Įeiti
Publikuoti: 2013-12-31. Atnaujinta:

Duomenys vidutinei svertinei kapitalo kainai (WACC)


Duomenys vidutinei svertinei kapitalo kainai (WACC) nuo 2014 m. sausio 1 d.:

Nustatant šilumos kainas, investicijų grąžos norma nustatoma kaip vidutinė svertinė kapitalo kaina (WACC), kuri apskaičiuojama pagal Šilumos kainų nustatymo metodikos, įsigaliojusios 2014 m. sausio 1 d., 57.7.2 punktą.
Rodiklis ​Mato vnt. ​Reikšmė

Skolinto kapitalo kaina, Rd

proc.

5,382

Nuosavo kapitalo kaina R:

proc.

7,88

nerizikingų investicijų grąžos norma, Rf

proc.

3,961

nuosavybės rizikos premija, Rerp

proc.

5,63

rizikos laipsnis, β

 

0,696