Įeiti
Publikuota: 2014.02.05. Atnaujinta: 2019.08.19

Nepriklausomi šilumos gamintojai


Nuo 2013 m. liepos 20 d., vadovaujantis Šilumos ūkio įstatymo 10 straipsnio 3 dalimi, nepriklausomiems šilumos gamintojams (toliau – NŠG) privaloma šilumos kainodara Šilumos ūkio įstatymo nustatyta tvarka nėra taikoma, nebent nepriklausomas šilumos gamintojas atitinka vieną iš šių kriterijų:

1) NŠG nuosavybės ar kitu pagrindu valdomo šilumos gamybos arba bendros šilumos ir elektros energijos gamybos (kogeneracinio) įrenginio statybai ar modernizavimui finansuoti yra pasinaudota ar naudojamasi Europos Sąjungos finansine parama, nacionalinės atsinaujinančių energijos išteklių plėtros programos finansavimo šaltiniais, valstybės ar savivaldybės dotacija ar subsidija;

2) NŠG naudojasi elektros energijos gamybai termofikaciniu režimu kombinuotojo elektros energijos ir šilumos gamybos ciklo elektrinėse patvirtintomis viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšomis ir (ar) remtinos elektros energijos gamybos apimčių priemonėmis ar atsinaujinančių energijos išteklių naudojimui skatinti taikomomis fiksuoto tarifo priemonėmis;

3) jeigu NŠG ar NŠG, susijusių kontrolės ar priklausomybės santykiais, grupė vienoje centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje gamina daugiau kaip 1/3 metinio šilumos kiekio.

Nepriklausomi šilumos gamintojai, kurie šilumą parduoda šilumos tiekėjams, valdantiems centralizuoto šilumos tiekimo sistemas

Eil. Nr.

            NŠG pavadinimasŠilumos tiekimo
sistema
              Šilumos tiekėjas      Kainodara
1.UAB „Kirtimų katilinė“13
Vilniaus m.AB „Vilniaus šilumos tinklai“reguliuojama
​2.​UAB „Danpower Baltic Paneriškių“6​Vilniaus m.AB „Vilniaus šilumos tinklai“​nereguliuojama
3.UAB „Danpower Baltic Zietelos“5Vilniaus m.AB „Vilniaus šilumos tinklai“nereguliuojama
​4.​UAB „Danpower Baltic Pakalniškių“​7​Vilniaus m.AB „Vilniaus šilumos tinklai“​​nereguliuojama
​5.​AB „Grigeo“3​​Vilniaus m.​AB „Vilniaus šilumos tinklai“​​reguliuojama
​6.​UAB „Foksita“ ​Kauno m.​AB „Kauno energija“​reguliuojama
7.UAB „Danpower Baltic Taika“******** Kauno m.AB „Kauno energija“nereguliuojama
8.UAB „Lorizon Energy“Kauno m.AB „Kauno energija“nereguliuojama
9.UAB Kauno termofikacijos elektrinėKauno m.AB „Kauno energija“nereguliuojama
10.UAB „Petrašiūnų katilinė“Kauno m.AB „Kauno energija“reguliuojama
11.​UAB „Aldec General“​Kauno m.​AB „Kauno energija“​nereguliuojama
12.UAB „Danpower Baltic Biruliškių“9 ​Kauno m.​AB „Kauno energija“​​nereguliuojama
​13.​​UAB „Ekopartneris“​Kauno m.​AB „Kauno energija“​​reguliuojama
​14.UAB „Danpower Baltic Taika elektrinė“4​Kauno m.​​AB „Kauno energija“​reguliuojama
15.UAB „ENG“Garliavos m.AB „Kauno energija“reguliuojama
16.UAB „Ekoresursai“10Domeikavos m.AB „Kauno energija“reguliuojama
​17.​UAB „Home Group“​Klaipėdos m.​AB „Klaipėdos energija“​nereguliuojama
18.UAB „Pramonės energija“Klaipėdos mAB „Klaipėdos energija“reguliuojama
19.AB „Klaipėdos baldai“Klaipėdos m.AB „Klaipėdos energija“nereguliuojama
20.UAB „Fortum Klaipėda“Klaipėdos m.AB „Klaipėdos energija“reguliuojama
21.AB „Klaipėdos mediena“Klaipėdos m.AB „Klaipėdos energija“nereguliuojama
​22.​UAB „Miesto energija“ ​Klaipėdos m.AB „Klaipėdos energija“​nereguliuojama
23.AB „Klaipėdos energija“Klaipėdos LEZUAB „Miesto energija“reguliuojama
​24.​​UAB „EKO TERMO“2​Pasvalio m. AB „Panevėžio energija“reguliuojama
25.UAB „Kurana“Pasvalio m.AB „Panevėžio energija“reguliuojama
27.AB „Lifosa“Kėdainių m.AB „Panevėžio energija“reguliuojama
28.AB „Simega“11Kupiškio m.AB „Panevėžio energija“reguliuojama
29.UAB „Energijos parkas“12Kairių mstl.AB „Šiaulių energija“reguliuojama
30.

UAB „Biovatas“15

Alytaus m.UAB „Litesko“ fil. „Alytaus energija“reguliuojama
31.UAB „Plungės bioenergija“Plungės m.UAB „Plungės šilumos tinklai“reguliuojama
32.

AB „Ignitis gamyba“16

Elektrėnų m.UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“reguliuojama
33.UAB „Autoidėja“Vievio m.UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“reguliuojama
​34.​UAB „Intergates“​Vievio m.​UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“​​reguliuojama
35.UAB „Visagino linija“Visagino m.VĮ „Visagino energija“reguliuojama
​36.​UAB „Lerenta“​Visagino m.​VĮ „Visagino energija“​nereguliuojama
​37.​UAB „Karlų katilinė“14​Visagino m.​VĮ „Visagino energija“​nereguliuojama
​38.
​UAB „Bio zona“​Telšių r.​UAB „Litesko“ filialas „Telšių šiluma“​reguliuojama
​39.​UAB „Žemaitijos energija“​Telšių m.​UAB „Litesko“ filialas „Telšių šiluma“​reguliuojama
​40.​UAB „Ukmergės katilinė“​Ukmergės m.​UAB „Ukmergės šiluma“ ​reguliuojama
​41.​UAB „Biokuro energija“​Panevėžio m.​AB „Panevėžio energija“​nereguliuojama

 

2,10,11,12 Pagal Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo, patvirtinto 2010 m. spalio 4 d. nutarimu Nr. O3-202, 34 punktą, nepriklausomas šilumos gamintojas, gaminantis šilumą iš atsinaujinančių energijos išteklių ir (ar) iškastinio kuro, privalo kas mėnesį (iki mėnesio 10 dienos) informuoti Tarybą ir viešai paskelbti duomenis apie praėjusio ataskaitinio mėnesio šilumos kiekį, pagamintą iš atsinaujinančių energijos išteklių, ir šilumos kiekį, pagamintą iš iškastinio kuro. Viešai skelbiamos informacijos apraše nurodoma galimybė asmeniui, neturinčiam interneto svetainės, informaciją pateikti Tarybai , kuri gautą informaciją pateikia savo interneto svetainėje. 
3 AB „Grigeo Grigiškės“  2017 m. gegužės 2 d. pakeitė pavadinimą į AB „Grigeo“.
UAB „SSPC – Taika“ 2017 m. liepos 5 d. pakeitė pavadinimą į UAB „Danpower Baltic Taika elektrinė“.
5 UAB „Aliejaus investicijų projektai“ 2017 m. vasario 24 d. pakeitė pavadinimą į UAB „Danpower Baltic Zietelos“.
UAB „Technology projects“ 2017 m. vasario 22 d. pakeitė pavadinimą į UAB „Danpower Baltic Paneriškių“.
7 UAB „GECO Vilnius“ 2017 m. birželio 15 d. pakeitė pavadinimą į UAB „Danpower Baltic Pakalniškių“.
8 UAB „GECO Kaunas“ 2017 m. kovo 31 d. pakeitė pavadinimą į UAB „Danpower Baltic Taika“.
9 UAB „Oneks Invest“​ 2017 m. sausio 13 d. pakeitė pavadinimą į UAB „Danpower Baltic Biruliškių“.
13 UAB „Pramonės energija“ (Vilniaus m.) 2018. spalio 1 d. pakeitė pavadinimą į UAB „Kirtimų katilinė“.
14 UAB „Pramonės energija“ (Karlų km., Visagino sav.) 2018. spalio 1 d. pakeitė pavadinimą į UAB „Karlų katilinė“. 
15 UAB „Biovatas“ pirkimo-pardavimo sutarties pagrindu įsigijo UAB gamybinė komercinė firma „Fonas“ priklausiusius šilumos gamybos įrenginius.
16 AB „Lietuvos energijos gamyba“ 2019 m. rugsėjo 6 d. pakeitė pavadinimą į AB „Ignitis gamyba“.

Taryba,  vykdydama Šilumos tiekimo licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. liepos 25 d. nutarimu Nr. 982, 7 punktu pavestą funkciją – licencijuojamos šilumos tiekimo veiklos kontrolę ir Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 10 straipsniu apibrėžtą funkciją – prižiūrėti konkurenciją šilumos gamybos veikloje, iš reguliuojamų šilumos tiekėjų turi teisę gauti informaciją apie norinčius prisijungti prie šilumos perdavimo tinklų nepriklausomus šilumos gamintojus.  

Šilumos ūkio įstatymo 10 straipsnio 3 dalis ir 32 straipsnio 14 dalis numato, kad nepriklausomas šilumos gamintojas, atitinkantis Šilumos ūkio įstatymo 10 straipsnio 3 dalyje įtvirtintus kriterijus, privalo taikyti šilumos kainą, apskaičiuotą pagal Šilumos kainų nustatymo metodiką, patvirtiną 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, nepriklausomi šilumos gamintojai planuojantys ar vykdantys šilumos gamybos veiklą ir atitinkantys Šilumos ūkio įstatymo 10 straipsnio 3 dalyje numatytus kriterijus, privalo nedelsiant apie tai informuoti Tarybą.