Įeiti
Publikuoti: 2014-02-05. Atnaujinta: 2023-07-25

Finansinis pajėgumas


​​Vadovaudamasi Ūkio subjektų technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas), patvirtinto 2009 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. O3-6, 4.6 papunkčiu, Taryba kartą per metus atlieka licencijuojamą veiklą vykdančių šilumos sektoriaus ūkio subjektų finansinio pajėgumo vertinimą. 

Vertinant ūkio subjekto bendrąjį finansinį pajėgumą, Taryba nustato ir taiko šilumos ūkio sektoriaus finansinio pajėgumo normatyvinio rodiklio žemutinę reikšmę (Aprašo 17 punktas). Aprašo 15 punktas nustato, kad ūkio subjekto finansinis pajėgumas vertinamas kaip pakankamas, jei (i) ūkio subjekto bendrasis finansinio pajėgumo rodiklis ataskaitiniais metais yra didesnis nei Tarybos nustatyta atitinkamo sektoriaus finansinio pajėgumo normatyvinio rodiklio žemutinė reikšmė (Aprašo 15.2.1 papunktis); (ii) ūkio subjekto nuosavo ir įstatinio kapitalo santykis atitinka Akcinių bendrovių įstatymo reikalavimus (Aprašo 15.2.2 papunktis).

2022  metų šilumos ūkio sektoriaus normatyvinio finansinio pajėgumo rodiklio žemutinė reikšmė –1,73
(nustatyta 2023 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. O3E-859).