Įeiti

Konkursas, organizuojamas pagal AIE įstatymo 22 str. (taikant skatinimą)


​​​​

Informacija apie Konkursą ​​​
Konkurso pavadinimas  Jūrinės teritorijos naudojimo atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai konkursas, organizuojamas pagal Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 22straipsnį. 
Konkurso sąlygos:  Visos Konkurso sąlygos nustatytos Konku​rso sąlygų apraše​​, patvirtintame Tarybos 2024-01-11 nutarimu Nr. O3E-29
Jūrinė Konkurso teritorija Nurodyta Vyriausybės 2020 m. birželio 22 d. nutarimo Nr. 697 1 ir 2 prieduose 
Mažiausia įrengtoji galia   700 MW 
Didžiausia leistina generuoti galia  700 MW 
Skatinimo laikotarpis 15 metų nuo leidimo gaminti elektros energiją išdavimo dienos
Didžiausia galima elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių pirkimo–pardavimo sandorio kaina 107,18 Eur/MWh
Žemiausia sandorio kainos riba 64,31 Eur/MWh
Konkurso dokumentų ir Konkursų aprašo 7 priede nustatytos formos pasiūlymo (toliau – Pasiūlymas) teikimo laikotarpisir tvarka

Konkurso dokumentų ir Pasiūlymo teikimo laikotarpis nuo 2024 m. sausio 16 d. iki 2024 m​. balandžio 14 d. (imtinai).

Konkurso dokumentai ir Pasiūlymas teikiami Konkursų aprašo II skyriaus trečiajame skirsnyje ir III skyriaus trečiajame skirsnyje nustatyta tvarka.

Prašymų dalyvauti Konkurse teikimo tvarka  

Prašymas dalyvauti Konkurse teikiamas Konkursų aprašo II skyriaus ketvirtajame skirsnyje nustatyta tvarka:

elektronine forma – el. paštu [email protected] arba

popierine forma – adresu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223. Popierine forma pristatyti prašymą tiesiogiai Tarybai (atvykus į Tarybą) galima Tarybos darbo laiku (8.00–12.00 val. ir 12.45–17.00 val. pirmadieniais–ketvirtadieniais; 8.00–12.00 val. ir 12.45–15.45 val. penktadieniais). 

Prašymų dalyvauti Konkurse ir Konkurso dokumentų, bei Pasiūlymų registravimo tvarka ir laikas Prašymai dalyvauti Konkurse ir failai su Konkurso dokumentais bei Pasiūlymai registruojami Konkursų aprašo II skyriaus ketvirtajame ir penktajame skirsniuose bei Konkursų aprašo III skyriaus trečiajame skirsnyje nustatyta tvarka laikotarpiu nuo 2024 m. sausio 16 d. iki 2024 m. balandžio 15 d. Tarybos darbo laiku (8.00–12.00 val. ir 12.45–17.00 val. pirmadieniais–ketvirtadieniais; 8.00–12.00 val. ir 12.45–15.45 val. penktadieniais).
Dalyvio mokestis ir Tarybos sąskaita 

340 EUR

Luminor bank AS skyrius, sąskaita Nr.: LT934010049501288776 

Konkurso sekretorius ir tel. Nr., kuriuo siunčiamos SMS su slaptažodžiais 

Laima Kasparavičiūtė, jei nesant – Ugnė Ilioitienė

Tel. Nr. +370 691 62 069 

El. pašto adresas  [email protected] 
Reikalavimų aprašo 22.2.2 papunktyje nustatyta tvarka apskaičiuota suma, kuri yra reikalinga elektrinių įrengimui ir prijungimui prie elektros tinklų, pagal kurią vertinama Konkurso dalyvio atitiktis Reikalavimų aprašo VI skyriuje nustatytam finansinio pajėgumo reikalavimui dėl nuosavo kapitalo dydžio (fizinio asmens atveju – nuosavo turto dydžio) 2 402, 5428 mln. Eur  
Klausimai - atsakymai 

Paklausimus dėl Konkurso sąlygų ir Konkursų aprašo galima teikti

2024  m. sausio 16 d. – 2024 m. balandžio 1 d. laikotarpiu

el. paštu [email protected]

Atsakymus į pateiktus klausimus rasite čia.

Konkurso eiga: 

Konkurso dokumentų ir Pasiūlymų teikimo ir registravimo etapas

(2024 m. sausio 16 d. – balandžio 15 d.)

Baigėsi.
Konkurso dalyvių kvalifikacijos vertinimo ir Konkurso dalyvių sąrašo patvirtinimo etapas​​​Nevyks, nes užregistruotas tik vienas dalyvis. ir Tarybos 2024 m. balandžio 22 d. nutarimu O3E-604 Konkursas paskelbtas neįvykusiu.​
 ​​
 
 
Pasiūlymų vertinimo ir Potencialių Konkurso laimėtojų sąrašo sudarymo etapas
Potencialaus Konkurso laimėtojo nustatymo etapas
Potencialaus Konkurso laimėtojo pripažinimo Konkurso laimėtoju etapas
Kita: 

Aktualūs teisės aktai (instrukcijos) 

1. AIE įstatymas 

2. Konkursų aprašas, patvirtintas Tarybos 2023 m. kovo 29 d. nutarimu Nr. O3E-332. 

3. Reikalavimų aprašas, patvirtintas LRV 2022 m. spalio 19 d. nutarimu Nr. 1049  

4. Tarybos 2023 m. kovo 29 d. įsakymas Nr. O1E-77 dėl Komiteto sudėties (pakeistas 2023 m. rugpjūčio 3 d.  įsakymu Nr. O1E-189 ir 2024 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. O1E-118).

5. Tarybos 2023 m. liepos 13 d. nutarimas Nr. O3-930 dėl didžiausios sandorio kainos ir žemiausios sandorio ribos.

6. Litgrid paskelbtos Išankstinės prijungimo sąlygos.

7. Europos komisijos 2023 m. spalio 4 d. sprendimas, kuriuo suderinta AIE įstatymo 22 straipsnyje įtvirtinta jūrinio vėjo rėmimo schema.

8. Energetikos ministerijos atsakymai į DUK Vystytojams (žiemos konkursas).

9. Instrukcija failams šifruoti programine įranga „7-zip“.

10. Instrukcija failams su Konkurso dokumentais į One Drive katalogą įkelti