Įeiti
Publikuoti: 2016-03-08. Atnaujinta: 2019-06-28

Gamintojų sąrašai


Vadovaudamasi Gamtinių dujų tiekimo diversifikavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 7 d. nutarimu Nr. 1354, 6 punktu, Taryba skelbia energijos gamintojų, kurie reguliuojamai elektros energijos ir (ar) šilumos energijos gamybos veiklai naudoja gamtines dujas ir kuriems reikia gamtinių dujų vartojimo pajėgumų, sąrašą.