Įeiti
Publikuoti: 2020-05-06. Atnaujinta: 2021-03-01

Perkrovos pajamos


2019 m. birželio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/943 dėl elektros energijos vidaus rinkos įpareigoja nacionalines energetikos reguliavimo institucijas kasmet apibendrinti ir paskelbti perdavimo sistemų operatorių (PSO) perkrovos pajamas ir jų panaudojimą.

PSO metų perkrovos pajamų ataskaitos
AB „Litgrid“ 2020 metų perkrovos pajamų ataskaita
AB „Litgrid“ 2019 metų perkrovos pajamų ataskaita