Įeiti
Publikuoti: 2014-01-31. Atnaujinta: 2023-11-22

Finansinis pajėgumas


​​Vadovaudamasi Ūkio subjektų technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto 2009 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. O3-6, 4.6 papunkčiu Taryba nustato gamtinių dujų sektoriaus finansinio pajėgumo normatyvinių rodiklių žemutines reikšmes. Aprašo 15 punktas nustato, kad ūkio subjekto finansinis pajėgumas vertinamas kaip pakankamas, jei jo bendrasis finansinio pajėgumo yra didesnis nei Tarybos nustatyta atitinkamo sektoriaus atitinkamos veiklos finansinio pajėgumo normatyvinio rodiklio žemutinė reikšmė.

2022 metų gamtinių dujų sektoriaus finansinio pajėgumo normatyvinių rodiklių žemutinės reikšmės (nustatyta 2023 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. O3E-861 )

- Infrastruktūros veiklos –  1,88 .
- Rinkos operatoriaus veiklos ir energijos išteklių biržos operatoriaus veiklos – 2,76.​

2021 metų gamtinių dujų sektoriaus finansinio pajėgumo normatyvinių rodiklių žemutinės reikšmės​ (nustatyta 2022 m. birželio 30 d. nutarimu Nr. O3E-966​)​

- Infrastruktūros veiklos –  1,78​​.
- Rinkos operatoriaus veiklos ir energijos išteklių biržos operatoriaus veiklos – 2,76.


2020 metų gamtinių dujų sektoriaus finansinio pajėgumo normatyvinių rodiklių žemutinės reikšmės (nustatyta 2021 m. birželio 30 d. nutarimu Nr. O3E-758):

- Infrastruktūros veiklos – 2,30.
- Rinkos operatoriaus veiklos ir energijos išteklių biržos operatoriaus veiklos – 2,64.