Įeiti
Publikuoti: 2014-01-31. Atnaujinta: 2020-12-15

ELEKTROS ENERGIJOS TRANSPORTAVIMO PASLAUGŲ IR VISUOMENINIŲ KAINŲ VIRŠUTINĖS RIBOSPavadinimas     201220132014 20152016
I pusm.
2016
II pusm.
2017 20182019 

2020

I pusm.

2020 II pusm.2021
 LITGRID AB   ​ ​ ​ ​
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
Perdavimo paslaugos kainos viršutinė riba, ct/kWh:0,850,9720,7610,6311,0440,977 1,0651,148 1,273 1,599 1,599 1,483
Perdavimo paslaugos aukštos įtampos tinklais kainos viršutinė riba, ct/kWh 0,670,6990,639 0,5380,6910,691 0,6720,619 0,658 0,8140,8140,721
Sisteminių paslaugų kaina, ct/kWh   0,180,273 0,122 0,0930,3530,286 0,393 0,5290,615 0,785 0,785 0,762Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) kaina ​
Gamintojai (termofikacinės elektrinės), vartojantys pasigamintą elektros energiją savo reikmėms , ct/kWh 2,04 0,9030,9460,9451,7091,6281,4661,3040,903 0,6831,2151,124
Visi asmenys, išskyrus gamintojus (termofikacines elektrines), vartojančius pasigamintą elektros energiją savo reikmėms, ct/kWh 2,7162,0681,6421,5771,4971,3861,350 0,903 0,6831,2151,124
AB „Energijos skirstymo operatorius"** ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
Skirstymo paslaugos vidutinės įtampos tinklais kainos viršutinė riba 1,411,3751,2971,1781,0001,000 0,8300,7980,862 1,076 1,076 1,167
Skirstymo paslaugos žemos įtampos tinklais kainos viršutinė riba 1,86 1,8011,785 1,5501,7661,7661,6551,7161,871 2,092 2,092 2,171
Skirstymo paslaugos buitiniams vartotojams papildoma dedamoji-----------0,112
                        
AB „Energijos skirstymo operatorius"**
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
UAB „Lietuvos energijos tiekimas"
UAB „Ignitis"
​ ​
Visuomeninio tiekimo paslaugos kainos viršutinė riba,
ct/kWh  
0,13 0,140,15
0,1390,1650,165 0,1430,118 0,281 0,370 0,370 0,397
Visuomeninių elektros energijos kainų viršutinės ribos, ct/kWh -- - - -- -- - ---
Vartotojams, gaunantiems elektros energiją iš perdavimo (330-110 kV) tinklų , ct/kWh 7,63 8,50------ - ---
Vartotojams, gaunantiems elektros energiją iš skirstymo vidutinės (35-6 kV) įtampos tinklų, ct/kWh 9,059,8779,157 8,616 8,0867,499 7,102 6,8367,760 8,9518,0268,046
Vartotojams, gaunantiems elektros energiją iš skirstymo žemos (0.4 kV) įtampos tinklų,
ct/kWh  
10,90 11,67810,94110,1659,8529,530 9,0888,98110,317 11,82610,90111,393

Pastabos:
*Iki 2008 m. buvo dalis elektros energijos įsigijimo (gamybos) kainos.
**2011 m. reorganizavus AB Rytų skirstomieji tinklai ir AB „VST" buvo įkurta AB „LESTO". Reorganizavus AB „Lesto" ir teisės aktų nustatyta tvarka Komisijai išdavus elektros energijos skirstymo bei visuomeninio tiekimo licencijas AB „Energijos skirstymo operatorius", nuo 2016 m. sausio 1 d. šiai bendrovei pereina visos AB „Lesto" turėtos teisės ir pareigos.  

Archyvas 2020 m.