Įeiti
Publikuoti: 2017-07-31. Atnaujinta: 2024-07-03

Duomenys vidutinei svertinei kapitalo kainai (WACC) skaičiuoti


​​​​​​​​​​Taryba, vadovaudamasi Investicijų grąžos normos nustatymo metodika, patvirtinta 2015 m. rugsėjo 22 d. nutarimu Nr. O3-510 „Dėl Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos patvirtinimo", skelbia duomenis investicijų grąžos normai (WACC) skaičiuoti.​

Šilumos gamybos ir (ar) tiekimo, karšto vandens tiekimo sektoriaus duomenys vidutinei svertinei kapitalo kainai (WACC) apskaičiuoti, kurie įsigalioja ir taikomi nuo 2023 m. liepos 28 d. 

​​​​​​​​​​​Ataskaitinio laikotarpio skolinto kap​italo kainos 12 mėn. viršutinė riba pag​al Lietuvos banko skelbiamus duomenis (proc.) ​ ​ ​ ​​
 Vasaris -Sausis Kovas -  VasarisBalandis - Kovas  Gegužė - Balandis Birželis - Gegužė Liepa - Birželis Rugpjūtis - LiepaRugsėjis - RugpjūtisSpalis - Rugsėjis Lapkritis - Spalis Gruodis - Lapkritis Sausis - Gruodis
2021/2022 m.2,5452,5502,5552,5602,5702,5832,5992,6232,6772,7612,8763,026
2022/2023 m.

3,1973,3753,5893,820

 4,067​

 4,338
 4,619

 4,900​

 5,163

 5,406
 5,625
 5,808
​​2023/2024 m.

​5,963
​6,112
​6,219
​6,305
​6,368

 

​​​​​​​​​​​​Europos pinigų rinkos instit​uto​ (angl. Europea​n Money Markets Institute) tinklapyje paskelbtos mėnesio pirmos darbo dienos 6 mėnesių EURIBOR indekso reikšmė.  (proc.)
 Sausis VasarisKovas  Balandis Gegužė Birželis LiepaRugpjūtisRugsėjis Spalis Lapkritis Gruodis
2022 m.-0,539-0,503-0,496-0,362-0,204-0,0340,2380,6541,241,7752,1682,405
2023 m.

2,7323,0093,3113,3353,6223,721

 3,913​

 3,948
 3,934​

 4,138​

 4,081

 4,004​
​​2024 m.

​3,861
​3,832
​3,912
​3,842
​3,828​
​3,755
​3,678

 ​

RodiklisReikšmėŠaltinis / nuoroda
Nuosavo kapitalo grąža (Re) (taikant Europos valstybių komunalinių paslaugų veiklų finansinio sverto neturinčios beta (βU) aritmetinį vidurkį)6,299%
Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos 9 p.
Nuosavo kapitalo grąža (Re) (taikant Europos valstybių žaliosios ir atsinaujinančios energijos (angl. Green and renewable energy) veiklos finansinio sverto neturinčios beta (βU) aritmetinį vidurkį)8,689%
Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos 9 p.
Nuosavo kapitalo dalis (WE) (optimali kapitalo struktūra)0,5Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos 11 p.
Skolinto kapitalo dalis (WD) (optimali kapitalo struktūra)0,5Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos 11 p.
Pelno mokesčio tarifas (m)0,15Lietuvoje taikomas pelno mokesčio tarifas, Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos 5 p.
Nerizikingų investicijų grąžos norma (Rf)2,859%
Ne trumpesnės nei 3468 dienų VVP litais (iki 2014 m. gruodžio 31 d.) ir eurais (nuo 2015 m. sausio 1 d.) aukcionų, vykusių per paskutinius 10 metų iki einamųjų metų liepos 1 d., proc., vidutinio svertinio pelningumo (pagal patenkintas paraiškas) aritmetinis vidurkis, proc., Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos 9.1 p.
Nuosavybės rizikos priedas (Rerp)5,00%Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos 9.2 p.
Santykinis rizikos matmuo (svertinė β), atspindintis ūkio šakos rizikingumo lygį, palyginti su bendru šalies ūkio rizikingumu taikant Europos valstybių komunalinių paslaugų veiklų finansinio sverto neturinčios beta (βU) aritmetinį vidurkį0,688 Šilumos gamybos ir (ar) tiekimo, karšto vandens tiekimo veiklą vykdantiems Ūkio subjektams santykinis rizikos matmuo beta (β) (išskyrus Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos 9.3.7 papunktį) nustatomas naudojant Europos valstybių komunalinių paslaugų veiklų finansinio sverto neturinčios beta (βU) aritmetinį vidurkį, nustatytą viešai prieinamoje A. Damodaran duomenų bazėje, Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos 9.3.6 p.
Santykinis rizikos matmuo (svertinė β), taikant Europos valstybių žaliosios ir atsinaujinančios energijos (angl. Green and renewable energy) veiklos finansinio sverto neturinčią beta (βU) 1,166​Šilumos gamybos veiklą vykdantiems Ūkio subjektams naudojantiems atsinaujinančius energijos išteklius, nepanaudotą (atliekinę) šilumą, veiklai, taip pat nepriklausomų šilumos gamintojų ir šilumos tiekėjų šilumos
gamybos šaltiniuose pagaminamos ir šilumos aukciono būdu parduodamos šilumos veiklai
(nepriklausomai nuo šilumos gamybai naudojamo kuro rūšies), santykinis rizikos matmuo beta (β) nustatomas naudojant Europos valstybių žaliosios ir atsinaujinančios energijos (angl. Green and renewable energy) veiklos finansinio sverto neturinčios beta (βU) aritmetinį vidurkį, nustatytą viešai prieinamoje A. Damodaran duomenų bazėje. Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos 9.3.7 p.​​​


Archyvas: nuo 2022 m. rugpjūčio 1 d. iki 2023 m. kovo 31 d. ​

Archyvas: nuo 2021 m. rugpjūčio 1 d. iki 2022 m. liepos 31 d.​

Archyvas: nuo 2020 m. rugpjūčio 3 d. iki 2021 m. liepos 31 d.

Archyvas: nuo 2019 m. liepos 31 d. iki 2020 m. rugpjūčio 1 d. 

Archyvas: nuo 2018 m. liepos 31 d. iki 2019 m. rugpjūčio 1 d.

Archyvas: nuo 2017 m. liepos 31 d. iki 2018 m. rugpjūčio 1 d.

Archyvas: nuo 2016 m. rugsėjo 2 d.

Archyvas: nuo 2016 m. sausio 1 d.

Archyvas: nuo 2015 m. liepos 1 d.

Archyvas: nuo 2014 m. liepos 1 d.

Archyvas: nuo 2014 m. sausio 1 d.

Archyvas: iki 2013 m. gruodžio 31 d.