Įeiti
Publikuoti: 2022-01-27. Atnaujinta: 2022-01-28

Nepriklausomo tiekimo veikla


ELEKTROS ENERGIJOS NEPRIKLAUSOMO TIEKIMO VEIKLOS ATASKAITOS

Primename, kad teisės aktuose nurodomas ataskaitas bei kitą pareikalautą informaciją ūkio subjektai privalo pateikti elektronine forma per Tarybos Duomenų surinkimo ir analizės informacinę sistemą DSAIS.

Ūkio subjektas, turintis licenciją (leidimą) verstis elektros energijos nepriklausomo tiekimo veikla, privalo Tarybai pateikti:

Eil. Nr.Paskirtis​

Ataskaita

(rekomenduojama pavyzdžius atsisiųsti naudojantis Chrome ar Mozilla Firefox interneto naršyklėmis)

PeriodiškumasTerminas
1
Pusmetinei elektros tiekimo rinkos stebėsenos ataskaitai;per pusmetį vykdytos elektros energijos tiekimo veiklos ataskaita;kas pusmetįiki 02.09 / iki 08.09
2REMIT monitoringaseinamiesiems metams sudarytų prekybos didmeniniais energetikos produktais sutarčių patvirtintas kopijas, o pasikeitus sutarčių sąlygoms ar sudarius sutartis vėliau nei einamųjų metų vasario 1 d. – per 10 darbo dienų pasikeitusių ar naujų sutarčių patvirtintas kopijas su: elektros energijos tiekėjais, elektros energijos gamintojais, kurių gamybos pajėgumai yra 10 MW ir didesni, perdavimo sistemos operatoriumi, balansavimo energijos tiekėjais;
kasmetiki 02.01
3Atskaitinės kainos nustatymuiDidmeninės prekybos pagal dvišales sutartis ir pagalbiniais instrumentais ataskaita​;kasmetiki 09.15
4WACC'o nustatymuiilgalaikių paskolų palūkanų normų duomenys investicijų grąžos normos skolinto kapitalo kainai skaičiuoti;kasmetiki 07.10

 

Teisės aktai, reglamentuojantys ataskaitų pateikimą:

1. Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas​​
2. Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymas
3. Energetikos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo įmonių informacijos teikimo taisyklės, patvirtintos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. O3-80
4. Investicijų grąžos normos nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. rugsėjo 22 d. nutarimu Nr. O3-510
5. Prognozuojamos elektros energijos rinkos kainos ir atskaitinės kainos nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės energetikos Reguliavimo tarybos 2019 m. gegužės 24 d. nutarimu Nr. O3E-152