Įeiti
Publikuoti: 2014-02-05. Atnaujinta: 2022-12-20

Nepriklausomi šilumos gamintojai


​​​​​​​​​​​Nuo 2013 m. liepos 20 d., vadovaujantis Šilumos ūkio įstatymo 10 straipsnio 3 dalimi, nepriklausomiems šilumos gamintojams (toliau – NŠG) privaloma šilumos kainodara Šilumos ūkio įstatymo nustatyta tvarka nėra taikoma, nebent nepriklausomas šilumos gamintojas atitinka vieną iš šių kriterijų:

1) NŠG nuosavybės ar kitu pagrindu valdomo šilumos gamybos arba bendros šilumos ir elektros energijos gamybos (kogeneracinio) įrenginio statybai ar modernizavimui finansuoti yra pasinaudota ar naudojamasi Europos Sąjungos finansine parama, nacionalinės atsinaujinančių energijos išteklių plėtros programos finansavimo šaltiniais, valstybės ar savivaldybės dotacija ar subsidija;

2) NŠG naudojasi elektros energijos gamybai termofikaciniu režimu kombinuotojo elektros energijos ir šilumos gamybos ciklo elektrinėse patvirtintomis viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšomis ir (ar) remtinos elektros energijos gamybos apimčių priemonėmis ar atsinaujinančių energijos išteklių naudojimui skatinti taikomomis fiksuoto tarifo priemonėmis;

3) jeigu NŠG ar NŠG, susijusių kontrolės ar priklausomybės santykiais, grupė vienoje centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje gamina daugiau kaip 1/3 metinio šilumos kiekio.

Nepriklausomi šilumos gamintojai, kurie šilumą parduoda šilumos tiekėjams, valdantiems centralizuoto šilumos tiekimo sistemas

Eil. Nr. NŠG pavadinimasŠilumos tiekimo sistemaŠilumos tiekėjasKainodara
1.UAB „Kirtimų katilinė"1Vilniaus m.AB „Vilniaus šilumos tinklai"reguliuojama
2.Idex Paneriškių UAB2Vilniaus m.AB „Vilniaus šilumos tinklai"nereguliuojama
3.Idex Zietela UAB3Vilniaus m.AB „Vilniaus šilumos tinklai"nereguliuojama
4.Idex Pakalniškių UAB4Vilniaus m.AB „Vilniaus šilumos tinklai"nereguliuojama
5.AB „Grigeo"5Vilniaus m.AB „Vilniaus šilumos tinklai"reguliuojama
6.UAB „Foksita" Kauno m.AB „Kauno energija"nereguliuojama
7.Idex Taika UAB6 Kauno m.AB „Kauno energija"nereguliuojama
8.UAB „Lorizon Energy"Kauno m.AB „Kauno energija"nereguliuojama
9.UAB Kauno termofikacijos elektrinėKauno m.AB „Kauno energija"nereguliuojama
10.
UAB „Aldec General"Kauno m.AB „Kauno energija"nereguliuojama
11.Idex Biruliškių UAB7 Kauno m.AB „Kauno energija"nereguliuojama
12. UAB „Ekopartneris"Kauno m.AB „Kauno energija"reguliuojama
13. Idex Taikos elektrinė UAB8Kauno m.AB „Kauno energija"reguliuojama
14.UAB „Ekoresursai"9Domeikavos m.AB „Kauno energija"reguliuojama
15.UAB „Pramonės energija"Klaipėdos mAB „Klaipėdos energija"nereguliuojama
16.AB „Klaipėdos baldai"Klaipėdos m.AB „Klaipėdos energija"nereguliuojama
17.UAB Gren Klaipėda 
Klaipėdos m.AB „Klaipėdos energija"reguliuojama
18.AB „Klaipėdos mediena"Klaipėdos m.AB „Klaipėdos energija"nereguliuojama
19.UAB „Miesto energija" Klaipėdos m.AB „Klaipėdos energija"nereguliuojama
20.
UAB „Kurana"Pasvalio m.AB „Panevėžio energija"reguliuojama
21.
AB „Lifosa"Kėdainių m.AB „Panevėžio energija"reguliuojama
22.AB „Simega"11Kupiškio m.AB „Panevėžio energija"reguliuojama
23.
UAB „Energijos parka​s"12Kairių mstl.AB „Šiaulių energija"reguliuojama
24.UAB „Biovatas"13 Alytaus m.UAB „Alytaus šilumos tinklai"reguliuojama
25.
AB „Ignitis gamyba"14​Elektrėnų m.UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis"reguliuojama
26.
UAB „Autoidėja"Vievio m.UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis"nereguliuojama
27.UAB „Intergates"Vievio m.UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis"nereguliuojama
28.UAB „Visagino linija"Visagino m.VĮ „Visagino energija"reguliuojama
29.
UAB „Lerenta"Visagino m.VĮ „Visagino energija"nereguliuojama
30.UAB „Karlų katilinė"15Visagino m.VĮ „Visagino energija"nereguliuojama
31.UAB „Bio zona"

Telšių miesto Dariaus ir Girėno katilinės sistema
UAB „Litesko" filialas „Telšių šiluma"reguliuojama
​32
UAB „Bio zona"
​Telšių miesto Luokės katilinės šilumos tiekimo sistema
​UAB „Litesko" filialas „Telšių šiluma"

reguliuojama
33.UAB „Žemaitijos energija"Telšių m.UAB „Litesko" filialas „Telšių šiluma"reguliuojama
34.UAB „Ukmergės katilinė" Ukmergės m.UAB „Ukmergės šiluma" reguliuojama
35.
UAB „Biokuro energija"Panevėžio m.AB „Panevėžio energija"nereguliuojama
​36.
​UAB „Forest Investment“
​Vilniaus m.
​AB „Vilniaus šilumos tinklai“
​nereguliuojamas
​37.
​AB „Panevėžio stiklas“​Panevėžio m.​AB „Panevėžio energija“​nereguliuojamas
​38.
​Orion Global Pet, UAB
​Klaipėdos LEZ​UAB „Miesto energija"​reguliuojama
​39.
​AB  „Vilniaus baldai
​Vilniaus m.
​AB  „Vilniaus šilumos tinklai
​nereguliuojama
​40.
​UAB Kauno kogeneracinė jėgainė
​Kauno m.
​AB Kauno energija
​nereguliuojama
​41.
​Vilniaus kogeneracinė jėgainė, UAB
​Vilniaus m.
​AB „Vilniaus šilumos tinklai“
​reguliuojama
​42.
 UAB „Plungės bioenergija
Plungės m.
UAB „Plungės šilumos tinklai
reguliuojama

1 UAB „Pramonės energija" (Vilniaus m.) 2018. spalio 1 d. pakeitė pavadinimą į UAB „Kirtimų katilinė".
2 UAB „Danpower Baltic Paneriškių" 2019 m. gruodžio 16 d. pakeitė pavadinimą į Idex Paneriškių UAB.
3 UAB „Danpower Baltic Zietelos" 2019 m. gruodžio 17 d. pakeitė pavadinimą į Idex Zietela UAB.
4 UAB „Danpower Baltic Pakalniškių" 2019 m. gruodžio 11 d. pakeitė pavadinimą į Idex Pakalniškių UAB.
5 AB „Grigeo Grigiškės"  2017 m. gegužės 2 d. pakeitė pavadinimą į AB „Grigeo".
6 UAB „Danpower Baltic Taika" 2019 m. gruodžio 11 d. pakeitė pavadinimą į Idex Taika UAB.
7 UAB „Danpower Baltic Biruliškių" 2019 m. gruodžio 18 d. pakeitė pavadinimą į Idex Biruliškių UAB.
8 UAB „Danpower Baltic Taika elektrinė" 2019 m. gruodžio 11 d. pakeitė pavadinimą į Idex Taikos elektrinė UAB.

9,10,11,12 Pagal Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo, patvirtinto 2010 m. spalio 4 d. nutarimu Nr. O3-202, 34 punktą, nepriklausomas šilumos gamintojas, gaminantis šilumą iš atsinaujinančių energijos išteklių ir (ar) iškastinio kuro, privalo kas mėnesį (iki mėnesio 10 dienos) informuoti Tarybą ir viešai paskelbti duomenis apie praėjusio ataskaitinio mėnesio šilumos kiekį, pagamintą iš atsinaujinančių energijos išteklių, ir šilumos kiekį, pagamintą iš iškastinio kuro. Viešai skelbiamos informacijos apraše nurodoma galimybė asmeniui, neturinčiam interneto svetainės, informaciją pateikti Tarybai , kuri gautą informaciją pateikia savo interneto svetainėje. 
13 UAB „Biovatas" pirkimo-pardavimo sutarties pagrindu įsigijo UAB gamybinė komercinė firma „Fonas" priklausiusius šilumos gamybos įrenginius.
 14 AB „Lietuvos energijos gamyba" 2019 m. rugsėjo 6 d. pakeitė pavadinimą į AB „Ignitis gamyba".
15 UAB „Pramonės energija" (Karlų km., Visagino sav.) 2018. spalio 1 d. pakeitė pavadinimą į UAB „Karlų katilinė". 
16UAB „Fortum Klaipėda" 2021 m. liepos 26 d. pakeitė pavadinimą į UAB Gren Klaipėda.

Taryba,  vykdydama Šilumos tiekimo licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. liepos 25 d. nutarimu Nr. 982, 7 punktu pavestą funkciją – licencijuojamos šilumos tiekimo veiklos kontrolę ir Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 10 straipsniu apibrėžtą funkciją – prižiūrėti konkurenciją šilumos gamybos veikloje, iš reguliuojamų šilumos tiekėjų turi teisę gauti informaciją apie norinčius prisijungti prie šilumos perdavimo tinklų nepriklausomus šilumos gamintojus.   


Šilumos ūkio įstatymo 10 straipsnio 3 dalis ir 32 straipsnio 14 dalis numato, kad nepriklausomas šilumos gamintojas, atitinkantis Šilumos ūkio įstatymo 10 straipsnio 3 dalyje įtvirtintus kriterijus, privalo taikyti šilumos kainą, apskaičiuotą pagal Šilumos kainų nustatymo metodiką, patvirtiną 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, nepriklausomi šilumos gamintojai planuojantys ar vykdantys šilumos gamybos veiklą ir atitinkantys Šilumos ūkio įstatymo 10 straipsnio 3 dalyje numatytus kriterijus, privalo nedelsiant apie tai informuoti Tarybą.