Įeiti
Publikuota: 2014.02.05. Atnaujinta: 2019.03.13

Šilumos kainos sandara


 

 

Energetikos kainų reguliuotojo pagrindinis uždavinys – stebėti, kad nedidėtų reguliuojamų įmonių išlaidos kitoms su kuru nesusijusioms reikmėms. Šilumos tiekėjų sąnaudas sąlyginai galima skirstyti į kintamąsias ir pastoviąsias.

1 pav. Centralizuotai tiekiamos šilumos kainos dedamosios (kovo mėn., euro ct/kWh be PVM)

 Kainos_sandara_be_PVM.png

Šaltinis – Komisija.
Kainos nurodytos be kuro nepadengtų sąnaudų.

Kintamąsias sąnaudas sudaro kuro, pirktos šilumos, pelenų, elektros energijos ir vandens technologijai sąnaudos, kurios kinta priklausomai nuo reikiamo pagaminti ir patiekti į šilumos perdavimo tinklus šilumos kiekio. Kuro dedamoji šilumos kainoje sudaro nuo 40 iki 80 proc. visos kainos, priklausomai nuo deginamos kuro rūšies. Biokurą deginančių įmonių kuro dedamoji yra mažesnė nei šilumą gaminant dujomis. Tačiau, deginant biokurą, yra išleidžiama daugiau lėšų biokuro įrenginių eksploatacijai.

Pastoviosios sąnaudos – tai tokios sąnaudos, kurias įmonės patiria nepriklausomai nuo pagaminto ir vartotojams patiekto šilumos kiekio. Jas sudaro investicinė grąža, nusidėvėjimo (amortizacijos), einamojo remonto, personalo ir kitos sąnaudos.  Būtent šias sąnaudas Komisija kontroliuoja ir prižiūri, kad į šilumos kainą nebūtų įtrauktos nepagrįstos ir dėl neūkiškumo patirtos per didelės sąnaudos.

Iš Baltijos šalių sostinių gyventojams taikomų šilumos kainų palyginimo (2 pav.) galime matyti, kad Vilniuje, UAB „Vilniaus energija" aptarnaujamiems vartotojams, 2017 m. kovo mėn. šilumos kaina buvo 4,62 ct/kWh be PVM, Rygoje, UAB „Rigas siltums" aptarnaujamiems vartotojams – 1,88 proc. mažesnė, oTaline, AS Utilitas Tallinn aptarnaujamiems vartotojams – 8,23 proc. didesnė. 2018 m. kovo mėn. Vilniuje, AB „Vilniaus šilumos tinklai" aptarnaujamiems vartotojams, buvo taikoma 4,65 ct/kWh be PVM šilumos kaina, o Rygoje, UAB „Rigas siltums" aptarnaujamiems vartotojams šiluma kainavo 4,52 proc. mažiau. Taline, AS Utilitas Tallinn aptarnaujami vartotojai už šilumą mokėjo 7,53 proc. daugiau.

2018 m. kovo mėn. šilumos kaina Vilniuje yra 0,65 proc. didesnė nei 2017 m. kovo mėn., Rygoje, UAB „Rigas siltums" aptarnaujamiems vartotojams – 2,05 proc. mažesnė nei 2017 m. kovo mėn., o Taline, AS Utilitas Tallinn aptarnaujamiems vartotojams per metus kaina nesikeitė.

2 pav. Šilumos kainos Baltijos valstybių sostinėse 2017 m. kovo mėn. ir 2018 m. kovo mėn., euro ct/kWh (be PVM)

Pabaltijo_sostines_2017-03_2018-03.png

Šaltinis – Komisija.
Kainos nurodytos be kuro nepadengtų sąnaudų.