Įeiti
Publikuoti: 2014-01-31. Atnaujinta: 2023-12-19

Gamtinių dujų kainos struktūra buitiniams vartotojams


Buitiniai vartotojai pagal suvartojamą dujų kiekį skirstomi į tris grupes ir šioms grupėms nustatomos atskiros kainos:

 • I grupės vartotojai, vartojantys gamtines dujas maisto ruošimui ir suvartojantys iki 300 m³ dujų per metus;
 • II grupės vartotojai, vartojantys dujas būsto šildymui ir suvartojantys nuo 301 m³ iki 20 000 m³ dujų per metus;
 • III grupės vartotojai, suvartojantys daugiau kaip 20 000 m³ dujų per metus.

 

Gamtinių dujų kaina gyventojams susideda iš dviejų dalių:

 • Pastoviąją tarifo dalį – mėnesinį mokestį , nepriklausantį nuo suvartoto dujų kiekio;
 • Kintamąją tarifo dalį– už suvartotą gamtinių dujų kubinių metrų kiekį.


Kadangi didžiausiam namų ūkių skaičiui gamtines dujas tiekia UAB „Ignitis", pateikiame šios įmonės gamtinių dujų tarifų buitiniams vartotojams struktūrą.


Tarifo už gamtinių dujų kubinį metrą struktūra​

 • Į gamtinių dujų tarifą už kubinį metrą yra įskaičiuojama:
 • prognozuojama gamtinių dujų įsigijimo kaina;
 • kainų skirtumas, susidaręs tarp prognozuotos ir faktinės gamtinių dujų (produkto) kainos;
 • išlaidos jų pristatymui iki vartotojo (perdavimas ir skirstymas vamzdynais);
 • lėšos būtinos saugumui ir patikimumui užtikrinti;
 • tiekimo kainos dalis;
 • PVM mokestis​

Tarybos reguliuojami dydžiai – išlaidos dujų pristatymui vamzdynais iki vartotojo, tiekimo saugumo kainos ir papildoma dedamoji prie perdavimo dedamoji yra reguliuojami dydžiai. Nereguliuojamos kainos dedamosios – gamtinių dujų įsigijijmo kaina, tiekimo kaina bei pridėtinės vertės mokestis.

Gamtinių dujų kaina už 1 m3 tarp I, II ir III grupės vartotojų skiriasi pagrinde dėl skirstymo paslaugos dedamosios dydžių skirtumo. Kadangi sąnaudos gamtinių dujų pristatymui yra panašios, ar gyventojas per metus suvartoja iki 301 m3 dujų, ar žymiai daugiau, tai jas (sąnaudas) padalinus iš suvartoto kiekio (suvartotų m3) dujų, gaunama mažesnė dujų skirstymo kainos dedamoji II ir III grupei.

Faktinės dujų importo kainos dinamikos ir importo kainos, įskaičiuotos į dujų tarifą buitiniams vartotojams, skirtumas pavaizduotas 1 pav.

1 pav. Dujų importo kainos kitimas 2021–2023 m. bei TTF prognozė (*) 2024 m. I pusm., 
įskaičiuota į tarifą buitiniams vartotojams, Eur/MWh
​​​
Šaltinis – Taryba.

Nuo 2024 m. sausio 1 d. buitiniams vartotojams kintamoji gamtinių dujų tarifo dalis, lyginant su 2023 m. II pusmetyje galiojusiais gamtinių dujų tarifais, (dėl prognozuojamos mažesnės gamtinių dujų įsigijimo kainos bei sumažėjusios gamtinių dujų skirstymo paslaugos kainos) mažėja:

 • I grupės vartotojams – 5,15 proc.;
 • II grupės vartotojams – 4,60 proc.;
 • III grupės vartotojams –4,82 proc.

2 pav. pateiktas 2023 m. II pusm. bei 2024 m. I pusm. I, II ir III grupių kintamosios gamtinių dujų tarifo dalies už gamtinių dujų 1 m3 palyginimas.

2 pav. 2023 m. II pusm. kintamosios gamtinių dujų tarifo dalies už gamtinių dujų kubinį metrą struktūra, palyginus su 2024 m. I pusm. kintamąja gamtinių dujų tarifo dalimi, Eur/m³
​​

*Papildoma dedamoji prie gamtinių dujų skirstymo paslaugos kainos, susidariusiam Saugumo dedamosios skirtumui už 2023 m. II pusmetį kompensuoti.


Pastovaus mokesčio per mėnesį struktūra

Pastovus mokestis per mėnesį mokamas dujų sistemos „darbingumo" palaikymui bei galios (pralaidumo užsitikrinimui) magistraliniuose dujotiekiuose rezervavimui, kadangi kiekvienas vartotojas turi turėti garantiją, kad bet kuriuo momentu galės gauti kokybišką paslaugą. Taip pat į pastovų mokestį yra įskaičiuotos išlaidos apskaitai, sutarčių sudarymui (tiekimo kaina).

Galios užtikrinimo magistraliniais dujotiekiais kainos dalis priklauso nuo tam tikrai vartotojų grupei reikalingos galios perdavimo sistemoje ir konkrečiai vartotojų grupei priklausančio vartotojų skaičiaus. II grupės vartotojams reikia apie 6 kartus didesnės galios nei I grupės vartotojams. 3 pav. pateikta 2024 m. I pusmečio pastovaus mokesčio struktūra, kuri palyginus su anksčiau galiojusia, nekito.​

3 pav. 2024 m. I pusmečio gamtinių dujų pastovaus mokesčio per mėnesį struktūra, Eur/mėn. (su PVM)


Šaltinis – Taryba.

Europos Sąjungos statistikos agentūra „Eurostat" kiekvienais metais skelbia duomenis apie Europos šalyse būsto šildymui vartojamų gamtinių dujų kainą. „Eurostat" duomenimis (4 pav.), gamtinių dujų tarifas Lietuvoje 2023 m. I pusmetį sudarė vidutiniškai 0,0465 Eur/kWh (dujų kainos šiame grafike yra parodytos be mokesčių) ir buvo 51,8 proc. mažesnis nei ES vidurkis. Mažesni tarifai buvo tik Gruzijoje, Turkijoje, Vengrijoje, Serbijoje ir Kroatijoje.

 

4 pav. Europos šalių gamtinių dujų tarifų buitiniams vartotojams, vartojantiems dujas būsto šildymui, palyginimas, 2023 m. I pusm., Eur/kWh

Šaltinis – Eurostat.​