Įeiti

Vandens kaina šilumos aukcionams


Vanduo Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos (vert.lt) (Aktuali kaina nurodyta xls failo 13 eilutėje).

Šilumos tikimo sistem​​a
Vandens tiekimo įmonė 
Alytaus m. 
UAB "Dzūkijos vandenys"
Kauno m. UAB "Kauno vandenys"
Klaipėdos m. AB "Klaipėdos vanduo"
Panevėžio m. UAB "Aukštaitijos vandenys"
Pasvalio m.UAB "Pasvalio vandenys"
Telšių m. Dariaus ir Girėno kat. UAB "Telšių vandenys"
Ukmergės m. UAB "Ukmergės vandenys"
Vilnius m. (Aprašo* 10.1¹ p.)UAB "Vilniaus vandenys"
Vilnius m.  (Aprašo* 10.1² p.)UAB "Vilniaus vandenys"
Visagino m. UAB "Visagino energija"
Domeikavos m. UAB "Kauno vandenys"
Elektėnų m. ir Vievio m. UAB "Elektrėnų komunalinis ūkis"
Kėdainių m. UAB "Kėdainių vandenys"
KLEZ AB "Klaipėdos vanduo"
Kupiškio m. UAB "Kupiškio vandenys"
Plungės m. UAB "Plungės vandenys"
Telšių m. Luokės kat. UAB "Telšių vandenys"​


*Vidutinės biokuro kainos nustatymo tvarkos ir sąlygų aprašas, patvirtintas Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2013 m. gruodžio 27 d.
nutarimu Nr. O3-759 "Dėl Vidutinės biokuro kainos nustatymo tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo".​