Įeiti
Publikuoti: 2014-02-05. Atnaujinta: 2019-06-28

Licencijavimas


1. Šilumos sektoriuje licencijuojama šilumos tiekimo veikla. Šilumos tiekimo licencija išduodama neterminuotam laikui tik vienam asmeniui tam tikroje nustatytoje teritorijoje.

2. Reikalavimai įmonėms, norinčioms gauti šilumos tiekimo licenciją, nurodyti Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 30 straipsnyje ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. liepos 25 d. nutarimu Nr. 982 ,,Dėl teisės aktų, būtinų Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymui įgyvendinti, patvirtinimo“ patvirtintose Šilumos tiekimo licencijavimo taisyklėse (toliau - Licencijavimo taisyklės).

Pagal Licencijavimo taisyklių 7 punktą šilumos tiekėjui, tiekiančiam per metus ne mažiau kaip 10 GWh šilumos, licenciją išduoda Taryba, mažiau šilumos tiekiančiam tiekėjui – savivaldybės.

3. Energetikos veiklos licencijos forma yra patvirtinta 2010 m. balandžio 1 d. nutarimu Nr. O3-53.