Įeiti
Publikuoti: 2014-06-30. Atnaujinta:

Duomenys vidutinei svertinei kapitalo kainai (WACC)


Duomenys vidutinei svertinei kapitalo kainai (WACC) nuo 2014 m. liepos 1 d.

RodiklisReikšmėŠaltinis/ nuoroda


R
d


3,71*
Maksimali skolinto kapitalo kaina (palūkanų norma), proc.
Paskutinių dvylikos mėnesių, prieš nustatant Komisijai skolinto kapitalo kainą (2013 m. birželio mėn. – 2014 m. gegužės mėn.)Lietuvos banko skelbiamų nefinansinėms korporacijoms suteiktų paskolų, kurių trukmė ilgesnė nei vieneri metai, palūkanų normų vidurkis, proc.

R
e

10,70

Nuosavo kapitalo grąža, proc.

Re = Rf + β × Rerp
m0,15

Lietuvoje taikomas pelno mokesčio tarifas.R
f


3,961
Nerizikingų investicijų grąžos norma, proc.

Ne trumpesnės nei 10 metų trukmės Vyriausybės vertybinių popierių litais aukcionų, vykusių per paskutinius 10 metų, vidutinio svertinio pelningumo (pagal patenkintas paraiškas) vidurkis, proc.


R
erp ​ ​ ​

6,93
​ ​ ​

Nuosavybės rizikos premija, proc.
Šalies su išvystyta kapitalo rinka (JAV) nuosavybės rizikos premijos ir papildomos Lietuvos rinkos rizikos premijos suma 
JAV paskutinių 20 metų iki metų, prieš nustatant Komisijai nuosavo kapitalo kainą, proc., investicijų į akcijų rinką grąžos bei 10 metų trukmės JAV iždo obligacijų grąžos normos skirtumas, remiantis Standard&Poor's reitingų agentūros skelbiamo S&P 500 indekso, ir JAV Federalinės rezervų sistemos banko skelbiamų JAV iždo obligacijų duomenimis.
Papildoma Lietuvos rinkos rizikos premija nustatoma kaip skirtumas tarp Lietuvos kredito reitingą atitinkančios rizikos (proc.) ir JAV kredito reitingą atitinkančios rizikos (proc.),
remiantis A. Damodaran interneto svetainėje skelbiamais Lietuvos kredito reitingą ir JAV kredito reitingą atitinkančių rizikų įverčiais.


β

0,972

Santykinis rizikos matmuo, atspindintis ūkio šakos rizikingumo lygį, palyginti su bendru šalies ūkio rizikingumu. JAV energetikos ir komunalinių paslaugų šakų nesvertinių rizikos laipsnių aritmetinis vidurkis, remiantis A. Damodaran interneto svetainėje skelbiamais įverčiais.

 

*  palūkanų normų vidurkis koreguotas atsižvelgus į Lietuvos banko išaiškinimą, siekiant tinkamai įvertinti įmonių skolinto kapitalo kainą (palūkanų norma, už kurią šilumos sektoriaus įmonės gali gauti ilgalaikę paskolą), naudojant viešai prieinamą šaltinį www.lb.lt (2014-08-11).

Nustatant karšto vandens kainas, vidutinė svertinė kapitalo kaina (WACC) apskaičiuojama pagal Karšto vandens kainų nustatymo metodikos 44.1 punktą.

Rodiklis

Reikšmė

Šaltinis / nuoroda

Rf

2,53

Europos centrinis bankas

Rlibor

0,71

 

Euribor

1,114

Europos centrinis bankas

Vilibor

1,828

Lietuvos bankas

Rm

2,3

Skaičiuojant nuosavo kapitalo rizikos normą, lyginami paskutinių penkerių metų aukščiausią ilgalaikio skolinimosi reitingą turinčių ES valstybių išleistų 10 metų trukmės VVP palūkanų normos su atitinkamos trukmės Lietuvos Respublikos išleistų VVP palūkanų norma.

Šaltiniai: Europos centrinis bankas, Lietuvos Respublikos finansų ministerija

Re

5,54

Re = Rf + Rlibor + Rm