Įeiti
Publikuoti: 2014-02-05. Atnaujinta: 2022-04-07

Šilumos kainos sandara


Šilumos tiekėjų sąnaudas sąlyginai galima skirstyti į kintamąsias ir pastoviąsias.

1 pav. Centralizuotai tiekiamos šilumos kainos dedamosios 2022 m. kovo mėn., ct/kWh be PVM 

Šilumos kainos sandara 2022 03.png

* UAB „Utenos šilumos tinklai“ tiekiamos šilumos kaina nurodyta nevertinant kompensacijos

Kintamąsias sąnaudas sudaro kuro, pirktos šilumos, elektros energijos ir vandens technologijai, kitos sąnaudos, kurios kinta priklausomai nuo reikiamo pagaminti ir patiekti į šilumos perdavimo tinklus šilumos kiekio. Kuro dedamoji šilumos kainoje sudaro nuo 40 iki 80 proc. visos kainos, priklausomai nuo deginamos kuro rūšies. Biokurą deginančių įmonių kuro dedamoji yra mažesnė nei šilumą gaminant dujomis. Tačiau, deginant biokurą, yra išleidžiama daugiau lėšų biokuro įrenginių eksploatacijai.

Pastoviosios sąnaudos – tai tokios sąnaudos, kurias įmonės patiria nepriklausomai nuo pagaminto ir vartotojams patiekto šilumos kiekio. Jas sudaro personalo, nusidėvėjimo (amortizacijos), einamojo remonto, kitos sąnaudos ir investicijų grąža.

Iš Baltijos šalių sostinių gyventojams taikomų šilumos kainų palyginimo (2 pav.) galime matyti, kad Vilniuje, AB Vilniaus šilumos tinklų aptarnaujamiems vartotojams, 2021 m. kovo mėn. šilumos kaina buvo 4,01 ct/kWh be PVM, o Rygoje, AB „Rigas siltums“ aptarnaujamiems vartotojams, ir Taline AB Utilitas Tallinn aptarnaujamiems vartotojams, – atitinkamai 9,98 proc. ir 17,21 proc. didesnė. 2022 m. kovo mėn. Vilniuje šilumos kaina sudaro 10,08 ct/kWh be PVM, o Rygoje ir Taline – atitinkamai 26,49 proc. ir 3,57 proc. mažiau.

2022 m. kovo mėn. šilumos kaina Vilniuje yra 151,37 proc. didesnė nei 2021 m. kovo mėn., Rygoje – 68,03 proc. didesnė nei 2021 m. kovo mėn., o Taline – 106,80 proc. didesnė nei 2021 m. kovo mėn.

2 pav. Šilumos kainos Baltijos valstybių sostinėse 2021 m. kovo mėn. ir 2022 m. kovo mėn., ct/kWh (be PVM)

Baltija 2022-03 be PD.png

*Pateikiamos šilumos kainos be​ papildomų dedamųjų