Sign In
Publikuoti: 2014-02-05. Atnaujinta: 2024-04-12

Konkurencinės šilumos gamybos veiklos dalyviai


Nuo 2023 m. spalio 1 d. vadovaujantis Šilumos ūkio įstatymo 10 straipsnio 3 dalimi, nepriklausomų šilumos gamintojų (toliau – NŠG) ir (ar) šilumos tiekėjų šilumos gamybos pajėgumams, su kuriais šie dalyvauja šilumos aukcionuose, ir su šiais šilumos gamybos pajėgumais susijusios pagrįstos būtinosios sąnaudos ir protingumo kriterijus atitinkanti investicijų grąža priskiriami konkurencinei šilumos gamybos veiklai (toliau – konkurencinė šilumos gamybos veikla), yra taikoma privaloma šilumos gamybos kainodara Šilumos ūkio įstatymo nustatyta tvarka, jeigu yra tenkinama bent viena iš šių sąlygų:

1) šilumos aukciono dalyvio konkurencinei šilumos gamybos veiklai priskirto nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdomo šilumos gamybos arba bendros šilumos ir elektros energijos gamybos (kogeneracijos) įrenginio statybai ar modernizavimui finansuoti yra pasinaudota ar naudojamasi Europos Sąjungos finansine parama, Nacionaliniame pažangos plane nustatytus atsinaujinančių energijos išteklių pažangos uždavinius įgyvendinančios nacionalinės plėtros programos finansavimo šaltiniais, valstybės ar savivaldybės dotacija ar subsidija, kuri yra didesnė negu 10 procentų šilumos aukciono dalyvio konkurencinei šilumos gamybos veiklai priskirto nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdomo ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo kainos. Šiuo atveju šilumos aukciono dalyvio konkurencinei šilumos gamybos veiklai privaloma šilumos gamybos kainodara šio įstatymo nustatyta tvarka taikoma 5 metus nuo Tarybos sprendimo, kuriuo nustatytos šilumos gamybos reguliuojamos kainos, priėmimo dienos. Šilumos aukciono dalyvio konkurencinei šilumos gamybos veiklai pradėjus taikyti privalomą šilumos gamybos kainodarą šio įstatymo nustatyta tvarka, ji taikoma ir šilumos aukciono dalyvio konkurencinei šilumos gamybos veiklai priskirto nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdomo turto perdavimo kitam asmeniui atveju iki privalomos šilumos gamybos kainodaros taikymo pabaigos, tai yra 5 metus nuo privalomos šilumos gamybos kainodaros taikymo pradžios;

2) šilumos aukciono dalyvio konkurencinei šilumos gamybos veiklai priskirto nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdomoje kombinuotojo elektros energijos ir šilumos gamybos ciklo elektrinėje termofikaciniu režimu pagaminta elektros energija yra remiama viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšomis ir (ar) atsinaujinančių energijos išteklių naudojimui skatinti taikomomis fiksuoto tarifo priemonėmis;

3) šilumos aukciono dalyvio ir (ar) šilumos aukciono dalyvių, priklausančių susijusių ūkio subjektų grupei, kaip ji suprantama pagal Konkurencijos įstatymą, grupė vienoje aprūpinimo šiluma sistemoje gamina daugiau kaip 1/3 metinio šilumos kiekio ir per praėjusius kalendorinius metus viršijo Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų apraše nustatyta tvarka apskaičiuotą ir viešai paskelbtą palyginamąjį šilumos pajamų lygį. Tokiu atveju privaloma šilumos gamybos kainodara taikoma 5 metus nuo Tarybos sprendimo, kuriuo nustatytos šilumos gamybos reguliuojamos kainos, priėmimo dienos.“

Atsižvelgiant į Šilumos ūkio įstatymo pakeitimus, Taryba 2023 m. liepos 20 d. nutarimu Nr. O3E-1007 „Dėl Konkurencinės šilumos gamybos veiklos pripažinimo reguliuojama (nereguliuojama) tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtino Konkurencinės šilumos gamybos veiklos pripažinimo reguliuojama (nereguliuojama) tvarkos aprašą, kuris skirtas nustatyti privalomos šilumos gamybos kainodaros taikymą (netaikymą) nepriklausomų šilumos gamintojų ir šilumos tiekėjų konkurencinės šilumos gamybos veiklai.

Eil. Nr.​

NŠG pavadinimasŠilumos tiekimo sistemaŠilumos tiekėjasStatusas
1.UAB Gren tech
Vilniaus m.​
AB „Vilniaus šilumos tinklai"nereguliuojamas NŠG
2.Idex Paneriškių UAB
Vilniaus m.AB „Vilniaus šilumos tinklai"nereguliuojamas NŠG
3.Idex Zietela UABVilniaus m.AB „Vilniaus šilumos tinklai"nereguliuojamas NŠG
4.Idex Pakalniškių UABVilniaus m.AB „Vilniaus šilumos tinklai"nereguliuojamas NŠG
5.

UAB “Grigeo Tissue”​

Vilniaus m.AB „Vilniaus šilumos tinklai"reguliuojamas NŠG
6.​Vilniaus kogeneracinė jėgainė, UAB​Vilniaus m.​AB „Vilniaus šilumos tinklai“​reguliuojamas NŠG
7.​UAB „Forest Investment“​Vilniaus m.​AB „Vilniaus šilumos tinklai“​nereguliuojamas NŠG
8.​AB  „Vilniaus baldai​Vilniaus m.​AB  „Vilniaus šilumos tinklai​nereguliuojamas NŠG
9.UAB „Foksita"Kauno m.AB „Kauno energija"nereguliuojamas NŠG
10.Idex Taika UAB
Kauno m.AB „Kauno energija"nereguliuojamas NŠG
11.UAB „Lorizon Energy"Kauno m.AB „Kauno energija"nereguliuojamas NŠG
12.UAB Kauno termofikacijos elektrinėKauno m.AB „Kauno energija"nereguliuojamas NŠG
13.UAB „Aldec General"Kauno m.AB „Kauno energija"nereguliuojamas NŠG
14.Idex Biruliškių UABKauno m.AB „Kauno energija"nereguliuojamas NŠG
15. UAB „Ekopartneris"Kauno m.AB „Kauno energija"nereguliuojamas NŠG
16. Idex Taikos elektrinė UAB
Kauno m.AB „Kauno energija"reguliuojamas NŠG
17.​UAB Kauno kogeneracinė jėgainė​Kauno m.​AB Kauno energija​nereguliuojamas NŠG
18.UAB „Ekoresursai"1Domeikavos m.AB „Kauno energija"reguliuojamas NŠG
19.UAB „Pramonės energija"Klaipėdos mAB „Klaipėdos energija"nereguliuojamas NŠG
20.AB „Klaipėdos baldai"Klaipėdos m.AB „Klaipėdos energija"nereguliuojamas NŠG
21.UAB Gren Klaipėda Klaipėdos m.AB „Klaipėdos energija"reguliuojamas NŠG
22.AB „Klaipėdos mediena"Klaipėdos m.AB „Klaipėdos energija"nereguliuojamas NŠG
23.
UAB „Kurana" biokuro katilinėPasvalio m.AB „Panevėžio energija"nereguliuojamas NŠG
24.AB „Simega"2Kupiškio m.AB „Panevėžio energija"nereguliuojamas NŠG
25.UAB „Biokuro energija"Panevėžio m.AB „Panevėžio energija"nereguliuojamas NŠG
26.UAB „Biovatas"
Alytaus m.UAB „Alytaus šilumos tinklai"nereguliuojamas NŠG
27.AB „Ignitis gamyba"
​Elektrėnų m.UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis"reguliuojamas NŠG
28.UAB „Autoidėja"Vievio m.UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis"nereguliuojamas NŠG
29.UAB „Intergates"Vievio m.UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis"nereguliuojamas NŠG
30.UAB „Visagino linija"Visagino m.VĮ „Visagino energija"nereguliuojamas NŠG
31.UAB „Lerenta"Visagino m.VĮ „Visagino energija"nereguliuojamas NŠG
32.UAB „Karlų katilinė"
Visagino m.VĮ „Visagino energija"nereguliuojamas NŠG
33.UAB „Bio zona"Telšių miesto Dariaus ir Girėno katilinės sistemaUAB „Litesko" filialas „Telšių šiluma"nereguliuojamas NŠG
34.UAB „Bio zona"​Telšių miesto Luokės katilinės šilumos tiekimo sistema​UAB „Litesko" filialas „Telšių šiluma"nereguliuojamas NŠG
35.UAB „Žemaitijos energija"​Telšių miesto Luokės katilinės šilumos tiekimo sistemaUAB „Litesko" filialas „Telšių šiluma"reguliuojamas NŠG
36.UAB „Ukmergės katilinė" Ukmergės m.UAB „Ukmergės šiluma"

nereguliuojamas NŠG​

37. UAB „Plungės bioenergija​Plungės m.​UAB „Plungės šilumos tinklai​reguliuojama​s NŠG​

1, 2 Informacija, skelbiama pagal Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo, patvirtinto 2018 m. gruodžio 31 d. Tarybos nutarimu Nr. O3E-470 „Dėl šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo patvirtinimo".

Eil. Nr.​​ŠT pavadinimasŠilumos tiekimo sistemaKainodara
1.UAB „Alytaus šilumos tinklai“Alytaus m.reguliuojamas
2.AB „Kauno energija“Kauno m.nereguliuojamas
3.AB „Kauno energija“Domeikavos m.nereguliuojamas
4.AB „Klaipėdos energija“Klaipėdos m.reguliuojamas
5.AB „Panevėžio energija“Panevėžio m.reguliuojamas
6.AB „Panevėžio energija“Pasvalio m.reguliuojamas
7.UAB „Plungės šilumos tinklai“Plungės m.reguliuojamas
8.AB Vilniaus šilumos tinklaiVilniaus m.reguliuojamas
9.UAB „Litesko“ fil. „Telšių šiluma“Telšių m. Dariaus ir Girėno kat.reguliuojamas
10.UAB „Litesko“ fil. „Telšių šiluma“Telšių m. Luokės kat. reguliuojamas
11.UAB „Visagino energija“Visagino m.reguliuojamas​


ATLIEKINĘ ŠILUMĄ GENERUOJANTYS ASMENYS

Nuo 2023 m. spalio 1 d. vadovaujantis Šilumos ūkio įstatymu, numatyta, kad atliekinę šilumą generuojantis asmuo(toliau – AŠG), tai asmuo, kuris gamybos, komercinės paskirties pastatų eksploatavimo arba kitų energijos rūšių generavimo, energijos perdavimo ar persiuntimo technologinių procesų metu generuoja ar išskiria atliekinę šilumą. Šilumos ūkio įstatymo 102 straipsnio 1 dalyje yra numatyta, kad atliekinę šilumą generuojantys asmenys turi teisę tiekti atliekinę šilumą į šilumos tiekimo sistemą.

Vadovaujantis Šilumos ūkio įstatymo 102 straipsnio 5 dalimi, aukščiau minėti atliekinės šilumos supirkimo ir panaudojimo bendrieji principai mutatis mutandis taikomi ir atliekinę šilumą bendros šilumos ir elektros energijos gamybos (kogeneracijos) būdu generuojantiems asmenims, kurių pagrindinė veikla nėra elektros energijos ir (ar) šilumos gamyba.“

 

Eil. Nr.​​AŠGŠilumos tiekimo sistemaŠilumos tiekėjasStatusas
​1.
AB „Lifosa"Kėdainių m.AB „Panevėžio energija"AŠG
2.AB „Panevėžio stiklas“Panevėžio m.AB „Panevėžio energija“AŠG
3.Orion Global Pet, UAB
Klaipėdos LEZ

UAB „Miesto energija"AŠG

​4.

UAB „Miesto energija"

Klaipėdos m.

AB „Klaipėdos energija"

AŠG