Įeiti
Publikuoti: 2014-01-31. Atnaujinta: 2021-11-08

Viešuosius interesus elektros energetikos sektoriuje atitinkančios paslaugos


​​​​​VIAP lėšų biudžetas (mln. Eur)  2011–2022 metais

Nr.Pavadinimas
2011 m.2012 m.2013 m.2014 m.2015 m. 2016 m.2017 m.2018 m.2019 m.2020 m.2021 m. 2022 m.

1. AEI gamyba, balansavimas ir centralizuota prekybamln. Eur 26,99 36,98 53,351 62,498 63,278 93,243111,372114,217 108,359 116,38295,07859,653
2. Termofikacinių elektrinių gamyba mln. Eur 24,82 33,93 48,71 27,24 17,79 000 0 00​0
3.Lietuvos elektrinės gamybamln. Eur 89,94 96,479 136,462 77,670 50,59 0000 000
4.Lietuvos elektrinės pastoviosios sąnaudosmln. Eur 10,85 18,867 0 0 0 0000 000
5.Lietuvos elektrinės rezervaimln. Eur - - 4,159 0 0 25,14634,30826,9390 000
6.Strateginiai elektros gamybos projektai (VAE)mln. Eur - - 0 0 0 000 0 0
00
7.Strateginiai infrastruktūros projektai (NordBalt)mln. Eur 26,65 24,62 24,62 23,17 20,273 19,58800 0 000
8.Ignalinos AE mln. Eur 0 0 0 0 0 000 0 000
9.AEI prijungimas prie perdavimo ir skirstomųjų tinklųmln. Eur 0,23 0,049 0,131 -0,049 5,14 0,5450,0453,885 0,381 0,07800
10.Tinklų plėtra dėl AEImln. Eur 0 0 0 0 -0,003 -0,003-0,139-0,123 0 000
11.Rinkos operatoriaus sąnaudosmln. Eur - - - 0 0 00 0 0 00
0
12.Administravimasmln. Eur 0,14 0,14 0,14 0,14  0,14 0,1620,1620,162 0,195 0,1830,1680,192
13.Prognozuojamas likučių saugojimo rezultatas (palūkanos)mln. Eur 0 0 -0,17 -0,23 0 0000 000
14.Skolinimosi priemonių rezultatasmln. Eur -----0,241 0,050,034 0,033 0,0460,1190
15.Prijungimo pajamos (AEI gamintojų sumokama dalis tinklų operatoriams)mln. Eur 0 -0,31 - - -1,47 0-0,0490 0 000
16. Saulės elektrinių išlaidų kompensavimas mln. Eur - - - 1,001 2,436 0,0220,0350 0 000
17. Elektros energetikos įstatymo 741 straipsnio 2 dalyje numatytas VIAP lėšų grąžinimas[1]           15,54515,16812,259
18.Iš viso VIAP biudžetasmln. Eur 179,62 210,75 267,407 191,452 158,171 138,944145,784145,114108,968 132,235[2]110,53372,104
19.Neatitikimai už praėjusius metusmln. Eur -1,85 -1,18 -17,26 6,793  1,91 14,072 0,4590,157-9,392 -30,287,969-33,605
20.VIAP lėšos, surinktinos vartotojų kalendoriniais metaismln. Eur 177,77 209,58 250,15 198,24  160,081 153,016146,243145,27199,576 101,955118,50238,499

 

Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų kainos 2011–2022 metais, euro ct/kWh (be PVM)       

Vartotojų grupės2011 m.2012 m.2013 m.2014 m.2015 m.2016 m. I pusm.2016 m. II pusm.2017 m. 2018 m.2019 m.​2020 m.2021 m.​2022 m.

IGamintojai (termofikacinės elektrinės), vartojantys pasigamintą elektros energiją savo reikmėms

 

1,74*

 

2,04*

0,9030,9460,9451,7091,6281,466
1,304
0,903

 0,683[3]

1,215[4]

 1,124[5]

1,006[6]

0,321
IIVisi asmenys, išskyrus gamintojus (termofikacines elektrines), vartojančius pasigamintą elektros energiją savo reikmėms2,7162,0681,6421,5771,4971,3861,3500,903

 0,683[7]

1,215[8]

 1,124[9]

1,006[10]

0,321

* nediferencijuota VIAP kaina.


[1] Nuostatos įsigaliojo 2019 m. sausio 1 d.

[2] Galimas neatitikimas dėl skaičiavimuose tarpinių rezultatų apvalinimo

[3] 2020 m. I pusm. taikyta kaina;

[4] 2020 m. II pusm. taikyta kaina

[5] 2021 m. I pusm. taikyta kaina;

[6] 2021 m. II pusm. taikoma kaina

[7] 2020 m. I pusm. taikyta kaina;

[8] 2020 m. II pusm. taikyta kaina

[9] 2021 m. I pusm. taikyta kaina;

[10] 2021 m. II pusm. taikoma kaina


Bendrų šilumos ir elektros energijos gamintojų superkamos elektros energijos kaina (euro ct/kWh ir ct/kWh)      

Nr.Pavadinimas2010 m.2011 m.2012 m.2013 m.2014 m.2015 m.
1.UAB „Vilniaus energija“ ​---- - ​-
2. ​UAB „Vilniaus energija“ termofikacinė elektrinė Nr. 2 ​​euro ct/kWh4,717,648,9010,769,24​9,43
​ct/kWh​16,25​26,39​30,73​37,16 ​31,89 32,56
​ 3.​ UAB „Vilniaus energija“ termofikacinė elektrinė Nr. 3 ​​euro ct/kWh​4,92​6,92​7,94​10,92​8,427,43
​ct/kWh16,9823,8827,4137,71 29,07 25,65
​ 4.​ UAB „Vilniaus energija“ Salininkų katilinės termofikacinė elektrinė ​​​euro ct/kWh​4,67​9,21​10,41​14,42​10,85​10,11
​ct/kWh16,1331,7935,9549,80 37,45 ​34,91
​ 5.​ UAB Kauno termofikacijos elektrinė ​​​euro ct/kWh​5,84​6,50​8,01​9,45​8,65​7,70
​ct/kWh20,1622,4527,6632,63 29,88 ​26,60
​ 6.​ AB „Klaipėdos energija“​​​euro ct/kWh​4,88​7,52​8,69​10,59​-​-
​ct/kWh16,8525,9629,9936,57 - ​-
​ 7.​ AB „Lifosa“​​​euro ct/kWh​-​-​-​-​-​-
​ct/kWh---- - ​-
​ 8.​ AB „Panevėžio energija“​​​euro ct/kWh​-​-​-​-​-​-
​ct/kWh---- - ​-
​ 8.1.​ AB „Panevėžio energija“ Panevėžio rajoninė katilinė Nr. 1 ​euro ct/kWh​6,64​7,99​10,02​14,69​-​-
​ct/kWh22,9227,5934,5850,73 - ​-
​ 8.2.​ AB „Panevėžio energija“ Panevėžio termofikacinė elektrinė ​euro ct/kWh​7,52​7,06​9,10​12,57​9,088,02
​​ct/kWh25,9624,3831,4343,41 31,36 27,70
​ 9.​ AB „Kauno energija“ Petrašiūnų elektrinė ​euro ct/kWh​6,08​7,328,74​​11,35​7,808,55
​​ct/kWh2125,2730,1739,20 27,61 29,51
​ 10.​ UAB „Litesko“ filialas Druskininkų šiluma ​euro ct/kWh​6,92​8,59​-​-​-​-
​​ct/kWh23,9129,67-- - ​-
​ 11. ​ UAB „Litesko“ filialas Marijampolės šiluma ​euro ct/kWh​--​-​-​7,87​​-
​​ct/kWh- - - - 27,19 ​-
​ 12.​ UAB „Litesko“ filialas Alytaus energija ​euro ct/kWh​5,57​7,90​8,82​11,328,92​​10,14
​​ct/kWh19,2324,4830,4639,08 30,79 ​35,02
​ 13.​ AB „Šiaulių energija“ ​euro ct/kWh​5,83​8,19​-​-​-​-
​​ct/kWh20,1228,29-- - ​-
​ 14.​ UAB „Utenos šilumos tinklai“​euro ct/kWh​4,66​8,46​12,41​-​-​-
​​ct/kWh16,0929,2242,84- - ​-
​ 15.​ UAB „Girių bizonas“​euro ct/kWh​--​-​-​-​​-
​​ct/kWh---- - ​-
​ 16.​ UAB „ENG“ Pasvalio rajono katilinė ​euro ct/kWh​7,62​8,94​12,30​16,56​10,65​10,71
​​ct/kWh26,330,8842,4657,18 36,76 ​36,97
​ 17.​ AB „Klaipėdos mediena“​euro ct/kWh​--​​10,88​11,59​9,64​11,02
​​ct/kWh--37,5640,01 33,28 ​38,03
​ 18.​ AB „Baltijos elektrinių investicijos“​euro ct/kWh​--​​8,68-​-​​-
​​ct/kWh--29,98- - ​-
​ 19.​ AB „Kauno energija“ Noreikiškių elektrinė ​euro ct/kWh​--​10,88​​11,59​11,24​9,82
​​ct/kWh--37,5640,01 38,81​33,90


Elektros energijos gamyba Lietuvos elektrinėje, būtina elektros energijos tiekimo saugumui užtikrinti, supirkimo kainos ir skirtos lėšos

Nr.Pavadinimas2010 m.2011 m.2012 m.2013 m.2014 m. ​2015 m.
1.Elektros energijos gamyba
būtina elektros sistemos tiekimo saugumui užtikrinti
euro ct/kWh ​8,498,9110,7914,2014,72​11,86
​ct/kWh ​29,31​30,75​37,2749,03 50,84 ​40,95
​ 2.​ Suma, būtina energetikos sistemos rezervams užtikrintimln. Eur​7,29​26,44*​18,87​4,159​--​
mln. Lt25,1791,3*65,14514,359 -​-

* iš jų – 20,27 mln. Eur/70 mln. Lt AB Lietuvos elektrinės naujo bloko statybai finansuoti.