Įeiti
Publikuoti: 2014-01-31. Atnaujinta: 2022-06-21

AB „Amber Grid“


​​​Gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainos nuo 2023 m. sausio 1 d.:

1. Nuolatinių perdavimo paslaugų kainos (be PVM):

1.1. Ilgalaikių (metinių) perdavimo paslaugų kainos:  vienanarės – įleidimo taškuose , trinarės – vidiniuose išleidimo taškuose, dvinarės  - kituose išleidimo taškuose: 

                                                                 Įleidimo taškuose                                                                     Išleidimo taškuose  ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
​​

Kotlovkos DASKiemėnų DASKlaipėdos DASSantakos DASVidinis išleidimo taškasVidinis išleidimo taškas - AchemaKiemėnų DASŠakių DASSantakos DAS

Kaina už metinius užsakomus pajėgumus

(Eur/(MWh/parą/metus)) arba (kWh/h) už h

142,77

(35,96)*

142,77

142,77

0,000391**100,8646,37116,6646,700,000320**
Kaina už parduodamą dujų kiekį (Eur/MWh)----0,090,090,090,090,09

Kaina už vartojimo pajėgumus

(Eur/(MWh/parą/metus))

----65,8012,02---

*taikoma gamtinių dujų perdavimo apribotiems pajėgumų produktams, transportuojant dujas į trečiąją šalį per Šakių DAS išleidimo tašką;

**taikoma gamtinių dujų valandinė kaina – (kWh/h) už h.

1.2. Trumpalaikių perdavimo paslaugų kainos: vienanarės – įleidimo taškuose, trinarės  – vidiniuose išleidimo taškuose, dvinarės - kituose išleidimo taškuose:

1.2.1. Kainos už užsakomų pajėgumų vienetą:

  KAINOS UŽ UŽSA​KOMŲ PAJĖGUMŲ VIENETĄ, EURAIS BE PVM  ​​
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
                                          Įleidimo taškuose  ​ ​ ​ ​ ​Išleidimo taškuose  ​ ​ ​ ​
Kotlovkos DASKotlovkos DAS (apribotiems pajėgumų produktams)Kiemėnų DASKlaipėdos DASSantakos DASVidinis taškasVidinis taškas - AchemaKiemėnų DASŠakių DASSantakos DAS
NUOLATINIŲ PAJĖGUMŲ KAINOS:  ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
Pajėgumų vienetas
MWh / parą / metus  ​ ​ ​
Už (kWh/h) už h
MWh / parą / metus  ​ ​ ​
Už (kWh/h) už h
Ilgalaikių pajėgumų kainos142,7735,96142,77142,770,000391100,8646,37116,6646,700,000320
Ketvirčio pajėgumų kainos, pajėgumams užsakomiems ketvirčiui: 
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
Pajėgumų vienetas
MWh / parą / ketvirtį  ​ ​ ​
Už (kWh/h) už h
MWh / parą / ketvirtį  ​ ​ ​
Už (kWh/h) už h
1 ketv.38,729,7538,7238,720,00043047,5621,8731,6422,020,000352
2 ketv.39,159,8639,1539,150,00043020,129,2531,999,310,000352
3 ketv.39,589,9739,5839,580,00043015,577,1632,357,210,000352
4 ketv.39,589,9739,5839,580,00043042,5819,5832,3519,720,000352

 

Mėnesio (M) ir paros (P) / einamosios paros (EP) pajėgumų kainos, pajėgumams užsakomiems mėnesiui / atitinkamo mėnesio parai / einamajai parai

Mėnesio (M) pajėgumų vienetas MWh / parą / mėnesį; Paros (P), Einamosios paros (EP) - pajėgumų vienetas MWh / parą

 amber grid lentelė.JPG

2. Pertraukiamųjų perdavimo pajėgumų paslaugų kainos: 

Pertraukiamųjų pajėgumų kainos: sudaro 90 proc. atitinkamo nuolatinių pajėgumų produkto (ilgalaikių, ketvirčio, mėnesio, paros / einamosios paros pajėgumų) tame taške kainos. Už kiekvieną parą, kurią įvyko nutraukimas įsigijus nuolatinių pajėgumų produktus tam tikrame įleidimo ar (ir) išleidimo taške, kompensacija yra lygi to taško paros nuolatinių pajėgumų produkto kainai, padaugintai iš 3.

3. Jeigu per 2023 m. atsirastų prijungtų žalių dujų (biometano, vandenilio) gamintojų, jiems būtų taikoma įleidimo kaina be nuolaidos.​

Saugumo dedamoji nuo 2022 m. sausio 1 d.:

Saugumo dedamoji252,86Eur/(MWh/parą/metus)
SGD pakartotinio duji​​nimo kainos pastovioji dalis, skirta pastoviosioms eksploatavimo sąnaudoms, reikalingoms SGD terminalo veiklai užtikrinti, kompensuoti
149,88
Skirtumas tarp paskirtojo tiekėjo už SGD terminalo būtinojo kiekio įsigijimą mokėtinos kainos už per ataskaitinį mėnesį išdujintą ir (ar) perkrautą SGD kiekį ir nustatytos vidutinės importo kainos28,57
Paskirtojo tiekėjo SGD terminale technologinėms reikmėms sunaudoto SGD kiekio sąnaudos29,97
SGD terminalo būtinojo kiekio tiekimo ilgalaikės garantijos finansavimo sąnaudos0,50
Faktinių ir prognozuotų SGD terminalo būtinojo kiekio tiekimo pagrįstų sąnaudų skirtumo dedamoji43,59
SGD terminalo lėšų administravimo sąnaudų dedamoji0,35
Saugumo dedamoji nuo 2022 m. gegužės 1 d.:

Saugumo dedamoji102,98Eur/(MWh/parą/metus)
SGD pakartotinio duji​​nimo kainos pastovioji dalis, skirta pastoviosioms eksploatavimo sąnaudoms, reikalingoms SGD terminalo veiklai užtikrinti, kompensuoti
0
Skirtumas tarp paskirtojo tiekėjo už SGD terminalo būtinojo kiekio įsigijimą mokėtinos kainos už per ataskaitinį mėnesį išdujintą ir (ar) perkrautą SGD kiekį ir nustatytos vidutinės importo kainos28,57​
Paskirtojo tiekėjo SGD terminale technologinėms reikmėms sunaudoto SGD kiekio sąnaudos29,97
SGD terminalo būtinojo kiekio tiekimo ilgalaikės garantijos finansavimo sąnaudos0,50
Faktinių ir prognozuotų SGD terminalo būtinojo kiekio tiekimo pagrįstų sąnaudų skirtumo dedamoji43,59
SGD terminalo lėšų administravimo sąnaudų dedamoji0,35

Archyvas: 2015 m., 2016 m.., 2017 m., 2018 m., 2019 m., 2020 m., 2021 m.​