Įeiti
Publikuoti: 2014-01-31. Atnaujinta: 2024-05-10

Elektros energijos kainos


​​​Nustatytos visuomeninės elektros kainos viršutinės ribos 2024 m. I pusmečiui

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) patvirtino perskaičiuotą visuomeninės elektros energijos kainos viršutinę ribą 2024 m. I pusmečiui. Visuomeninė kaina taikoma buitiniams vartotojams, kurių metinis suvartojimas yra mažesnis nei 1 000 kWh.Vidutinė elektros energijos kaina nuo 2024 m. balandžio 1 d. buitiniams vartotojams, perkantiems elektros energiją iš žemos įtampos (ŽĮ) tinklų, yra 17,337 ct/kWh be PVM ( 20,978 ct/kWh su PVM).​​
 
1 pav. Vidutinės visuomeninės elektros energijos kainos sandara ŽĮ tinkle nuo 2024 m. balandžio 1 d., ct/kWh be PVM


Vidutinė elektros energijos kaina nuo 2024 m. balandžio 1 d. buitiniams vartotojams, perkantiems elektros energiją iš vidutinės įtampos (VĮ) tinklų, yra 11,819 ct/kWh be PVM (14,301 ct/kWh su PVM).

2 pav.  Vidutinės visuomeninės elektros energijos kainos sandara VĮ tinkle nuo 2024 m. balandžio 1 d., ct/kWh be PVM         ​​     


Visuomeninę elektros energijos kainą sudaro šios dedamosios:

1.  Elektros energijos įsigijimo (biržos) kaina, įskaitant balansavimo energijos sąnaudas ir biržos mokesčius;

2.  Persiuntimo paslaugos kaina, kurią sudaro:

a) Elektros energijos perdavimo kaina – ją sudaro perdavimo sistemos operatoriaus sąnaudos dėl elektros energijos persiuntimo aukštos įtampos elektros energijos perdavimo tinklais.

b) papildomų paslaugų įsigijimo dedamoji prie perdavimo paslaugos kainos – paslaugos, kurios užtikrina energetikos sistemos darbo stabilumą ir patikimumą, sisteminių avarijų prevenciją ir likvidavimą, reikiamą galios rezervą bei pralaidumą perdavimo tinklais laikantis nustatytų elektros energijos tiekimo kokybės ir patikimumo ribų.

c) Elektros energijos skirstymo kaina – ją sudaro skirstomųjų tinklų operatoriaus, turinčio daugiau nei 100 tūkst. vartotojų, patiriami kaštai paskirstant elektros energiją vidutinės ir žemos įtampos tinklais. Elektros energijos skirstymo kaina priklauso nuo įtampos, iš kurios vartotojai gauna (vartoja) elektros energiją. Paveiksle parodyta skirstymo paslaugos žemos įtampos tinklais kaina, indeksuota įvertinant skirstymo paslaugos teikimo sąnaudų priskyrimo buitiniams vartotojams koeficientą.

3. Viešuosius interesus atitinkančios paslaugos (toliau – VIAP) kaina – skirta elektros energijos gamybai iš atsinaujinančių energijos išteklių, balansavimui perdavimo ir skirstymo tinkle, centralizuotai prekybai bei kitoms VIAP sąnaudoms, kaip atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių prijungimas, VIAP paslaugų administravimas ir pan.

4. Visuomeninio tiekimo paslaugos kaina – sudaro visuomeninio tiekėjo veiklos sąnaudos, patirtos vykdant visuomeninį elektros energijos tiekimą buitiniams vartotojams.

5. Dvi papildomos dedamosios prie persiuntimo kainos: –

1) Persiuntimo paslaugos kainos buitiniams vartotojams papildoma dedamoji, skirta tiekimo veiklos pajamų ir sąnaudų, įskaitant elektros energijos įsigijimo sąnaudų, skirtumams padengti,

2) Papildoma dedamoji prie persiuntimo kainos, skirta padengti elektros energijos įsigijimo technologinėms reikmėms kainų skirtumus.

 

3 pav. Vidutinės elektros energijos kainos ŽĮ vartotojams palyginimas, ct/kWh (be PVM)
 


4 pav. Vidutinės elektros energijos kainos VĮ vartotojams palyginimas, ct/kWh (be PVM)


5 pav. Vidutinė elektros energijos kaina VĮ ir ŽĮ vartotojams 2024 m. I pusm., ct/kWh (galutinė kaina su PVM)​​


Patvirtinti 2024 m. I pusmečio elektros energijos tarifai buitiniams vartotojams

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) patvirtino visuomeninio tiekėjo UAB „Ignitis"* 2024 m. I pusmečio elektros energijos tarifus buitiniams vartotojams, kurie bus taikomi vartotojams, per metus suvartojantiems mažiau kaip 1000 kWh ir nepasirinkusiems nepriklausomo elektros tiekėjo**.

Populiariausias „standartinis“ vienos laiko zonos tarifas  sieks 21,9 cento už kilovatvalandę (su PVM) – 3,52 proc., arba 0,80 cento mažiau negu 2023 m. II mėn. (22,70 cento). Dviejų laiko zonų dienos tarifas mažės 4,21 proc. (1,10 cento) iki 25 cento, o nakties – 3,80 proc. (0,60 cento) iki 15,2 cento.

Detali informacija apie kiekvieno tarifo plano tarifus čia: https://www.vert.lt/elektra/Puslapiai/tarifai/visuomeniniai-tarifai-eso-galiojantys.aspx