Įeiti

Vidutinis darbo užmokestis


​​​​​

Rodiklių duomenų bazė - Oficialiosios statistikos portalas

​​​

Vidutinis darbo užmokestis, Eur
2023 m. ​2024 m. 
LapkričiuiGruodžiuiSausiuiVasariuiKovuiBalandžiuiGegužeiBirželiuiLiepaiRugpjūčiuiRugsėjuiSpaliuiLapkričiuiGruodžiui
2421,1 2421,1
 2307,1
 2307,1
 2307,1
 2385,4
2385,4
 
      


Norėd​​ami nustatyti vidutinio darbo užmokesčio dydį Oficialiosios statistikos portale pasirinkite šiuos nustatymus nurodyta eilės tvarka:

1. Gyventojai ir socialinė statistika
2. Darbo užmokestis ir darbo sąnaudos
3. Darbo užmokesčio rodikliai (ketvirtiniai ir metiniai)
4. Darbo užmokestis
5. Darbo užmokestis mėnesinis
6. Virš lange atsiradusios lentelės esančiame "Lentelės pasirinktys" meniu, pasirinkite dimensiją "Sektorius"
7. Pasirinkus dimensiją sektorius, pažymėkite "Šalies ūkis be individualiųjų įmonių"
8. Atlikus Lentelės pasirinkčių nustatymus paspauskite "pritaikyti"
9. Vidutinis darbo užmokestis nustatomas kaip D 35 grupės "Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas" naujausias skelbiamas ketvirčio rodiklis.