomas 0,3 TWh elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių kiekis
Skatinimo kvota 0,3 TWh
Skatinimo laikotarpis 12 metų nuo leidimo gaminti elektros energiją laimėtojui išdavimo dienos.
Didžiausioji kaina48,93 Eur/MWh
Atskaitinė kaina45,07 Eur/MWh
Maksimalus kainos priedas 3,86 EUR/MWh
Dokumentų priėmimas 2019 m. lapkričio 11–25 d. (imtinai) Taryboje (adresas Verkių 25C-1, Vilnius LT-08223)
Dalyvio mokestis 200 Eur
Luminor bankas, sąskaitos Nr.: LT934010049501288776
Aukciono komiteto sekretoriusEdita Badrinienė, tel. (8 5) 239 7825 (pavaduojantis asmuo – Inga Žulytė, tel. (8 5) 213 5342)
Pirmasis aukciono komiteto posėdis 2019 m. lapkričio 26 d. (įvyko)
Aukciono I etapo komiteto posėdis 

2019 m. gruodžio 20 d. (įvyko)

Aukciono II etapas

​Informuojame, kad vykdomas 2019 m. skatinimo kvotų paskirstymo aukciono, kuriame paskirstomas 0,3 TWh elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių kiekis (toliau – Aukcionas), antrasis etapas.
Aukciono komiteto posėdyje, vykusiame 2019 m. gruodžio 20 d., nustatyti potencialūs Aukciono laimėtojai (A1-7, A1-8 ir A1-5).
Aukciono antrojo etapo dalyviai vokus su patikslintais pasiūlymais dėl kainos priedo Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai (toliau – Taryba) turi pateikti per 5 kalendorines dienas nuo šios informacijos paskelbimo - iki 2019 m. gruodžio 30 d. (imtinai). Vokai su patikslintais pasiūlymais dėl kainos priedo Taryboje (Verkių g. 25 C-1, Vilnius) registruojami darbo dienomis Tarybos darbo laiku 8.00 – 17.00 val. pirmadienį–ketvirtadienį ir 8.00-15.45 val. penktadienį.
Vadovaujantis Elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių išteklių skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų nuostatų 10 punktu, antrajame Aukciono etape Aukciono dalyvių mažiausias pasiūlytas kainos priedo dydis negali būti mažesnis nei 0 Eur/MWh, tačiau gali būti lygus 0 Eur/MWh (Nuostatų 5 priedas).
Aukciono komiteto sudaryta Aukciono dalyvių pasiūlymų  dėl kainos priedo eilė ir potencialūs aukciono laimėtojai nurodyti Aukciono komiteto 2019 m. gruodžio 20 d. protokole Nr. A2-4.

Aukciono II etapo komiteto posėdis

2020 m. sausio 7 d. (įvyko)

Aukciono komiteto posėdyje (II etapas) nustatytas potencialus aukciono laimėtojasA1-7, pasiūlytas kainos priedas yra 0 Eur/MWh, išdalinta visa 0,3 TWh numatyta skatinimo kvota (protokolas Nr. A2-5).

NAUJA Aukciono laimėtojas

Tarybos 2020 m. sausio 16 d. nutarimu Nr. O3E-41 patvirtintas aukciono laimėtojas - UAB ,,WINDFARM AKMENĖ ONE“, kuriam paskirtas 0,3 TWh metinis elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos kiekis, taikant 0 Eur/MWh kainos priedą.

Aukciono dokumentai 1. Aukciono sąlygų aprašas
2. Aukciono komiteto 2019 m. lapkričio 26 d. posėdžio protokolas 
3. Įsakymas dėl aukciono dokumentų vertinimo termino pratęsimo 
4. Aukciono komiteto 2019 m. gruodžio 3 d. protokolas Nr. A2-2
5. Aukciono komiteto 2019 m. gruodžio 12 d. protokolas Nr. A2-3
6. Aukciono komiteto 2019 m. gruodžio 20 d. protokolas Nr. A2-4
7. Aukciono komiteto 2020 m. sausio 7 d. protokolas Nr. A2-5
8. Tarybos 2020 m. sausio 16 d. nutarimas Nr. O3E-41
Dalyvių sąrašas
​Tarybos 2019 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. O3E-876, patvirtintas dalyvių sąrašas:
1.       A1-1
2.       A1-2
3.       A1-3
4.       A1-4
5.       A1-5
6.       A1-7
7.       A1-8
Klausimai-atsakymaiAtsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus rasite čia.

Bendra informacija apie aukcionus
Skatinimo kvotų paskirstymo 2020-2022 m. aukcionų tvarkaraštis
Pagrindiniai teisės aktai:

Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas Nr. XI-1375

Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 3, 5, 11, 13, 14, 17, 20, 201, 21 straipsnių pakeitimo, įstatymo papildymo 631 straipsniu ir 15 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas

Elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių išteklių skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų nuostatai, patvirtinti 2011 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. O3-229 (2019 m. rugpjūčio 2 d. nutarimu Nr. O3E-304 išdėstyta nauja redakcija)
Didžiausiosios elektros energijos, pagamintos iš atsinaujinančių išteklių, kainos nustatymo metodika, patvirtinta 2019 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. O3E-139
Prognozuojamos elektros energijos rinkos kainos ir atskaitinės kainos nustatymo metodika, patvirtinta 2019 m. gegužės 24 d. nutarimu Nr. O3E-152

Įsakymas dėl Elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių išteklių skatinimo kvotų paskirstymo aukciono komiteto sudarymo (2019-09-02)
Pakeistas
Įsakymas dėl Elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių išteklių skatinimo kvotų paskirstymo aukciono komiteto sudarymo(2019-11-08)

Papildoma informacija:

Didžiausioji kaina apskaičiuojama įvertinus 1 MWh elektros iš atsinaujinančių išteklių pagaminti reikalingas sąnaudas, naudojant technologiškai efektyviausias technologijas. Kiekvienam aukcionui nustatoma atskira didžiausioji kaina.

Atskaitinė kaina nustatoma pagal 3 paskutinių metų elektros energijos kainas biržoje, t. y. kaina, kurią ūkio subjektas pagrįstai gali tikėtis gauti parduodamas biržoje elektros energiją, pagamintą iš atsinaujinančių išteklių. Kiekvienam aukcionui nustatoma atskira atskaitinė kaina.

Maksimalus kainos priedas, dėl kurio vyksta aukcionas, yra apskaičiuojamas kaip skirtumas tarp didžiausiosios kainos ir atskaitinės kainos. Aukciono dalyviai galės teikti siūlymus dėl pageidaujamo kainos priedo (jis gali būti lygus arba mažesnis nei maksimalus), o laimėtojas bus išrinktas pagal pasiūlytą mažiausią kainos priedą.

Konkretus aukciono laimėtojui mokamas kainos priedas priklausys nuo elektros energijos kainų biržoje, tačiau bet kuriuo atveju jis negalės viršyti nustatytos didžiausiosios kainos, t. y. elektros energijos kainai biržoje viršijus nustatytą didžiausiąją kainą, priedas nebus mokamas, nes ūkio subjektas pasidengs sąnaudas iš kainos, gaunamos biržoje.
Skatinimo schemos pavyzdys: didžiausioji kaina, atskaitinė kaina ir aukciono laimėtojui (-ams) mokamas kainos priedas
Skatinimo_schemos_pavyzdys.jpg
Laimėtojo nustatymo schema

Bendroje schemoje pavaizduoti bendri laimėtojo nustatymo principai. Kaip matyti bendroje schemoje, procesas šakojasi esant skirtingoms situacijoms. Prie bendros schemos pridedamuose prieduose pateikiami konkretūs detaliai išskaidyti procesų pavyzdžiai. Prieduose pateiktus pavyzdžius reikėtų suprasti ne kaip bendros schemos tęsinį, tačiau visą procesą nuo pradžios (pasiūlymų pateikimo) iki pabaigos (laimėtojų nustatymas, nepaskirstytos kvotos nustatymas). 

Bendra schema (didesnės raiškos pav. atsisiųskite)Priedai:
1 priedas
2 priedas
3 priedas
4 priedas
5 priedas
6 priedas
7 priedas
8 priedas
9 priedas


Summary in English


Aukcionų archyvas