Įeiti
Publikuoti: 2014-09-25. Atnaujinta: 2024-05-31

Šilumos ir karšto vandens kainų skaičiuoklės


​​​​​​​​​​​​​Nr.​​Modulio pavadinimas
​1.

Šilumos kainų dedamųjų perskaičia​​vimo modelis​​​​ ​​​pagal Šilumos kainų nustatymo metodikos redakciją, galiojančią nuo 2023 m. spalio 1 d. (atnaujinta 2024-05-23).

​​Perskaičiuotų šilumos kainų dedamųjų projekto rengim​as. (informacija ruošiama).

Šilumos kainos dedamųjų perskaičiavimo modelis pagal Šilumos kainų nustatymo metodikos redakciją, galiojančią nuo 2019 m. gegužės 25 d. Modelis skirtas šilumos tiekėjams, kurių šilumos tiekimo veiklos teritorijoje neveikia nepriklausomi šilumos gamintojai (atnaujinta 2020-07-30).

​2.

Šilumos gamybos ir (ar) tiekimo pajamų bazinio lygio modelis, pagal Metodikos* redakciją, galiojančią nuo 2023 m. spalio 1 d. (atnaujinta 2024-05-31)​​​
Šilumos bazinių kainų projekto rengimas.

​3.

K​aršto vandens kainų skaičiavimo​ mode​lis​​ pagal Karšto vandens kainų nustatymo metodikos​ redakciją, galiojančią nuo 2023 m. spalio 1 d. (atnaujinta 2024-05-29).

 ​