Įeiti

Kokia data turėtų būti nurodyta sutartyje, nuo kada pradedama tiekti pasirinkto tiekėjo elektra?


Vadovaujantis, Buitinių vartotojų su tiekėjais sudaromų elektros energijos pirkimo–pardavimo ir persiuntimo paslaugos teikimo sutarčių standartinių sąlygų aprašo nuostatomis, kiekvienai sudarytai sutarčiai tiekėjas suteikia numerį ir sutartyje nurodo jos sudarymo vietą ir datą,. Sutartis įsigalioja jos sudarymo dieną, jei sutarties sudarymo dieną vartotojo objektas yra prijungtas prie skirstomųjų elektros tinklų ir sutartyje nenurodoma kita sutarties įsigaliojimo data. Pasirašytoje sutartyje su tiekėju numatoma nuo kada pradedama tiekti elektros energiją.​